Tampere
16 Apr, Friday
9° C

Proakatemian esseepankki

Kolme näkökulmaa markkinoinnistaKirjoittanut: Oona Orava - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Markkinointi boksin ulkopuolelta
Laura Ahonen & Sampo Luoto
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mitä markkinointi on?

Markkinointi on käytävä yrityksen ja asiakkaan välillä. Jos sitä ei ole, ei asiakas löydä yrityksen luo. Jos yritys pysyttelee etäällä asiakkaastaan eli käytävä on pitkä, kestää asiakkaalla löytää yrityksen luo ja pahimmassa tapauksessa hän astuu sisään muiden yritysten aiemmista ovista. Jos käytävä on sokkelo, ei asiakas jaksa etsiä tietään perille. Jos käytävä on harmaa ja kolkko eikä herätä mitään tunteita, asiakas ei kiinnostu ja hän valitsee toisen oven. Markkinoinnin olisi siis hyvä herättää tunteita, olla johdonmukaista ja läpinäkyvää sekä lähellä asiakasta.

Jokainen yritys tekee markkinointia jollain tapaa, sillä markkinointi on kaikkea sitä, millä yritys joko tietoisesti tai tiedostamattomasti vaikuttaa asiakkaan mielipiteeseen yrityksestä. Mielestäni markkinointia on jopa se, miten kohtelet työntekijöitäsi, sillä se vaikuttaa maineeseesi, joka taas vaikuttaa ihmisten ostopäätöksiin. Tähän esseeseen poimin ”Markkinointi boksin ulkopuolelta” kirjasta, kolme minulle tärkeintä näkökulmaa markkinointiin.

 

Kaikki alkaa asiakkaasta

Jos halutaan tehdä oikeasti tuottavaa markkinointia niin kaiken lähtökohtana on oltava asiakas. Markkinointi onkin hyvä aloittaa asiakassegmentoinnilla, jolla määritellään kenelle ja miksi tuotetta tai palvelua halutaan myydä. Kirjassaan Ahonen ja Luoto (2015) puhuvat niin sanotusta tarvesegmentoinnista. Nykypäivänä asiakkaita ei kannata lokeroida iän, sukupuolen tai asuinpaikan mukaan. On sukellettaessa pintaa syvemmälle, sillä niin asiakkaatkin haluavat nykypäivänä tehdä.

On tärkeää muistaa, että nykypäivänä kuluttajien käyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa. Digitalisoitumisen ja sosiaalisen median myötä informaatio on jokaisen saatavilla, mikä luo haastetta yritykselle. Emme siis voi unohtaa asiakasta ensimmäisen segmentoinnin jälkeen vaan asiakasymmärrystä tulee jatkuvasti päivittää ja segmentointia kyseenalaistaa.

 

 

Brändin ohjaaminen on pitkäntähtäimen markkinointia

Brändi on investointi, joka ei tuota arvoa välittömästi, mutta on arvokas pitkällä tähtäimellä. ”Brändillä tarkoitetaan siis yritykseen liitettävää mielikuvaa, joka syntyy imagon ja maineen summana” (brandnews.fi). Imago on yrityksen tietoisesti luotu kuva itsestään ja maine on ulkopuolinen vallitseva käsitys yrityksestä.

Nykypäivänä ihmiset kaipaavat tuotteiden ja palveluiden ympärille elämyksiä ja merkityksiä; eikä pelkkä tuote itseisarvossaan riitä. Yrityksen arvot, visio ja missio sekä miten ne näkyvät oikeasti toiminnassa ovat isossa roolissa ihmisten ostopäätöksissä.  Ne ja niiden toteutuminen vaikuttavat yrityksen maineeseen, joka on iso osa brändiä.

Nykypäivänä brändejä on kaikkialla, sillä sosiaalisen median avulla myös jokainen kuluttaja voi luoda omaa henkilöbrändiään. Maineen hallinnan kannalta sosiaaliseen mediaan osallistuminen on yritykselle erittäin tärkeää, sillä brändi ei halua luovuttaa kohtaloaan kuluttajien käsiin. (Ahonen & Luoto 2015)

Yritykset haluavat olla aitoja, helposti lähestyttäviä ja inhimillisiä (Ahonen & Luoto 2015, 73). Henkilöbrändit ovat usein enemmän tällaisia kuin yritysbrändit ja kuluttajien on helpompi samaistua muihin kuluttajiin. Monet yritykset ovatkin hyödyntäneet henkilöbrändejä omassa markkinoinnissaan ja luoneet itsestään tätä kautta helposti lähestyttävämpiä sekä luotettavia. Tämä on mielestäni erityisen tärkeää ottaa huomioon markkinointia suunnitellessa.

 

Sosiaalinen kulutus on tosi

Ympäristö vaikuttaa siihen millaisia kulutuspäätöksiä teemme ja hyvin iso osa kulutuskäyttäytymistämme on perustaltaan juuri sosiaalista. Yhteiskunta, kulttuuri, sosiaaliset suhteet, trendit ja sosiaalinen media ovat hyviä esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka tekevät meistä sosiaalisia kuluttajia. Ajattelemme ostaessamme jotain, että onko se näköiseni ja mitähän muut minusta ajattelevat (Ahonen & Luoto 2015, 26).

Sosiaalinen media on nykypäivänä erittäin suuressa roolissa markkinoinnissa myös sosiaalisen kulutuksen näkökulmasta. Suosittelu somessa onkin kiistatta noussut perinteisen markkinoinnin haastajaksi. Yritykset ja kuluttajat ovat lähempänä toisiaan, kuin koskaan aiemmin ja kuluttajilla on saatavilla loputon määrä informaatiota muutaman klikkauksen päässä. Tästä syystä yrityksen on tärkeä osallistua sosiaaliseen mediaan ja muutenkin tarkastella omaa markkinointiaan sosiaalisen kulutuksen näkökulmasta.

 

Ja kaikki päättyy asiakkaaseen

Edellä mainittujen näkökulmien lisäksi markkinointia voidaan tarkastella monesta muustakin lähtökohdasta. Itselle tärkeä näkökulma eli asiakaslähtöisyys on mielestäni liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla se tärkein asia. On kyse tuotannosta tai markkinoinnista; kaikkea tehdään asiakkaalle, joten asiakkaan on oltava kaiken lähtökohta. Nykypäivänä ihmiset haluavat merkityksiä ja elämyksiä, joten brändin rakentaminen on isossa roolissa asiakaslähtöistä yritystä. Asiakkaan huomioiminen sekä yksilönä että osana sosiaalista ympäristöä on tärkeää.

 

 

 

Lähteet:

Ahonen & Luoto. 2015. Markkinointi boksin ulkopuolelta. Helsinki: Talentum Media Oy.

http://brandnews.fi/mika-on-brandi/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close