Tampere
11 Dec, Monday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Kommenttiessee



Kirjoittanut: Tea Kivinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Pidimme kerran tiimimme kanssa pajan aiheesta dialogi, jonka pohjalta jokainen kirjoitti omat ajatuksensa aiheesta dialogi esseen muodossa. Jokainen ei omaansa päätynyt julkaisemaan. Minä luin pajaa varten jokaisen tiimiläiseni kirjoitukset ja ajattelin poimia muutamasta esseestä parhaat palat kommenttiesseen muodossa. Kommentoidut esseet olivat Tuijan ”Miten minä voin parantaa dialogia?”, Juhan ”Painetilanteet ja keskusteluälykkyys”, Vilin ”Dialogi”, Essin ”Kuinka rakentaa ja kuinka pilata dialogi” ja Nean ”Dialogista vuorovaikutusta oppimassa”. Kommentit on julkaistu Proakatemian esseepankkiin.

 

Tuija Jaatinen: Miten minä voin parantaa dialogia?

 

Äärimmäisen hyvää pohdiskelua aiheesta ja ajatuksia herättäviä kysymyksiä. Tärkeää on, ettei asioita sivuuteta, jolloin keskustelijalle syntyy helposti ulkopuolinen olo. Tiimin kipukohta keskusteluissa luottamuksen ja arvostuksen syntyminen ja sitä kautta keskustelun syveneminen. Hyvä huomio itsereflektoinnin merkityksestä dialogitaitojen kehityksessä. Osataanko tätä Wauressa, hyödynnetäänkö saamaamme palautetta käytännössä?

 

Juha Kankaanpää: Painetilanteet ja keskusteluälykkys

 

Esseen pohjalta heräsi ajatus siitä, kuinka Wauressa meidän jokaisen enemmän tai vähemmän tulisi pyrkiä eroon tunneajattelusta, koska dialogissa tarkoitus ei tosiaan ole voittaa ketään tai valita häviäjää. Waure tarvitsee yhteistyökykyä onnistuakseen dialogissa. Paineisissa keskusteluissa esiintyy kolmea eri keskusteluelementtiä: faktakeskustelua, tunnekeskustelua ja arvo- ja identiteettikeskustelua. ”Ellemme ymmärrä näitä eri näkökulmia, meidän on todennäköisesti hankala oppia käymään painekeskusteluja onnistuneesti.” Opetellaan tiimissä sietämään keskeneräisyyttä. Hyvä essee!

 

Vili Karjalainen: Dialogi

 

”Kun jokaiselle annetaan mahdollisuus ohjata keskustelun suuntaa haluamaansa suuntaan, mahdollistetaan tasapuolinen pelikenttä jokaiselle. Onko tässä riskinä se kuuluisa sivuraiteille joutuminen vai mahdollisuutena onnistunut dialogi. Esseessä puhuttiin asioiden jäsentelyn tärkeydestä, eli ajatusten ylös kirjaamisesta, jolloin niiden esittäminen harkitusti keskustelussa voi edesauttaa dialogia ja jokaisen kuulluksi tulemista. Dialogissa tärkeää on jokaisen kyky tulla kohdatuksi omana itsenään. Hyvä essee!

 

Essi Puurunen: Kuinka rakentaa ja kuinka pilata dialogi

 

Dialogia auttamaan pelisäännöt. Ilman luottamusta keskustelut jäävät ajatusten vaihdoksi, jolloin ei saada synnytettyä sitä kuuluisaa ajatusten syventymistä. Wauren dialogi tarvitsee tasa-arvoa ihmisten välille, jotta ei arvoteta toisten sanomisia toistaan tärkeämmiksi tai arvottomammiksi. Taitojen kehittyminen vaatii reflektointia. Dialogi on valmiutta kyseenalaistaa omaa ajatteluaan. Ehjä ja tasa-arvoinen dialogi vaatii jokaisen yksilön panostusta sekä tiimin yhteen hiileen puhaltamista.

 

Nea Systä: Dialogista vuorovaikutusta oppimassa

 

Esseetä oli mukava lukea. Esseen mukaan dialogissa pääasia on toimiva vuorovaikutus. Onnistuaksemme vuorovaikutuksessa on meidän pystyttävä tiedostamaan sekä hallitsemaan tunteita. Mikäli rajaamme keskustelua pois liiallisella rajaamisella tai kontrolloinnilla, vapaa keskustelu ja vuorovaikutus jää vajaaksi.” Dialogi on uuden tiedon kasaamista vanhan päälle (ei pyörän keksimistä uudestaan niinkö Vilperi sanoisi). Meidän ei tarvitse olla samanlaisia toistemme kanssa. Erilaisuus on rikkaus myös dialogissa. Tätä erilaisuuden ymmärtämistä, kun sain paremmin Waureen!

 

Yleisesti

Todella monesta eri näkökulmasta esseitä ja jokainen näkee erilaiset ongelmat tiimin dialogeissa. Osa esseistä faktapohjaisia ja osassa taas isossa roolissa reflektointi.

 

Hyvä oivallus esseistä: 

Wauren dialogissa esiintyy usein kontrollinhakuisuutta. Siitä voitaisiin päästä eroon, niin dialogi parantuisi. Ei saisi olla tilannetta, että omia näkemyksiä ja mielipiteitä täytyy myyntipuheen tavoin perustella ja iskostaa muiden päihin. Silloin dialogi ei ole dialogia. 

 

 

 

Lähteet:

 

Tuija Jaatinen

https://esseepankki.proakatemia.fi/dialogi/

 

Juha Kankaanpää

https://esseepankki.proakatemia.fi/painetilanteet-ja-keskustelualykkyys/

 

Vili Karjalainen

https://esseepankki.proakatemia.fi/dialogi-2/

 

Essi Puurunen

https://esseepankki.proakatemia.fi/kuinka-rakentaa-ja-kuinka-pilata-dialogi/

 

Nea Systä

https://esseepankki.proakatemia.fi/dialogista-vuorovaikutusta-oppimassa/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close