Tampere
26 Sep, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

KIVIRANNAN EXITKirjoittanut: Mikko Mäki - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
EXIT
Anssi Kiviranta
Matias Mäenpää
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

KIVIRANNAN EXIT

Käsittelemme tässä esseessä Anssi Kivirannan menestys tarinaa opiskelijasta, hänen ensimmäiseen exittiin. Kiviranta oli vasta parikymppinen, kun hän sattumien kautta törmäsi varaamattomaan verkko-osoitteeseen telkku.com:iin. Yhdessä Kiviranta, Riku Erkkilä ja Perttu Mäki-Petäjä onnistuneesti kehittivät sivua, jonka tarkoituksena oli sisältää digitaalinen tv-kanavaopas. Kaikkia yrittäjiä yhdisti vahva usko toiminnan arvonnousuun ja heidän päämääränsä oli yhtenäinen. Sivuston kävijämäärä lisääntyikin eksponentiaalisesti yhdessä nopeiden verkkoyhteyksien kehittyessä.  Kuten usein kaikkia menestystarinoita yhdistää, niin myös heillä kolmella oli ajoitus heidän puolellaan. Tämän lisäksi Kivirannan aktiivinen verkostojen luonti ja näiden mahdollistama kumppanuusdiilien syntymä olivat avainasemassa heidän kasvussaan. Kun Suomessa alkoi verkkomainonnan läpimurros 2000-luvun puolivälissä, niin telkku.comilla oli jo erittäin vahva jalansija markkinoilla ja heidän brändillään oli suuri asiakasmäärä. Tässä vaiheessa sivustolla oli jo satojatuhansia kävijöitä. 2008 vuonna Alma-yrityskaupan jälkeen perustajilla oli ajatus sivuston kansainvälistämisestä.

Yrityksen tunnettavuus ei kuitenkaan muuttunut rahaksi vielä yrityksen alkutaipaleella 2000-luvun puolivälissä. Kiviranta eli varsin vaatimatonta elämää opiskelijana hänen 15-neliön asunnossaan. Kiviranta kuvailee myös elämäänsä näiltä ajoilta seuraavasti ”Asuin muovimatoilla vuoratussa 15-neliön asunnossa ja elin opiskelijabudjetilla, jossa jokainen kymppi oli suuri summa”.

Tästä huolimatta jokaisella yrittäjällä oli vahva usko omaan tekemiseensä ja heidän palveluunsa tulevaan kaupalliseen potentiaalin. Mainostuloista rahansa tekevä telkku.comin tulot räjähtivät kasvuun 2000-luvun puolivälin jälkeen. Tilanne, jossa verkkomainnon tulot kasvoivat nollasta eurosta satoihin tuhansiin, alkoi hitaasti, mutta tulovirran syntyessä kasvu tapahtui vain parissa vuodessa. Tähän tilanteeseen päästiin kuitenkin monen summan kautta. Peliliikkeet olivat oikeita ja ratkaisut kasvuun tehokkaita. Alkuun yrityksellä oli monta saman idean pohjalta toimivaa liiketoimintaa ja tästä lähdettiin karsimaan.  Olikin luontaista, että yrittäjyydestä muodostui kolmikolle täyspäiväinen ammatti ja opiskelusta saatu tieto kietoutui tähän.

Yhteistyökumppanit ja suomessa toimivat operaattorit kiinnostuivat yrityksen tarjoamasta palvelusta, kun he näkivät sen kasvun luoman potentiaalin. Kuten kaikilla menestyvillä yrityksellä, myös telkku.comille alkoi syntyä sen liiketoimintaa kopioivia yrityksiä. Kuitenkin kaikista samantyylisistä yrityksistä huolimatta, juuri Kivirannan markkinoilla oleva tv-opas. Vasta hänen perustamansa toinen yritys Iltapulu pystyi haastamaan kävijämäärissä hänen entisen yrityksensä kävijämäärää. Tässä vaiheessa Kiviranta oli kuitenkin ollut jo pitkään pois Telkku.comin toiminnasta ja se oli myyty Alma Medialle.

Anssi Kiviranta oli tottunut työntekoon jo pienestä pitäen. Hänet oli kasvatettu perheen yhteisellä pienellä maatilalla, jossa töitä riitti. Hänellä oli jo lapsena urakkapalkka, jossa hän oppi, että tehokkaasti ja nopeasti tehdyllä työllä ansaitsi enemmän lyhyessä ajassa. Rahansa Kiviranta opetettiin käyttämään järkevästi ja siten, että siitä saatu hyöty olisi mahdollisimman suuri.  Tästä johtuikin korkea työmoraali, joka tarttui myös kahteen muuhun osakkaaseen. Hänen vanhempansa toimivat molemmat opettajina ja heille olikin erityisen tärkeää opiskelumenestys ja tiedon tehokas omaksuminen. Tämä on myös yksi iso syy, miksi juuri Kivirannan toiminta ja tiedonkeruu oli tehokasta. Toki opiskelut kärsivät, kun tunteja alettiin upottamaan yrityksen kehittämiseen. Tästä tulikin useampi konflikti perheen kesken. Siitä huolimatta Kiviranta uskoi itseensä ja jaksoikin puurtaa eteenpäin.

Suomessa Kiviranta ei kokenut muutenkaan ihmisten asenteen olevan yrittäjiä tukeva. Hänen mielestään asenne yrittäjiä kohtaan oli hieman katkera. Ihmiset pyrkivät etsimään toiminnasta epävarmuustekijöitä ja täten uskottelemaan sen kannattamattomuuteen. Näistä asenteista ja kommenteista Kiviranta ei kuitenkaan välittänyt, vaan hän sai näistä kommenteista vielä enemmän halua näyttää muille.

Kuten aikaisemmin on mainittu, niin ajatus yrityksestä synty ikään, kuin vahingossa. Kivaranta selaili nettisivuja ja etsi vapaita verkkotunnuksia. Monien mutkien kautta hän päätyikin telkku.com sivulle, jota ei vielä ollut olemassa. Edessä näkyi vain tyhjä ruutu. Tästä syntyikin heti ajatus sivustosta, joka tarjoaisi samanlaista tietoa, kun sanomalehtien osio, jossa esitetään päivän ohjelmat eri kanavilla.  Heidän onnekseen Suomessa ei ollut vielä vastaavaa yritystä ja he pääsivätkin työstämään sitä heti salassa ja juuri heidän näköiseksensä. Idean syntymisestä sen muodostaminen yritykseksi vaatikin Kivirannalta ja kumppaneilta täysin uudenlaista osaamista. Yhtenä varsin suurena ongelmana oli heidän tietämättömyytensä web-ohjelmoinnista. He osasivat tehdä ”perus” nettisivut, mutta heillä ei ollut valmiuksia vielä tuottaa sellaisia toimintoja, joita nettisivu vaati. Riku Erkkilä onnistui kuitenkin muodostamaan karkean prototyypin sivustosta, jotta olisi jotain mitä lähteä kursimaan kasaan. Aluksi ohjelmatiedot etsittiin erikseen jokaisen ohjelmia tuottavan kanavan omilta sivustoilta. Kivirannan aktiivinen tehokkuuden kehittäminen ja itsensä johtaminen, kuitenkin ohjasti hänet varsin nopeasti televisioyhtiöiden yhteiseen Venetsia-järjestelmään. Aikaisemmista tietojenkäsittely opinnoista olikin tässä kohtaa hyötyä, kun sieltä pystyi automaattisesti löytämään tiedot samasta paikasta.

Telkku.com julkaistiin lokakuun alussa 2000- luvulla. Alkuun markkinointi tapahtui jakamalla flyereita. Opiskelijabudjetti helpotti siinä mielessä päätöstä markkinointi tapaan, sillä rahaa ei juurikaan ollut ja käsin jaettavat paperit muodostuivat varsin nopeasti ainoaksi tavaksi tuoda sivustoa julki, sillä kaikki muut tavat maksoivat liikaa. Alkuun Kiviranta jakoi ne jokaiseen asuntoon hänen Ylioppilaskylässään. Sissimarkkinointi tuottikin tulosta siinä määrin, että sivuston kävijämäärä lähti heti hienoiseen nousuun.  Yrittäjille olikin innostavaa nähdä, kuinka hyvin heidän palvelunsa otettiin käyttöön jo heidän tuttavapiirissään. Aluksi kävijöitä oli joitakin satoja. Lukujen noustessa myös heidän työntekemisensä ja kehittämisen halu nousi valtavasti.

Turun yliopistossa toteutetun markkinoinnin lisäksi samanlaisia sissimarkkinointi-iskuja toteutettiin myös teekkarialueille Tampereen Hervantaan ja Espoon Otaniemeen. Syy miksi kohteiksi otettiin juurikin opiskelija alueet olivat varsin selvät. Perinteisessä suomalaisessa kodissa näihin aikoihin ei ollut vielä laajakaistaa, kun taas opiskelijoilla oli käytössä 10 megan yhteys. Toki sekin oli todella hidas verrattuna nykypäivän nopeuksiin, jotka vaihtelevat 30 megan ja yhden teran välillä.

Laajakaistan yleistyessä myös kotitalouksiin, myös sivustojen kävijämäärät lähtivät nousuun. Jatkuva hienoinen kasvu auttoi kehittämään sivustoa ja asiakaspalautteen perusteella, oli helpompaa kehittää niitä osa-alueita, joihin itse ei välttämättä osannut kiinnittää huomiota. Sivuston kasvu ei kuitenkaan näkynyt rahana, mutta se kuitenkin näytti palvelun kasvupotentiaalin oikein markkinoituna ja toteutettuna.

Itsenä kehittämisen vuoksi ja samalla yrityksen läpiviennin vuoksi, Kiviranta hakeutui opiskelemaan kauppatietä ja keskitti opintonsa kaupalliselle puolelle. Tässä vaiheessa vanhemmat painostivat kivirantaa käyttämään energiansa mieluummin heikosti tuottavan yrityksen sijaan opiskeluun, sillä he näkivät palkkatyössä realistisemman potentiaalin ja varman työpaikan. Yrittäjälle ominainen mindset ja toimintapa oli kuitenkin iskostunut Kivirannan toimintaan jo niin vahvasti, että hän ei nähnyt itseään palkkatöissä vaan juurikin yrittäjänä. Kiviranta kuvailee näitä aikoja seuraavasti ”Yrityksen alkuvuosina oli vanhempien ymmärrettävästikin vaikea käsittää, mitä järkeä koko yrittäjätouhussa oli, kun sen vei paljon energiaa, mutta ei antanut vastineeksi kunnon tuloja. Sain usein kuulla kehotusta siirtyä opiskeluun ja pyrkimään oikeisiin töihin”. Aikaisemmin viitattuun ajatusmaailmaan, joka vallitsi yhteiskunnassa, niin myös vanhemmat olivat kasvaneet siihen. Yrittäjyys koettiin liian outona ja mieluummin haettiin palkkatöihin muihin yrityksiin, jotka olivat jo lyöneet läpi.

Yrityksen alkutaipaleessa Kiviranta etsi aktiivisesti yhteistyökumppaneita ja pyrki aktiivisesti kasvattamaan verkostoaan. Hän onnistuikin solmimaan Elisa Oy:n kanssa yhteistyön, joka alkoi vuonna 2001. Tällöin hän sai kanavaoppaansa Elisan omistaamaan Kolumbus-Web sivustolle. Vaikka sopimus olikin hieman ristiriidassa heidän aikaisemmin muodostuneen brändin kanssa, niin Kiviranta näki siinä kuitenkin mahdollisuuden saada liiketoiminta valtaväestön tietoisuuteen ja kasvatettua brändin tunnettavuutta. Tietoisuus heidän yrityksestään nousikin, mutta se ei kuitenkaan näkynyt rahallisesti. Tästä syytä Kivaranta kumppaneineen päättikin lopettaa yhteistyön noin vuoden päästä. Heidän mielestään verkon mainosmyynti ei kasvanut tarpeeksi ja olisi aika siirtyä eteenpäin. Irtisanoutumisaikana Elisa teki oman kilpailevan tuotoksensa, jonka nimeksi muodostui Ohjelmat.info.fi. He kopioivat Kivirannan yrityksen toimintatavat ja lähtivät jäljittelemään sitä. Pelon ilmapiiristä huolimatta sekään ei onnistunut saavuttamaan sellaista suosiota, mikä heidän brändillensä oli jo muodostunut.

Elisan jälkeen Telkku.com solmi yhteistyöllisiä kumppanuuksia mm.  Suomi24:n, City lehden, Microsoftin, sekä paikallisten puhelinyhtiöiden kanssa. Näiden yhteistyökumppanuuksien kautta, ja jatkuvat kehityksen myötä, Kivirannan yritys löi läpi vahvasti.

Mitenkä me voisimme Wauressa hyödyntää Kivirannan tarinaa, ja mitä me voimme yhdessä oppia siitä?

Ajatusmaailma:

Olemme pitäneet tiimin kesken pajan juurikin yrittäjän mindsetistä. Siellä esille tulleet ominaisuudet kiteytyvät Kivirannassa. Hän näkee jatkuvasti toiminnassaan kehitettävää ja pyrkii aktiivisesti keskittymään juurikin niihin ongelmiin, jotka oikeasti hidastavat tai vaikeuttavat toimintaa. Kova usko omaan tekemiseen ja myös muihin osakkaisiin on valtava. Kiviranta osaa suodattaa muiden sanomiset, mutta samaan aikaan ottaa kritiikkiä vastaan ja löytää sieltä ne helmet, joihin takertua. Me voisimme tiimissä koittaa tarkastella, kuinka tämä kyseinen henkilö kehittää itseään ja sitä kautta myös muita. Sen tärkeys jatkuu läpi menestystarinan.

Verkostot:

Verkostojen tärkeys ja niiden solmiminen on keskeisessä osassa kirjaa. Alkuun verkostoituminen on jossakin määrin tehotonta, mutta sivujen edetessä huomaa kuinka paljon Kiviranta kehittyy siinä. Tämä on puhtaasti toistojen kautta. Hän löytää oikeat ihmiset, jotka pystyvät auttamaan häntä eteenpäin ja samalla antaa heille omalla työpanoksellaan takaisin. Yhdessä verkostojen tiivistyessä ja niiden tehostuessa myös liiketoiminnan tulos ja rahavirrat kasvavat. Kiviranta löysi myös verkostoista ihmisiä, joidenka kanssa tekee nykyäänkin töitä ja ennen kaikkea uusia ystäviä. Kiviranta on avoin ihminen ja ei esitä mitään muuta, kun mitä hän oikeasti on. Tämä tekee hänestä helposti lähestyttävän ja ei aiheuta yllätyksiä yhteistyössä matkanvarrella. Verkostot toki tiivistyvät työskentelyn lisääntyessä ja tämä onkin normaalia. Meillä Waurella ei ole vielä ollut kovin paljo projekteja mitä viedä eteenpäin, ja tämä näkyykin ehkä meidän keskinäisessä hengessämme. Uskon, että projektien edetessä ja, kun ne starttaavat me myös opimme luottamaan toisiimme ja alamme kehittymään yhdessä.

Työskentely:

Kiviranta painottaa koko ajan sitä, kuinka tärkeää on tehdä määrällisesti paljon töitä. Tämä onkin varmasti luontainen ajattelutapa yrittäjille. Alussa korvataan oma ammattitaidottomuus työskentelemällä enemmän ja kovemmin, kuin muut. Tähänkin tulee muutosta, kun työskentely tehostuu ja aikaa ei enää kulukaan, niin paljo harjoitteluun. Työmoraali on silti kova ja työtunteja pystytään jakamaan enemmän ja enemmän niihin osa-alueisiin, jotka kiihdyttävät liiketoiminnan kasvua. Näihin ei silti voitu alussa kiinnittää huomioita, vaan ne tulivat kuvaan vasta, kun toiminta lähti käyntiin.

Waurella haluamme uppoutua ongelmiin ja uusin asioihin ennen, kun meillä on hallussa edes perusteet. Voisimme yhdessä opetella juurikin nämä liiketoiminnan alkupilarit ja sitten lähteä taklaamaan uusia haasteita, kun meillä on siihen työkalut ja ennen kaikkea oikeanlainen ymmärrys.

Kirjan osio Kivirannasta oli mielenkiintoinen mielestämme, koska siinä yhdistyi yhteistyö ja kova yrittämisenhalu. Nämä ovat niitä ominaisuuksia, mitkä ovat ajankohtaisia meidän tiimissämme. Siksi olikin kiinnostavaa lukea, mitenkä joku on jo hoitanut ne haasteet, joita meillä on. Varmasti emme voi kaikkea hyödyntää sellaisenaan ja meidän pitää soveltaa toimintaa meille sopivaksi. Teksti oli kuitenkin ajatuksia herättävää ja on aina mukava lukea menestystarinoita. Ehkäpä meidän vuoromme on seuraavaksi.

LÄHTEET:

Kiviranta, A. & Mäenpää, M. EXIT: 15 inspiroivaa tositarinaa Suomalaisista yrittäjistä, jotka loivat menestyksen tyhjästä. 2019. Suomi: Leap Investors Oy.

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close