Tampere
23 Feb, Friday
3° C

Proakatemian esseepankki

Kestävä markkinointi tulevaisuudessaKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Kestävä markkinointi on välttämätöntä tulevaisuuden menestykselle. Nykyinen markkinointimalli, joka rakentuu ihmisten epävarmuuden ja riittämättömyyden tunteille, on vanhentunut. Yritysten tulisi siirtyä kohti kestävää markkinointia, joka ottaa vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta, edistää luonnonvarojen suojelua ja luo yhteiskunnallista ilmapiiriä yhteistyölle. Paul Hawkenin visio yritystoiminnan elvyttävästä voimasta ja vastuusta ympäristön suhteen on entistä ajankohtaisempi. Brändit voivat toimia muutoksen katalysaattorina ja vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen myönteisellä tavalla. Bernerin esimerkki osoittaa, kuinka yritykset voivat integroida kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaansa. Kestävä markkinointi ei vain tuota tulosta lyhyellä aikavälillä, vaan se on myös välttämätöntä pitkän aikavälin menestykselle. (Lillberg, P. 2020) 

Brändien rooli yhteiskunnassa kasvaa entisestään, mutta niiden on oltava vastuullisia ja ottava huomioon ympäristövaikutukset. Teknologia ei ole ongelma, vaan haaste on siirtyä kohti moniulotteisempaa markkinointiviestintää, joka kykenee välittämään brändin arvot ja tarkoituksen kuluttajille. Nykyinen markkinointi, joka nojaa liikaa dataan ja algoritmeihin, saattaa laskea brändin positiivista vaikutusta. Luovuus ja symboliset merkitykset ovat yhä tärkeitä, ja niiden avulla voidaan luoda kestävää yhteyttä brändin ja kuluttajan välille. Lyhytnäköinen markkinointi, joka perustuu pelkästään osto­-viesteihin, ei luo kestävää brändi­arvoa. (Lillberg, P. 2020) 

Yritysten on ymmärrettävä, että kestävä markkinointi ei ole pelkästään vastuullisuutta vaan myös pitkän aikavälin strategia menestykselle. Se vaatii muutosta markkinoinnin lähestymistavassa, jossa brändit toimivat voimana, joka edistää positiivista yhteiskunnallista muutosta. (Lillberg, P. 2020) 

 

Lähteet
Lillberg, P., & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Alma Talent Helsinki. 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close