Tampere
10 Dec, Sunday
-9° C

Proakatemian esseepankki

Kyber balkanisaatio ja Web Of Trust – Case SkycoinKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kyber balkanisaatio (Internet balkanisaatio)

Kyberbalkanisaatiolla kuvataan parhaillaan käynnissä olevaa prosessia, jossa globaali internet jakaututuu pienempiin valtioiden hallinnoimiin verkkoihin mukaillen niiden geopoliittisia rajoja. Nykyisin internet balkanisoituu useisiin eri kyber-valtakuntiin, joiden keihäänkärkenä toimivat Kiina, Venäjä, Eurooppa. Tämä maailmanlaajuinen trendi heijastaa ryntäystä puolustaa informaatiivista suvereniteettia, Yhdysvaltojen tunkeilevan internet valvonnan ja nopeasti kasvavan datan hallinnan aikakaudella. (Skycoin 2018)

Internet luotiin ”verkkojen verkoksi”, joka yhdistää maantieteellisesti eristetyt intranetit. Sen edeltäjänä toimi ARPANET (Advanced Reasearch Projects Agency), jonka tehtävänä oli tavoittaa Yhdysvaltojen armeijan kommunikointitarpeet. ARPANET muodosti teknologisen perustan, jonka päälle nyky internet on luotu. 1990-luvulla internetverkon luomisen aikaan Yhdysvallat sijaitsi geostrategisesti Aasian, Euroopan ja Afrikan välissä, jonka puolesta Yhdysvalloista tuli välityspiste ja selkäranka verkolle, johon useat valtiot liittyivät. Www:n (world wide web) luonti kiihdytti internetin kasvun ja laajensi sen ominaisuuksia moninkertaisesti, sekä kasvatti internetin käyttäjäkunnan julkiseksi ja globaaliksi. Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana internet laajeni miljardien ihmisten käyttöön ja se mahdollisti useita uusia mahdollisuuksia yksittäisille kansalaisille sekä yrityksille ja loi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Globaalista laajenemisestaan ja omaksumisesta huolimatta globaali internet pysyi vahvasti Yhdysvaltalaisten yrityksien suojeluksessa ja sitä kautta hallituksen otteessa. Tämä on pohjasyy kyberbalkanisaatiolle. (Skycoin 2018)

 

Internet infrastruktuurin paikalliset monopolit

Tämän päivän internet ei enään muistuta vapaasti saatavilla olevaa tietopalvelua, joksi sen luoja Tim Berners-Lee sen kuvasi. Internet on muuttunut liikevoiton moottoriksi, jonka polttoaineena toimivat käyttäjiin kohdistuvat yksityisyys- ja datamurrot. Verkkojättiläiset, kuten Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple tarjoavat lähes ilmaisia palveluita, kuten viestintäkanavat, tallennustilat, kuvien/videoiden jako. Näiden kanavien kautta palveluidentarjoajat kykenevät keräämään erittäin yksilöityä ja henkilökohtaista dataa, johon kuuluvat valokuvat, sähköpostit, viestiketjut, selaustavat, selaushistoria, paikkatiedot ja ostopäätökset. Tämä kaikki data kasataan ja analysoidaan hyödyntäen tekoälyä, jonka avulla luodaan todella tarkkaa henkilökohtaista käyttäytymisdataa. Tätä konstruktoitua dataa hyödyntäen verkkojätit kykenevät kohdistamaan tarkennettua mainontaa yksilöille, heidän mieltymyksiensä mukaan ja myymään sitä. (Skycoin 2018)

Kyberbalkanisaatio on ajautunut sille asteelle, että Kiina ylläpitää täysin itsenäistä internetekosysteemiä, jonka tietoliikennettä valvoo Kiinan palomuuri (The Great Firewall Of China). Kiina on asettanut ankaran regulaation Yhdysvaltalaisille verkkopalveluille, mitä Kiinan rajojen sisällä nähdään ja siellä ei esimerkiksi toimi Facebook ja Google ei ole ikinä suostunut toimimaan Kiinan markkina-alueella, sen jälkeen, kun he kieltäytyivät sensoroimasta sisältöään. Kiinassa kansalaiset käyttävät valtion kontrolloimia palveluita, kuten Baidu (maailman toisiksi käytetyin hakukone tarjoaja), Tencent (sosiaalisenmedian palvelu sekä sähköisen kaupankäynnin alusta) (Skycoin 2018)

Vastaavanlaista internetin balkanisoitumista ja monopolisoitumista tapahtuu Venäjällä ja Euroopassa internetin käyttäjien tietoja kontrolloidaan käyttämällä kevyttä voimaa, eli juridisin keinoin ja haastein Yhdysvaltalaisia verkkoyhtiöitä kohtaan. Uuden tietosuojalain myötä (GDPR) kaikki Euroopan sisällä liikkuva data tallennetaan Euroopan sisäisiin servereihin, eivätkä ne kulje Yhdysvaltoihin asti. (Skycoin 2018)

Lyhyesti virsi kaunis. Kyber balkanisaation myötä verkkoliikenne, tiedonkulku sekä sananvapaus rajoittuvat geopoliittisiin rajoihin, eli informaatio ei kulje rajojen ulkopuolelle. Juuri niin kuin Kiina on todistanut, tämänkaltaiset toimet voivat ylläpitää data suvereniteettia, mutta massa sensuurin hinnalla. (Skycoin 2018)

 

”Kyber balkanisaatio on pohjimmiltaam valtion voitto yksilön oikeudesta vapaaseen ilmaisuun, vapaaseen tiedonsaantiin ja vapautta tunkeilevasta valvonnasta.” (Skycoin 2018)

 

Uudenlainen internetprotokolla

Nykyisen internetin luisua näihin geopoliittisiin alueisiin ja niiden sisäiseen tidonvalvontaan on liki mahdotonta pysäyttää, mutta se voidaan korvata. Jos mietitään internetin alkujuuria, niin sitä ei toisaalta ole kehitetty, vaan sen päälle on rakennettu uusia tasoja, eli sen perusta on edelleen vanhanaikainen. Se mitä kyetään tekemään, on kehittää täysin uusi perusta, täysin uusi alku, eli uusi internetprotokolla ja verkkopalvelu ekosysteemi. Tämänkaltaiset alustat täytyy rakentaa ruohonjuuritasolta olemaan neutraaleja, valtiottomia, hajautettuja ja avoimelle lähdekoodille. (Skycoin 2018)

Ainoastaan hajautetun omistajuuden kautta voi tiedonsiirto ja tallennus olla resistentti ulkopuoliselle manipuloinnille ja sensuurille. Korvaamalla Yhdysvaltain internetti Kiinalaisella tai Eurooppalaisella, ainoastaan siirtää ongelman toiselle geopoliittiselle alueelle. Uuden internetin täytyy olla rakennettu vertaiselta vertaiselle (peer-to-peer) perustalle, kopioimalla datarakenteita, jotka estävät keskitettyjen palvelimien tarpeen. (Skycoin 2018)

Tämänkaltaisen internetin täytyy olla kryptattu, jotta voidaan estää valvonta, sen täytyy olla tarpeeksi nopea, jotta se korvaisi helposti nykyisen internetin ja verkon käyttäjiä on taloudellisesti kannustettava rakentamaan tämänkaltainen internet, tarjoamalla ja kuluttamalla kaistanleveyttä, tallennustilaa ja laskentatehoa, vertaiselta – vertaiselle. Tämän kaltainen projekti on käynnissä, joka kulkee nimellä Skycoin. Skycoin projektin luomaa internettiä kutsutaan nimeltä Skywire ja sen on tarkoitus olla nykyistä internettiä huomattavasti nopeampi, halvempi ja helppokäyttöisempi. (Skycoin 2018)

 

Lähteet:

https://medium.com/@Skycoinproject/cyberbalkanization-and-the-future-of-the-internets-f03f2b590c39

https://downloads.skycoin.net/whitepapers/Skycoin-Whitepaper-v1.0.pdf

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close