Tampere
10 Dec, Sunday
-9° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka päästä tavoitteisiinKirjoittanut: Tuukka Tolvanen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paras
Erik Bertrand Larssen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kuinka päästä tavoitteisiin

 

Johdanto

Erik Bertand Larssen on norjalainen upseeri ja mentaalivalmentaja, joka on tehnyt elämäntyönsä urheilijoiden, yritysjohtajien, myyjien sekä tavan kansalaisten parissa valmentaen heitä suoriutumaan paremmin ja auttamalla heitä pääsemään omiin tavoitteisiinsa. Bertrand Larssen on koonnut kirjaan vuosikymmenten aikana hankkimansa tiedot ja kokemukset. Kiinnostuin aiheesta oman suorituskykyni ja tavoitteellisen oppimisen vuoksi. Koin aiheen olevan vahvasti yhteydessä myös fysioterapiaan, sillä suurin osa fysioterapian tuloksista saavutetaan silloin, kun asiakas on motivoitunut omaan kuntoutukseensa ja tekee töitä tavoitteidensa eteen. Tämän kirjan myötä opin ja ymmärsin sen, miten tavoitteet käytännössä luodaan ja mikä saa ihmisen pysymään tavoitteissaan ja tekemään joka päivä töitä niiden eteen. Tämän tiedon haluan jakaa muille tämän esseen muodossa.

 

Motivaatio löytyy arvoista

Fysioterapiassa puhutaan motivoivasta haastattelusta ja se on osaltaan myös tietynlaista mentaalivalmennusta. Usein tuntuu siltä, että motivaation etsiminen on työlästä ja jopa sattumanvaraista. Erik Bertrand Larssen avasi kirjassaan tavan, jolla jokainen pystyy löytämään oman motivaationsa. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii suuren määrän töitä ja ensimmäinen askel on itseensä tutustuminen. Tavoitteisiinsa pyrkivän ihmisen tulee tuntea itsensä sekä omat arvonsa. Näiden arvojen pohjalle rakentuu motivaatio. Suurimman osan arki on suorittamista ja autopilotilla eteenpäin puskemista. Ne hetket ja tilanteet, joissa ihminen pysähtyy miettimään sellaisia kysymyksiä kuin kuka minä olen, minne olen menossa, olenko oikealla tiellä, teenkö todella parhaani jäävät vain muutamiksi kerroiksi vuodessa. Uuden vuoden aattona, lomamatkalla rannalla istuessa tai esimerkiksi pysäyttävän tilanteen kohdalle sattuessa ihminen miettii arvojaan ja elämänsä asioiden tärkeysjärjestystä. Näitä asioita ihmisen tulisi kuitenkin miettiä useammin ja tähän myös Larssen rohkaisee valmennettaviaan. Kun ihminen tuntee itsensä, tietää omat arvonsa ja tavoitteensa on hänellä mahdollisuus löytää ja luoda motivaatio, jonka avulla tavoitteidensa saavuttaminenkin mahdollistuu. Motivaation lähde tulee olla helppo ja vaivaton ajatus, jonka saa kaivettua esiin aina silloin kun sitä tarvitsee. Se ratkaisee ne pienet arkiset valinnat, joilla on suuri merkitys tavoitteiden saavuttamisen kanssa.

 

Miten löytää omat arvonsa?

Omien arvojen löytäminen ei välttämättä tunnu helpolle ja yksinkertaiselle. Tähän auttaa uuden näkökulman etsiminen, kriittinen ajattelu elämästään ja tunteiden herättäminen. Jotta muutoksia syntyy,

täytyy herättää tunteita. Tunteiden herättäminen saa meissä aikaan muutoksen ja toimeen tarttumisen. Larssen puhuu asiakkailleen elämästä ja kuolemasta, mitä järkeä on elää, jos ei yritä toteuttaa unelmiaan? Hän puhuu asiakkailleen toisinaan kiivaasti, jopa voimakkaasti ja innostusta herättävästi. Tunteet täytyy saada heräämään, jotta muutoksia syntyy. Sinun tulee kysyä itseltäsi (tai asiakkaaltasi) mitkä ovat arvosi ja tarpeesi? Mikä loppujen lopuksi on tärkeää ja kohtaavatko arvosi ja tarpeesi? Niiden kohtaaminen mahdollistaa tavoitteiden asettamisen ja ilman niitä mielekkyys ja tehokkuus kärsivät. Riittävän usein tapahtuva kriittinen ajattelu omaa elämäänsä kohtaan antaa voimaa tehdä niitä pieniä ratkaisevia muutoksia arjessa.

 

Arvojen mukaan eläminen käytännössä

Pohdin asiaa myös oman suorituskykyni kannalta ja ensiksi tuli selvittää omat arvoni. Tärkeimmiksi nousivat ystävät, perhe, luottamus, terveys, hyvinvointi ja kehittyminen. Mitä minun tulee tehdä, jotta eläisin arvojeni mukaan? Muutosta haluavan ihmisen täytyy rehellisesti miettiä seuraavia asioita: teenkö asioita oikein? Elänkö elämääni niin kuin haluaisin elää? Teenkö todella parhaani elääkseni arvojeni mukaan? Kysyin kysymykset itseltäni ja ymmärrettyäni mitä muutoksen teko vaatii, huomasin motivaationi arvojen mukaista elämää kohtaan kasvaneen välittömästi. Järjestin aikaa ystävilleni ja perheelleni. Tein parempia valintoja liikunnan ja ravinnon suhteen. Arvojen kautta elämisellä oli välitön vaikutus motivaationi määrään. Samaa keinoa tulen hyödyntämään myös tulevien fysioterapia asiakkaitteni kanssa ja tullakseni alallani menestyksekkääksi, minun tulee tehdä lujasti töitä opiskeluiden eteen ja jälleen huomasin, että arvon (kehittyminen) mukaan eläminen nostattaa motivaatiotani opiskelua kohtaan. Arvot herättävät tunteita, tunteiden herääminen nostaa piilossa olleen motivaation esiin ja motivaation noustessa ihminen on valmis tarttumaan myös toimeen ja tekoihin.

 

Tavoite

Konkreettinen selkeä tavoite auttaa kanavoimaan energiaa ja lisää motivaatiota. Tavoitteiden tulee vedota tunteisiin, sillä se lisää mielihyvää, antaa energiaa ja se herättää sekä sytyttää innostuksen. Selkeä tavoite myös auttaa keskittymään oikeisiin asioihin. Jos et tiedä mihin olet menossa, päädyt todennäköisesti johonkin muualle. Kirjassaan Larssen puhuu siitä, miten urheilussa röyhkeät tavoitteet hyväksytään, mutta harvoin yritys- tai yksityismaailmassa katsotaan hyvällä röyhkeitä tavoitteita. Röyhkeät ja suuret tavoitteet antavat kuitenkin mahdollisuuden kehittyä. Kuten Bill Gates totesi, jos hän olisi asettanut itselleen pienemmän tavoitteen, ei hän olisi koskaan saavuttanut sitä mitä on nyt saavuttanut.

Elämänmuutoksen tai tavoitteen päätös on prosessi, joka alkaa hapuillen, mutta kiihtyy ja kehittyy matkan myötä. Tavoite tulee olla joka päivä mielessä, jotta oikeita asioita tapahtuu. Konkreettinen tavoite edellyttää uhrauksia ja vaikeina aikoina tulee entistä enemmän muistuttaa itseään minkä eteen teet töitä. Vastoinkäymisten kohdalla Larssen kehottaa sytyttämään kilpailuvietin. Vastoinkäymiset tuovat tunteita ja syvyyttä kulkemaasi matkaan. Miten hienoa onkaan kulkea vaikeuksien kautta tavoitteeseesi. Vastoinkäymiset mahdollistavat matkan aikana hiipuneen motivaation uudelleen syttymisen. Niistä tulee ammentaa voimaa, eikä lannistua. Tässä mentaalivalmentaja auttaa ja muistuttaa minkä eteen teet töitä, jos et itse muistuta itseäsi. Kun tavoite on kirkkaana mielessä vaikeiden asioiden keskellä, mieti itseäsi tulevaisuuteen. Miten paljon harmittaakaan, jos nyt luovutat.

 

Matkan aikana oppiminen ja kehittyminen

Vahvoja tunteita tarvitaan, jotta ihminen oppii tehokkaasti. Palautteen saanti on ensisijaisen tärkeää kehittymiselle ja palautteen vastaanottaminen vaatii rohkeutta. Kukaan tuskin suoranaisesti pitää arvostelusta ja rohkeus palautteen vastaanottamisesta palkitsee, kun tiedät missä sinun tulee kehittyä. Kriittinen ajattelu ja oman elämänsä katsominen ulkopuolelta toteutuu ja pystyt kehittymään. Tullaksesi paremmaksi sinun tulee kysyä itseltäsi mitä minun tulee osat? Missä täytyy parantaa? Mitä pitää harjoitella aivan erityisesti? Mikä on tarkoituksenmukaista harjoittelua? Rakentavalla tavalla annettu ja rohkeasti vastaanotettu palaute toimii suoranaisena ponnahduslautana kehittymiselle.

Kurinalainen uuttera työnteko, innokkuus ja tahto mahdollistavat kehittymisen ja uuden oppimisen. Uuden oppiminen vaatii toisinaan mukavuusalueelta poistumista. Mukavuusalueelta poistuminen työntää omia rajoja ja laajentaa kehittymisen mahdollisuuksia. Usein mukavuusalueelta poistuminen jää tapahtumatta pelon vuoksi, mutta mitä ihminen konkreettisesti edes pelkää? Pelko on vain kuvitelma epäonnistumisesta ja kun ymmärtää, ettei oikeasti ole mitään pelättävää, onnistuminen mahdollistuu. Mielellä ja mielikuvilla on valtaisa voima kehittymisessämme ja mitä enemmän tekee töitä oman mielensä hallinnan ja tahtonsa kanssa, sitä paremmaksi tekijäksi kehittyy ja matka tavoitteita kohti mahdollistuu.

 

Oikeanlainen asenne ja mielentila muutoksen tukena

Olipa edessäsi elämänmuutosprojekti, raskas koulurupeama tai mikä tahansa motivaatiota vaativa haaste asennoitumisen vaihtaminen on ensisijaisen tärkeä askel matkalla onnistumiseen. On tyypillistä ajatella mitkä asiat voi mennä pieleen tai tuoda itselleen esille mitä kaikkea haasteita ja ongelmia matkallasi onkaan. Negatiivisen asenteen vaihtaminen ei tietenkään tapahdu tuosta vain, mutta jos joka aamu kysyt itseltäsi kysymyksen ”mitä hyvää tänään tapahtuu” asetat aivosi työskentelemään heti aamusta sen eteen, että mieleesi nousee positiivisia asioita. Sinun ei tarvitse tietää siihen vastausta, mutta aivosi työstävät kysymystä päässäsi ja päivän aikana hyviä asioita nousee mieleesi. On sanottu, että toiminnasta tulee tapa, kun sen toistaa 13 kertaa. Kysy siis kahden viikon ajan itseltäsi joka aamu mitä hyvää tänään tapahtuu ja lähtökohtaisen asennoitumisen muuttaminen negatiivisesta positiiviseen ottaa ison askeleen oikeaan suuntaan.

 

Korulauseista todellisiin tekoihin

Tavoitteiden luonti on siis paljon muutakin, kuin korulauseita. ”Nyt alan urheilemaan, syömään terveellisemmin, lopetan tupakoinnin”. Näiden lauseiden taakse tarvitaan toimiva malli, joka pitää sisällään eri vaiheita.

– Omien arvojen ymmärtäminen

– Arvojen vertaaminen omaan elämään, elätkö omien arvojesi mukaan?

– Syntyy muutoshalu (tunteiden herätys)

– Löydät motivaation

– Konkreettisen tavoitteen asettaminen

– Opit oikeat tavat, joilla selvitä matkan haasteista

Näiden myötä muutos on mahdollista ja niin mentaalivalmentaja, fysioterapeutti kuin asiaan perehtynyt ystävä voi olla apuna ja tukena matkan joka vaiheessa kannustaen ja muistuttaen muutokseen pyrkivää henkilö siitä juurisyystä, minkä eteen hän tekee töitä.

Pystyt paljon parempaan kuin luuletkaan! – Erik Bertrand Larssen

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close