Tampere
31 Jan, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Kokeile, mokaa ja opiKirjoittanut: Ida Laaksonen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Lupa mokata - improvisointi arjessa
Pia Koponen
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Arki on yhdistelmä luovuutta ja rutiineja. Rutiinit ohjaavat meitä suoriutumaan tutuista asioista automaattisesti ja tehokkaasti. Aivot ovat silloin autopilotti moodissa. Tilanteet, joista meillä ei ole aikaisempaa kokemusta ovat sen sijaan otollisia improvisaatiolle ja luovuudelle. Lupa mokata kirja käsittelee improvisointia ja spontaanin asenteen opettelua. Improvisaation ydinajatus on läsnäolo hetkessä. (Koponen, 32) Keskittymisen kautta muiden ajatusten unohtamista ja oman sisäisen puheen hallitsemista. Mielemme kertoo meille tuhat kertaa päivässä kannattaako jotain asiaa tehdä vai ei. Usein sisäinen puheemme on hyvin kriittinen, joskus jopa alentava tai käskevä. Uskon, että hyvän improvisoijan on hallittava sisäistä puhettaan ja opittava suhtautumaan siihen eri tavalla. Mieleen tulevia ajatuksia on hyvä välillä kyseenalaistaa, mutta joskus tarvitaan vain hyväksymistä. Kirjaa lukiessani pysähdyin välillä miettimään, mitä ensimmäiseksi ajattelen jotain improvisaatio tehtävää lukiessa. Olen bussissa ja tehtävässä kerrotaan liikuttamaan jotain osaa kropasta. Ensimmäinen ajatus; ”en todellakaan voi tehdä tätä nyt teen tämän harjoituksen kotona”.

 

Monet tilanteen päivän aikana käsitellään omissa ajatuksissa. Palaverissa mielipiteet päässä vaihtuvat moneen kertaan ja ajatus harhailee. Pysymme hiljaa kuitenkin hiljaa, vaikka sanottavaa olisikin. Teemme muistiinpanoja pään sisäiseen kirjastoon. On vaikea antaa omalle sisäiselle ajatukselle aikaa, sillä ajatukset vaihtuvat niin usein ja perusteettomasti. Olen kokeillut kuitenkin pysähtyä ja miettiä juuri sitä ensimmäistä ajatusta, joka mieleen tulee erilaisissa tilanteissa. Usein juuri se ensimmäinen ajatus kertoo ajattelutavastamme ja kokemuksistamme enemmän kuin se mitä sanomme ääneen. Monet tilanteet ovat päässämme jo sisäänrakennettuja ja opittuja käytösmalleja, joiden mukaan toimimme päivästä toiseen. Sisäinen puhe paljastaa epävarmuuden ja stereotyyppisen ajattelun. Huomaan itse, että automaattisesti hyväksyn päähäni tulevia ajatuksia ja toimin niiden mukaan, vaikka voisin myös haastaa ajatuksia. Tärkeistä päätöksistä on hyvä keskustella itsensä kanssa, mutta sisäinen puhe ei ole aina oikeassa. Sisäiseen puheeseen liittyy paljon opittuja arvoja, oletuksia ja käyttäytymismalleja.

 

Kirjan improvisointiharjoituksissa oli kyse itsensä haastamisesta ajattelemaan toisin ja opittujen ajattelumallien unohtamisesta. Harjoitusten tarkoituksena ei varmastikaan ole, että kesken puheen taputan käsiä yhteen. Ennemminkin tarkoitus on oppia pysähtymään hetkeen ja observoimaan tilannetta laajemmin. Mitä pysähtymisellä sitten tarkoitetaan? Uskon, että kyse on tilanteen ja havaintojen hyväksymisestä, jolloin omat ajatukset ovat hetkeksi rauhoitettu. Kun tilanteessa on aidosti läsnä eikä ajattele huomisen työtehtäviä, on helpompi antaa tilaa myös luovuudelle ja uusille ideoille. Kiireessä usein keskitymme vain suorittamaan, jolloin harvoin syntyy mitään uutta. Kirjaa lukiessa mietin tehtäviä ja lukemaani, miten asioita voisi viedä tiimiyritykseen ja miten tiimi hyötyisi tästä. Otetaan esimerkiksi viikkopalaveri, jossa on jokin yhteinen käsiteltävä aihe. Jokaiselle on omamielipide asiasta ja lisäksi jokainen käy hiljaa sisäistä keskustelua itsensä kanssa. Syntyy siis tuhat eri mielipidettä ja kommenttia, joita ei sanota ääneen. Lopullinen mielipide tai päätös saattaa kuitenkin olla vain yhden synnyttämä. Tilanne voisi päättyä aivan toisin, jos jokainen olisi läsnä ja uskaltaisi haastaa käynnissä olevaa keskustelutilannetta. Haastamalla ensin omia ajatuksiaan ja sen jälkeen tilannetta.

 

SOME: ssa tuli vastaan kuva, jossa luki: ”Elämä on 10% sitä, mitä sinulle tapahtuu ja 90% sitä, kuinka reagoit siihen”. (Voittavat tavat, 26.9.19). Tämä kuvastaa mielestäni todella hyvin kaikkea mitä päivän aikana tiimissä ja omassa sisäisessä puheessa ajattelen. Päivän tapahtumat ovat siis pieni osa sitä mitä ihminen niistä kokee ja ajattelee. Suurin osa päivästä on omia reaktioitamme erilaisiin tilanteisiin, jotka synnyttävät tietynlaisia ajatuksia. Tiimin yhteisessä hetkessä huomaan usein reagoivani tilanteisiin voimakkaasti, se ei näy ulospäin aina, mutta sisällä sen tuntee. On haastavaa näyttää reaktioita muille niin, että tilanne kuitenkin etenee. Usein vahvat reaktiot hidastavat keskustelua eikä uusille ajatuksille ole enää tilaa. Erityisesti tiimissä on tärkeä ymmärtää omien mielipiteiden ja reaktioiden vaikutukset ympärillä oleviin. Improvisoinnissa on tärkeää luoda ensin luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, jolloin on helpompi synnyttää jotain uutta ja erilaista.

 

Improvisoinnin yksi ydin ajatuksista on saada kaveri näyttämään hyvältä. Tämä ajatus pitäisi mielestäni näkyä enemmän myös Apajassa. Tasapainon löytäminen omien mielipiteiden ja tiimin yhteisen päämäärän välillä on joskus haastavaa. Tässä on mielestäni vielä opittavaa. Mitkä ajatukset ovat sellaisia, että ne tukevat vain omaa näkökantaa ja mitkä puolestaan tukevat tiimin yhteistä keskustelua. Usein ajatus siitä, että pääsee itse loistamaan tai kertomaan omista kokemuksista on hienompaa kuin saada kaveri näyttämään hyvältä. Pohjimmiltaan ajatuksessa on kyse siitä, että toisia on kivaa auttaa ja tukea. Tiimissä on välillä asetettava oma etu taka-alalle ja miettiä yhteistä hyvää. Uskon, että kun saa kaverin näyttämään hyvältä saa itsekin enemmän mielihyvää kuin vain tuomalla itseensä esiin. Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentamisessa tärkeää on muiden kunnioittaminen. Luottamus ja muiden ymmärtäminen näkyy erityisesti dialogissa. On tärkeä osoittaa luottamusta tiimiläisiin. Yksi tapa on luottaa siihen, että kaveri kyllä pärjää ilman, että laitan sanat hänen suuhunsa keskeyttämällä.

 

Tiimissä tasapainoillaan ristiriitaisten tilanteiden kanssa ja ryhmädynamiikan välissä. Konflikti tilanteiden jälkeen halutaan usein muutosta, vaikka väkisin. Kukaan ei tiedä minkälainen muutos auttaa, mutta muutosta halutaan kuitenkin. Muutoshetket ovat otollisia improvisoinnille, sillä sitähän ne ovat. Hetkeen pysähtymistä ilman liiallista analysointia tilanteesta. Kokeillaan ja mennään eteenpäin, jos ei toimi kokeillaan uudelleen. Koikeiluhaluisuus ja muutosketteryys ovat mielestäni yksi luovuuden osa-alue tiimityöskentelyssä. Joskus mielipiteet erilaisista tiimin tilanteista herättävät niin vahvoja tunteita ja reaktioita, ettei luovuudelle ja muutoskyvykkyydelle jää tilaa. Uskon, että tiimissä yhdessä yrittäminen on ennen kaikkea tasapainon löytämistä. Jokaisessa hetkessä on mahdollisuus improvisointiin, voimme yhdessä päättää miten toimintamalleja muokataan ja miten tilanteet ratkeavat.

 

Mainitsin aiemmin reaktioiden vaikutuksesta kokemukseemme eri tilanteista. Improvisointi työyhteisössä ei yksin riitä saattamaan haluttuja muutoksia käytäntöön. Muutoshalukkaassa yrityskulttuurissa uudet ideat on otettava avoimin mielin vastaan. Mikäli innovointi synnyttää uusia ideoita, on tärkeää havainnoida muiden tiimiläisten suhtautumista niihin. (Turvallisuus tukeminen ja riemu – Improvisaatio työyhteisössä, syyskuu 2019) Sisäisen puheen voimaa kannattaa miettiä koko yrityksen tavoitteiden näkökulmasta. Kriittinen ajattelu auttaa meitä arvioimaan ideoita ja niiden toimivuutta se ei kuitenkaan synnytä uusia ideoita. Sen sijaan luova-ajattelu auttaa ympäristöä synnyttämään uusia innovaatioita ja näkemään erilaisia mahdollisuuksia. Koen itse olevani melko luova tyyppi, mutta lukkiudun helposti ympäristössä, jossa en koe oloani turvalliseksi. Hyvä improvisoija osaa asettua tilanteeseen ja hetkeen oikealla asenteella. Luovuus ei vaadi itseluottamusta, mutta omien ideoiden kertominen muille vaatii.

 

Lähteet:

Kaustell, M. Kesäkuu 2019. Turvallisuus tukeminen ja riemu – Improvisaatio työyhteisössä. Luettu 30.9.2019

http://www.vaikutusverstas.fi/improvisaatio-tyoyhteisossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close