Tampere
11 Dec, Monday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee: Palautetta esseeparille 2Kirjoittanut: Katja Asbill - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kommenttiessee 1ep

 

Johdanto

Tässä kommenttiesseessä käsittelen syksyn 2021 esseeparini Fiian yksilöesseitä aiheista kuluttaminen ja aikatauluttaminen. Olen itsekin lukenut García & Mirallesin kirjan Ikigai – Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain, jonka pohjalta Fiia kirjoitti esseensä Itsensä johtaminen ja Ikigai. Itse en ole vielä aiheen pohjalta ideoinut esseetä, joten on mielenkiintoista, miten Fiia aihetta lähestyi. Vaikka itselle ominainen tapa lähestyä kommenttiesseetä on referoiminen, niin tavoitteena on myös harjoitella palautteen antamista.

 

Kuluttamisen monet kasvot

Tämä essee pohjautuu Julia Thurénin kirjaan Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttämään rahojani paremmin. Reflektiossaan Fiia samaistuu moniin kuluttajaksi kasvamisen lapsuusmuistoihin ja kertoo omasta havahtumisestaan ilmastonlämpenemisen ja kuluttamisen suhteen. Thurénin kirjasta Fiia nostaa esiin kuluttamisen historian suomalaisesta näkökulmasta jakaen omia sekä perheenjäseniensä muistoja. Havainnot sukulaisten kokemuksista niukkuudesta havahduttivat myös minut uudestaan pohtimaan niiden vaikutusta kaikista vanhimpiin omiin sukulaisiin, joiden kokemus niukkuudesta selvästi vaikuttaa heidän valintoihinsa nyt vanhemmalla iällä.

Fiian hyödyntämät lähteet olivat mielenkiintoiset, joten päädyin tutkimaan niitä tarkemmin. Inspiroiduin muun muassa itsekin kokeilemaan Sitran elämäntapatestiä. Vaikka hiilijalanjälkeni onkin sen mukaan alle kolmasosa keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä, on minullakin parannettavaa. Hiilijalanjäljestäni pitäisi edelleen saada leikattua 500 kg vuoteen 2030 mennessä. Onneksi Sitra osasi vinkata juuri minun talouteeni sopivat 35 vinkkiä, joiden avulla voin pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeäni entisestään.

Yksilön vastuu ja hiilijalanjälki tulivat itselle tutuiksi konsepteiksi asuessani Yhdysvalloissa alueella, joka ajatellaan erityisen progressiivisena muun muassa vihreiden arvojen suhteen. Vaikka kulutustavat siellä kaipaavat varmasti edelleenkin parannettavaa oli siellä selvästi havaittavissa hyvien valintojen moninkertaistuminen, josta Fiiakin mainitsee esseessään. Asiaan varmasti vaikutti osaltaan 2000-luvun IT-kuplan puhkeaminen, asuntolainakriisi ja talouden taantuminen, joiden ansiosta entisenlaiseen kuluttamiseen ei ollut enää varaa. Sen sijaan lähestulkoon kaikki opintovelkaiset tuttavani etsivät aktiivisesti tapoja säästää kuluissa ja jakoivat auliisti oppimiaan asioita. Vaikka viesti kuluttamisen tärkeydestä taloudelle kuuluikin kirkkaasti, oli se helpompaa sivuuttaa yhdessä muiden kanssa. Siksi itselle tärkein idea Fiian esseessä on kysymys yksilönvastuusta. Ei niinkään sen koko tai syyllistävä luonne, joka aiheuttaa yhä useammalle ahdistusta. Sen sijaan koen, että yksilönvastuun merkitys korostuu hyvien valintojen moninkertaistumisessa. Puhumalla omista valinnoista, kannustamalla toisiamme vastuullisempiin valintoihin, etsimällä parempia vaihtoehtoja ja tarkastelemalla omia kulutusvalintojamme kriittisesti voimme itse kukin kantaa vastuumme ympäristön tilasta helpommin sekä yksilöinä että osana erinäisiä yhteisöjä.

 

Itsensä johtaminen ja Ikigai

Tämä essee on ensimmäinen, jonka Fiia palautti Esseepankkiin syksyllä 2021. Lukuvuoden alussa aikatauluttamisen haasteet tuntuvat olleen erityisesti mielessä edellisen vuoden oppien ollessa vielä mielessä. Ikigai konseptin esittelyn lisäksi essee pohjautuu vahvasti henkilökohtaiseen reflektioon opintojen aikana opituista asioista ja siitä mitä hän aikoo viedä käytäntöön.

Fiian mukaan ensimmäisen vuoden kevään opinnot tuntuivat hänestä jatkuvalta tulipalojen sammuttelulta, minkä takia hän halusi tehdä asioita eri tavalla nyt toisena vuonna. Tomi Lehtimäen alkusyksystä pitämä paja itsensä johtamisesta, pajassa käsitelty Eisenhowerin matriisi ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan blogikirjoitus priorisoinnista sopivatkin täydellisesti pohdintaan. Ikigain säännöistä Fiia valitsi esseeseen sopivimmat.

Fiia hyödynsi esseetä kirjoittaessaan tiimin pajassa tekemiään havaintoja itsereflektion lisäksi. Tunne ajanhallinnan haasteista oli yleinen alkusyksystä, mahdollisesti edelleenkin. Siinä mielessä kiire ja kiireen tunne ovat varmasti ajankohtaisia aiheita edelleenkin. Syy olemassaoloon tai elämäniloon edellyttää varmastikin vahvaa itsetuntemusta ja itsensä johtamista, jonka voi saavuttaa säännöllisen reflektion ja arvojen mukaisen toiminnan kautta. Käytännön harjoittelu on puolestaan se tapa, jolla saavuttaa tuloksia. Olisikin mielenkiintoista selvittää miten tavoitteet ovat toteutuneet tai mahdollisesti muovautuneet tämän syksyn aikana. Alumniviikon jälkeen kirjoitetussa esseessä ainakin vaikuttaa siltä, että esseiden aikatauluttaminen ei ole ollut helppoa.

Pohdinta

Fiian kirjoitustyylin vahvuus on ehdottomasti se, kuinka vapaasti hän reflektoi oppimaansa. Tietyllä tavalla esseiden runkona toimii ajatus siitä mitä hän on kulloinkin oppinut, ajatellut oppimastaan ja mitä hän aikoo tehdä tämän perusteella. Tietämättä tarkemmin Fiian kirjoitusprosessista voin helposti kuvitella hänen vain istuutuvan tietokoneen ääreen ja tuottavan tekstiä vapaasti ja helponoloisesti. Toivottavasti näin todella onkin.

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close