Tampere
22 Jan, Friday
0° C

Proakatemian esseepankki

Kiltit työpaikallaKirjoittanut: Olivia Pynnönen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kiltteydestä kipeät
Anna-Liisa Valtavaara
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin tätä esseetä varten Anna-Liisa Valtavaaran kirjan, Kiltteydestä kipeät. Kirjan aihe kolahti minuun, sillä pystyin hyvin samaistumaan kiltteyden aiheuttamaan kuormitukseen ja tunteisiin. Esseessä pohdin kuinka kiltit pärjäävät työelämässä ja mitä haasteita se heille voi aiheuttaa.

 

Kiltit pärjää aina

Muistan elävästi äitini äänenpainon hänen sanoessaan ”kiltit pärjää aina”. Oli tilanne mikä tahansa, niin kiltteydellä ja rohkeudella pääsee pitkälle! Tällaiset lapsuudessa kuullut hokemat jäävät usein elämään pitkälle aikuisuuteen, voimistuen ja vahvistuen. Mutta mitä kiltteydellä ylipäätään tarkoitetaan?

”Kaikkein pelkistetyimmin kiltisti ja kilttinä oleminen tarkoittaa sitä, että on ja toimii aina mahdollisimman pitkälle niin kuin joku toinen toivoo, tahtoo, käskee, vaatii tai määrää. Kiltti on toisen tahdon ja toiveiden toteuttaja, joskus jopa toisten unelmien toteuttaja. Kiltin tahto on sanonnan mukaisesti jonkun muun taskussa, ei omassa.” Valtavaara, 2012. 22.

Mikäli kiltteys käännetään toisin päin se tarkoittaisi, ettei muille saa tuottaa pettymyksiä, murheita, ongelmia, eikä varsinkaan vaivaa! Sillä miltä kiltistä itsestään tuntuu ei ole väliä, hän siis toimii toisten hyväksi omalla kustannuksellaan. Kiltit kasvavat usein tunnollisiksi suorittajiksi, jotka viimeiseen asti tahtovat miellyttää muita hylätyksi tulemisen pelon vuoksi. Liian kiltit saattavat helposti elää elämänsä toisten tarpeita tyydyttäen, laittaen omat tunteensa taka-alalle. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua omien tunteiden tukahduttaminen ja vaikeus säädellä niitä, joka voi myöhemmin johtaa hallitsemattomiin tunteiden purkauksiin.

 

Kiltti ja työ

Kiltit ovat ahkeria, tunnollisia ja täsmällisiä. He hoitavat myös ne kaikista kurjimmat työtehtävät, vaihtavat vuoroja ja suostuvat ylitöihin. Voiko kiltti pärjätä työpaikalla tai yritysmaailmassa vai onko vaarana, että hän tulee jyrätyksi, jolloin hänen hyveensä kääntyvät häntä vastaan? Kilteillä on kaikista suurin vaara sairastua työuupumukseen: ylisuorittamisen lisäksi kiltin ammatillista itsetuntoa voi syödä alisuoriutuminen omassa työssä. Hän ei ehkä saa omaa ääntään tarpeeksi kuuluviin työpaikalla, tai uskalla tuoda esiin omia ajatuksia ja ideoitaan, vaikka koko työyhteisö voisi hyötyä niistä! Mutta miksi ihmeessä ei? Kiltin itsetunto on paljolti riippuvainen ulkoisista kehuista, sillä he ovat usein äärimmäisen itsekriittisiä eivät arvosta omaa panostaan. Mutta onko kiltti sitten aivan menetetty tapaus mitä tulee työelämään? Sanoisin että ei. Kilttien taipumus ottaa asioita hoidettavakseen ja tehdä työt tunnollisesti ja pikkutarkasti loppuun ovat heidän etunsa työelämässä. Todennäköisesti irtisanomisuhan leijuessa työyhteisössä kiltti saisi jäädä oman tehokkuutensa vuoksi.

Kiltit ovat siis usein työpaikan näkymättömiä puurtajia, joiden panos jää aivan liian usein kiitosta vaille. Heidän hyvät aikeensa ovat aitoja, vaikka ne söisivät heidän voimavarojaan. Olemalla jämptimpi ja tuomalla työyhteisön ristiriitoja esiin, he kuitenkin voisivat saada itselleen enemmän kaipaamaansa arvostusta sekä samalla kerryttää itselleen itseluottamusta. Työyhteisön erilaisten persoonien tunteminen ja hyväksyminen voi auttaa työkavereita ”pärjäämään” kiltille. Kenties he voisivat työntää tätä oikeaan suuntaan ja täten avittaa heitä ulos kuorestaan…

 

Lähteet:

Valtavaara, A-L. 2012. Kiltteydestä kipeät. Kirjapaja. Helsinki

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close