Tampere
30 Sep, Saturday
11° C

Proakatemian esseepankki

Kuinka hyödyntää vaikuttajamarkkinointia brändin viestinnässä?Kirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Törmäämme vaikuttajamarkkinointiin päivittäin sosiaalisen median kanavia käyttäessämme. Tosinaan vaikuttajamarkkinointi on jopa niin vaikuttavaa, että kaupallista sisältöä on vaikea erottaa vaikuttajan muusta sisällöstä. Vaikuttajamarkkinoinnin kasvun myötä onneksi myös läpinäkyvyys on lisääntynyt.

Vaikuttajamarkkinointi on kasvava trendi brändien markkinointiviestinnässä, eikä mikään ihme – vaikuttajamarkkinointi nimittäin on yksi brändien helpoimmista ja kustannustehokkaimmista markkinointitavoista. Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja sosiaalisen median vaikuttajien tekemää yhteistyötä. Vaikuttajat julkaisevat yhteistyösisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissaan, joissa heillä on suuri määrä sitoutuneita seuraajia. Vaikuttajien roolina on olla trendien esittelijöitä ja suunnannäyttäjiä seuraajilleen, jotka imevät heistä vaikutteita. Vaikuttajamarkkinointia kutsutaan joskus myös suosittelumarkkinoinniksi, ja määritelmä kuvaa hyvin menetelmän perusperiaatetta: vaikuttaja suosittelee tuotteita oman kokemuksensa perusteella. Somevaikuttajien sisällöt vaikuttavat ostopäätöksiin ja vahvistavat brändin viestiä. Vaikuttajamarkkinointia voidaan toteuttaa esimerkiksi video- tai kuvajulkaisuina, brändilähettilästoimintana tai erilaisissa tapahtumissa edustamisena.

Vaikuttajamarkkinoinnilla pyritään tavoittamaan yrityksen kohderyhmä sekä vaikuttamaan heidän asenteisiinsa ja ostokäyttäytymiseensä. Sen vuoksi on tärkeää, että vaikuttajan kohderyhmä on brändin kohderyhmän kanssa samankaltainen. Yhteneväisen kohderyhmän lisäksi vaikuttajan arvojen tulisi olla linjassa brändin arvojen kanssa, jotta yhteistyösisältö sulautuu vaikuttajan kanavaan uskottavasti. Brändille soveltuva vaikuttaja tuntee yrityksen tuotteen, on luotettava asiantuntija tai mielipidevaikuttaja kohderyhmänsä keskuudessa, on aktiivinen ja luova sisällöntuotannossa sekä ymmärtää markkinointia ja yhteistyön merkityksen.

Vaikuttajamarkkinointi kannattaa sisällyttää osaksi markkinoinnin vuosisuunnitelmaa. Vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelun ytimessä on kohderyhmän ja yhteistyön tavoitteiden määrittely. Vaikuttajamarkkinoinnin ensimmäinen vaihe on eri vaikuttajiin tutustuminen ja vaikuttajan valinta. Vaikuttajan valinnassa on tärkeää tutustua vaikuttajan henkilöbrändiin, arvoihin, sisältöön, kanaviin ja kohderyhmään sekä arvioida vaikuttajan soveltuvuutta suhteessa tavoitteisiin. Yhteistyön alkaessa on huolehdittava kumpaakin osapuolta sitovista sopimuksista ja budjetin määrittämisestä. Yhteistyön suunnittelu kannattaa tehdä yhdessä vaikuttajan kanssa ja siinä tulee luoda yhdessä pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet, huomioida kilpailijoista erottuminen sekä arvioida vaikuttajamarkkinoinnin toteutustapoja kohderyhmän tavoitettavuuden kannalta. Yhteistyön tulee olla aitoa, läpinäkyvää ja vaikuttajansa näköistä. Yhteistyöjulkaisujen ja -mainonnan luotettavuutta parantaa kaupallisten yhteistöiden selkeä, läpinäkyvä ja yhdenmukainen merkitseminen julkaisuihin.

Vaikuttajamarkkinoinnin ja vaikuttajien määrän kasvun seurauksena myös vaikuttajamarkkinoinnin keinot ovat lisääntyneet, jonka vuoksi on tärkeää miettiä luonnollista, vaikuttajan näköistä ja vaikuttajan mediaan sopivaa tapaa yhteistyösisällön tuottamiseen. Yhteistyön tarkoituksena on luoda kohderyhmälle lisäarvoa, mutta yhteistyön tulee tuottaa aidosti arvoa myös vaikuttajalle. Vaikuttajamarkkinointia kannattaa suunnitella pidemmällä aikavälillä, jotta saadaan luotua jatkuvuutta ja syvempää suhdetta vaikuttajan kanssa sekä lisättyä brändin uskottavuutta vaikuttajan sosiaalisessa mediassa.

Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuuden trendinä on pienempien mikro- (1000 -10 000 seuraajaa) makro- (10 000-100 000 seuraajaa) ja jopa nanotason (10-1000 seuraajaa) vaikuttajien nousu megavaikuttajien (100 000 – 1 000 000 seuraajaa) rinnalle. Pienemmät vaikuttajat soveltuvat erityisesti toiminnallisempaan lähestymistapaan, kuten seuraajakunnan kanssa tietystä aiheesta keskusteluun ja vuorovaikutteiseen sisältöön tai brändisisältöön ohjaamiseen. Megavaikuttajat ovat hyvä valinta, jos halutaan voimakkaasti kasvattaa bränditietoisuutta. Mikrovaikuttajia kannattaa hyödyntää silloin, kun vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitellaan tarkemmin rajattua kohderyhmää, sillä mikrovaikuttajien seuraajakunta on tarkemmin rajattu ja yleensä paljon sitoutuneempi kuin megavaikuttajilla. Mikrovaikuttajien usein persoonallisempana ja henkilökohtaisempana pidetty sisältö myös herättää luottamusta seuraajien keskuudessa. Mikrovaikuttajan kanssa toteutettu yhteistyö voi olla megavaikuttajaan verrattuna kohderyhmää sitouttavampaa ja kustannustehokkaampaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuutta mitataan samalla tavalla kuin markkinoinnin tuloksia yleensäkin. Vaikuttajamarkkinoinnin mittareita voivat olla esimerkiksi klikin hinta, näyttökerrat, brändimielikuvan muutos tai tuotteiden myynti. Yksi tavallisimmista mittaamisen keinoista on antaa vaikuttajan jaettavaksi personoitu alennuskoodi, jolloin vaikuttajamarkkinointikampanjan tehoa voidaan analysoida myyntiraporttien pohjalta. Vaikuttajamarkkinoinnin tehoa ja tavoitteiden toteutumista voidaan analysoida yhteistyöjulkaisuista kerätyn datan pohjalta. Uusia vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita kannattaa aina suunnitella edellisistä vaikuttajamarkkinointikampanjoista kerätyn datan perusteella. Vaikuttajan tuottamaa sisältöä voidaan hyödyntää myös yrityksen omissa sosiaalisen median kanavissa. Hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä on hyvä antaa tunnustusta vaikuttajalle.

Vaikuttajamarkkinoinnin top ten:

 1. Aseta yhteistyölle tavoitteet
 2. Määritä kohderyhmä
 3. Tutustu eri vaikuttajiin ja arvioi heitä seuraavista näkökulmista:
  1. kohderyhmien yhteneväisyys brändisi ja vaikuttajan kesken
  2. vaikuttajan arvojen yhteneväisyys brändisi arvojen kanssa
  3. vaikuttajan koko (seuraajamäärä ja seuraajien sitoutuneisuus)
  4. vaikuttajan henkilöbrändi
  5. vaikuttajan sisältö
  6. vaikuttajan kanavat
 4. Valitse sopiva vaikuttaja ja lähesty vaikuttajaa sosiaalisen median tilistä löytyvien yhteystietojen kautta tai suoraan yksityisviestillä
 5. Sovi vaikuttajan kanssa yhteistyön budjetista
 6. Tee vaikuttajan kanssa kumpaakin osapuolta sitovat sopimukset
 7. Suunnittele yhteistyön sisältö yhdessä vaikuttajan kanssa
 8. Mittaa yhteistyön onnistumista analysoimalla dataa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
 9. Hyödynnä vaikuttajan tuottamaa sisältöä brändisi kanavissa
 10. Palkitse vaikuttajaa hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä

 

Lähteet:

Liveto. 2019. Vaikuttajamarkkinointi – miten hyödyntää vaikuttajia osana markkinointia. E-kirja. Jyväskylä: Liveto Group Oy  https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4397742/Vaikuttajamarkkinointi-opas.pdf

Miles, Jason. 2019. Instagram Power, Second Edition – Build Your Brand and Reach More Customers with Visual Influence. Toinen painos. McGraw-Hill. E-kirja O’Reilly-kirjapalvelussa. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. https://learning.oreilly.com/library/view/instagram-power-second/9781260453317/?ar

Komulainen, Minna. 2018. Menesty digimarkkinoilla. E-kirja Kauppakamaritieto -palvelussa. Vaatii käyttöoikeuden palveluun. https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/kirjat/menesty-digimarkkinoinnilla-2018/

Kurio – The Social Media Agency. 2019. Somemarkkinoinnin trendit 2019 – 24 kotimaista asiantuntijaa. Tutkimusraportti. Helsinki: Kurio Oy. http://kurio.fi/v2/wp-content/uploads/2019/01/Somemarkkinoinnin-trendit-2019-Kurio.pdf

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close