Tampere
19 Jan, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Konfliktissa toimiminen esimiehenä ja itsenäniKirjoittanut: Säde Konttinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritysmaailmassa konfliktissa toimimiseen on monia erilaisia tapoja – yhtä monta kuin on ihmisiä. Toimimme eritavalla konfliktin eri tilanteissa, riippuen konfliktin laadusta, sisällöstä ja kestosta. Usein yritysmaailman konflikti jättää myös jälkensä joko negatiiviseen suuntaan tai hyvin hoidettuna jopa positiiviseen.

Konfliktin havaitseminen

Konfliktin havaitsemiseen riittää jo tunne siitä, että organisaatiossa keskuudessa on kehittymässä väärinymmärryksiä ja konfliktia. Asia tulee kohdata mahdollisimman pian, eikä toivoa, että asia ratkeaa itsestään. Ratkaisematon konflikti voi laantua itsestään, mutta mahdollisuus konfliktin pahentumiselle ja suuremmaksi paisumiselle on aina yritykselle negatiivista. Konfliktin huomioimisessa ja käsittelyssä tulisi muistaa, että se voi pahimmassa tapauksessa vaikuttaa laajempaan kuvaan, ei vain kohdistuneisiin henkilöihin tai asioihin vaan myös laajempaan organisaation osaan. Organisaatiossa konflikti voi aiheuttaa stressiä ja puolien valitsemista muissakin osapuolissa, joka voi jakaa organisaatiota ja tiimejä erilleen. (Konfliktit työyhteisössä).

Ilman puhdistaminen esimiehenä

Sovi tapaaminen, jonka ainoana aiheena on konfliktin ratkaiseminen. Suljetussa tilassa oleva tapaaminen antaa jokaiselle osapuolelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä rauhassa ja harkitusti. On tärkeää, että esimies kohtaa aina vastakkaiset puolet yhdessä kokoontumalla, keskeyttämättä näkökulmien kertomista. (konfliktit työyhteisössä).

Koen, että konfliktin purkamista ei saa viivyttää, sillä se laajenee aiheuttaen pahennusta, patoutumia ja jännitteitä työyhteisössä. Oikean ilmapiirin luominen on hyvin tärkeää avoimelle ja rehelliselle sovittelulle. Esimiehen tulee mielestäni keskittyä aluksi kuuntelemiseen ja pyrkiä antamaan tarvittaessa apukysymyksiä, jos keskustelu ei etene itsestään. On tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa osapuolet voivat rehellisesti kertoa oman näkökantansa ilman, että tarvitsee pelätä konfliktin laajentumista keskustelun ulkopuolella. Luottamus ja avoimuus ovat keskeisiä ilmapiirin osia, joita esimiehen tulee vaalia ja pyrkiä nostamaan esille keskustelun soljuvuuden kannalta. Konfliktit ovat hyvin usein vaikeita avattavia ja osapuolten näkemykset voivat pahentaa konfliktin laatua ilman läpinäkyvyyttä ja avointa keskustelua.

Esimiehen tulee olla jämäkkä, myötätuntoa tai aiheen välttelemistä ei tule suosia, kuitenkin kuuntelemalla empaattisesti välttäen aggressiivista sävyä. Esimiehen tehtävään konfliktin ratkaisemisessa tulee painottaa tosiasiaa, että tilanne voidaan ratkaista keskustelemalla ja neuvottelemalla. Esimies voi pyrkiä selvittämään ja ymmärtämään konfliktia apukysymyksillä, tärkeää on, että esimies löytää konfliktin pääasiat ja kertoo niiden vaikuttavuudesta työssä – vapaa-aikaan ja yksittäisien persoonien seikkoihin puuttumatta. Esimiehen tärkein tehtävä konfliktin selvittämisessä on saada sovittua ongelma yhdessä. Yhteisymmärryksen löytyminen konfliktista osapuolten välillä parantaa tilannetta. On tärkeää selventää ja tuoda esille asioita, joissa molemmat osapuolet löytävät näkökulmia, joista ollaan samaa mieltä. Tämä auttaa konfliktin purkamista ja selventämistä ja voi parhaassa tapauksessa päättää konfliktin kokonaan. Esimiehen tehtävänä on myös tunnustella mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen ja keskustella niistä avoimesti ja jämäkästi. Esimies voi esimerkiksi pyytää osapuolia antamaan ehdotuksia siitä, mitä voisi henkilökohtaisesti tehdä konfliktin parantamiseksi. Kun mahdollisista ratkaisuista on keskusteltu, esimies tiivistää ratkaisun ja varmistaa, että ratkaisu on täyttää molempien osapuolten tarpeita ja organisaation tarvetta. Ratkaisun lisäksi esimiehen tulee pitää huolta siitä, miten prosessissa onnistutaan ja miten sitä mitataan jatkossa. (konfliktit työyhteisössä).

Millainen minä olen konfliktissa?

Pohjaan omaa olemistani konfliktin aikana tämän vuoden konflikteihin. Koen olevani rauhallinen ja muuntautumiskykyinen konflikteissa, riippuen olenko itse sovittelijan vai toisen konfliktin osapuolen saappaissa. Sovittelijana olen usein rauhallinen ja minulla on aito halu saada asia purettua mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti. Kuuntelen ja kysyn, mutta tuon myös vaihtoehtoja ratkaisemiseen sekä tarvittaessa autan sanoittamaan osapuolten välisiä kokemuksia. Koen, että vahvuuteni on tunneälyn taidot, sillä usein aistin ihmisistä, mitä he tuntevat sillä hetkellä tai miten he haluaisivat purkaa omaa näkökulmaansa. Konfliktin toisena osapuolena työpaikalla, saatan toimia varauksellisesti, sillä minun on vaikea luottaa ihmisiin täysin. Minua auttaa oikean ilmapiirin luominen ja hyökkäämättömyys näkökulmien tuomisessa esille. Epäröin tuoda ajatuksiani esille, jos koen tilanteen uhkaavana ja ajan tuhlauksena, sillä työmaailmassa koen voivani itse sivuuttaa tunteet taka-alalle. Työmaailmassa harvemmin luon konflikteja ihmisten kanssa, sillä minulla on taipumus puhua asiat läpi heti, kun joku mietityttää tai päästää negatiiviset itseeni kohdistuvat asiat toisesta korvasta ulos murehtimatta sen enempää.

Lähteet:

Konfliktit työyhteisössä. Monster. (https://www.monster.fi/rekrytointi/hr-parhaat-kaytannot/henkilostoasiat/esimiestaidot/konfliktit-tyoyhteisossa/)

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close