Tampere
03 Dec, Sunday
-10° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee: 24H valmistautuminenKirjoittanut: Tuomas Saarinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kommenttiessee / Tuomas Saarinen
16.12.2020

Kommenttiessee: 24H valmistautuminen

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Evisionin 24H-loppunäyttö häämöttää jo alle vuoden päässä, eikä tiimimme ole vielä päässyt tekemään yhtäkään innovointia harjoitellaksemme tätä viimeistä koitosta varten. Luin muutamat haasteen jo suorittaneiden opiskelijoiden esseet, ja sain näistä paljon hyvää irti.

”24H-näyttö tulee – oletko valmis?”

Value Creativesta vuonna 2019 valmistunut Mona Räsänen kertoo esseessään ratkaisupresentaation rakentamisesta. Valuessa jokaiselle oli jaettu roolit ennen loppunäyttöä, ja hän sai tehtäväkseen olla presentaatiopäällikkö. Esityksen aloitus ja lopetus ovat lyhytkestoiset mutta kriittiset kohdat:

”Ennen tarkempaan suunnitteluun hyppäämistä Kortesuo ja Sjöman suosittelevat seuraavaa: päätä ennen faktasisältöä esityksen aloitus ja lopetus. Ne ovat painoarvoltaan äärimmäisen tärkeitä, vaikka vievät ajallisesti vain vähän aikaa esityksestä.”

Kuulijan kiinnostuksen vahva herättäminen heti alussa ja sen kytemään jättäminen lopussa ovat vahvasti vaikuttavia tekijöitä. Mona kertoi esseessään myös, miten esityksen keskivaihe tiivistetään asiapitoiseksi, varsinkin jos käytössä on vain vähän aikaa.

”Keskivaiheen suunnitteluun Kortesuon ja Sjömanin opeista voisi 24h-näytössä toimia kolmen pointin strategia. Jos lyhyeen esitykseen yrittää mahduttaa liikaa asiaa, voi kuulijalle muodostua vaikeuksia ymmärtää asian tärkeimmät puolet. Esityksestä olisikin määrä karsia kaikki turha ja pyhittää esitys vain kolmen tärkeimmän asian selittämiseen.

Vaikka 24H-näytön ratkaisussa voi siis syntyä moniulotteinen ratkaisu, jonka esittäminen läpikotaisin vaatisi pidemmän ajan, on tärkeä pysyä annetuissa aikarajoissa ja osata tiivistää kuulijalle ydin. Value sai muistaakseni molemmista toimeksiannoistaan parhaan mahdollisen arvosanan, joten nämä vinkit voivat hyvinkin olla kultaakin kalliimpia silloin, kun on oman koitoksemme aika.

”Mitä opimme 24H”

Kajosta valmistunut Arttu Vitikainen reflektoi esseessään 24H-näyttöön valmistavia aikoja ja myös näytön oppeja. Hän korostaa tiimijaon merkitystä, ja Kajo olikin jakautunut kahteen yhtä suureen tiimiin jo hyvissä ajoin.

”Tiimijaon olimme suorittaneet jo aikaisemmin, itseasiassa ensimmäisen kerran jo edeltävänä keväänä. Tiimijaot oli ensin pohjattu belbinin persoonallisuus jakoihin tiimirooleista ja sen jälkeen koitettua tasata tiimiläisten vahvuuksia ja osaamisia kahteen eri tiimiin.”

Evisionin olisi siis myös hyvä miettiä tiimijakoaan, koska tiimimme koon vuoksi mekin todennäköisimmin tulemme saamaan kaksi eri toimeksiantoa. Jako voi olla haastava toteuttaa, koska emme ole juuri työskennelleet yhdessä koko tiiminä viime aikoina, saati harjoitelleet innovointeja. Belbin voisi olla hyvä lähtökohta.

Arttu kertoi myös loppunäytön etenemisestä, ja hän oli tyytyväinen Kajon tuloksiin.

”Kymmenen käskyä 24H-valmistautumiseen”

Eventa 5.0:n Johanna Sauvula on nähnyt vierestä tiiminsä monet 24H-näytöt, ja tiivisti esseessään ”kymmenen käskyä” parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Nostan tässä esiin pari käskyä, jotka opettivat minulle eniten.

”3: Valmistautukaa eri skenaarioihin. Entä jos joku onkin kipeänä, entä jos 24h onkin täysin englanninkielinen, entä jos toimeksiantaja onkin Helsingissä toimiva, ja se vaatii teidän liikkumista Helsinkiin, entä jos tiimissä iskee epätoivo tai väsymyskiukku? Millä toimilla väsymystä vastaan taistellaan? Eventan vinkkinä on virkistävät suihkut ja 20 min ulkoilut illan tunteina aina tarvittaessa. Aivotkin tarvitsevat välillä taukoa pohtimisesta, joten lenkkeilkää kaikesta muusta kuin toimeksiannosta jutellen.”

 

Kirjoitinkin skenaariotyöskentelystä jo esseen tässä taannoin, ja sitä voi loistavasti soveltaa myös 24H-näyttöön – koskaan ei tiedä, mitä Evisionin pään menoksi oikein on keksitty. Pääsemme nopeasti työn touhuun, jos meillä on olemassa skenaario mihin sopeutua.

 

”8: Aloittakaa raportin kirjoittaminen mahdollisimman hyvissä ajoin. (Harjoitus 24H:n raporttipohjaa kannattaa hyödyntää.) Raportin kirjoittamisessa menee aikaa helposti 8 tuntiakin. Jotta ennätätte viimeistellä raportin, alkakaa koostamaan sen sisältöä ja punaista lankaa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.”

 

Raporttia voinee siis alkaa luonnostella heti, kun idea ratkaisusta syntyy. Tämän vajavaiseksi jättäminen takaa huonon arvosanan, ja tähän kannattaa panostaa. Siinä vaiheessa, kun olemme suorittamassa loppunäyttöä, monet meistä ovat (toivottavasti) viimeistelleet opinnäytetyönsä, ja kirjoittaminen sujuvasti tulee olemaan iso valttimme.

 

Mitä opin?

24H-näytössä on niin sanotusti monta monessa. Ajoissa tehty tiimijako, kattava raportti ja mielenkiintoinen presentaatio ovat vain pisaroita täydelliseen arvosanaan johdattavassa joessa. Onneksi moni valmistunut opiskelija on kirjoittanut aiheesta kattavasti, ja tietoja voidaan hyödyntää Evisionin tulevassa 24H:ssa. Kohti mestaruutta siis!

Lähteet

Mona Räsänen, 9.11.2019: https://esseepankki.proakatemia.fi/24h-naytto-tulee-oletko-valmis/

Arttu Vitikainen, 2.12.2019: https://esseepankki.proakatemia.fi/mita-opimme-24h/

Johanna Sauvula, 24.11.2020: https://esseepankki.proakatemia.fi/kymmenen-kaskya-24-h-valmistautumiseen/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close