Tampere
24 Mar, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Keskustelemalla tavotteisiinKirjoittanut: Linda Kivialho - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

 

”Mahdoton ei ole tosiasia, mahdoton on asenne.”

Muhammed Ali

 

Googlen johtajat ajattelivat aiemmin, että huipputiimi syntyy yhdistämällä parhaat yksilöt yhteen. Asiaa alettiin kuitenkin tutkimaan, ja huomattiin, että asia ei ole näin. Paljastui, että psykologinen turvallisuus oli kaikista tärkein vaikuttaja tiimien menestykseen. Tähän liittyy voimakkaasti tunne vapaudesta ja syyllisyydestä vapautuminen, sekä keskustelukulttuurin avoimuus ja aitous.

 

Mentaalivalmentaja Erik Larssen kirjassaan Paras käsittelee sitä, kuinka voi saada itsestään parhaansa irti. Mutta kuinka näitä oppeja voitaisiin hyödyntää siinä, että tiimistä voisi tulla paras? Tavotteiden saavuttaminen, mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen ja itsensä haastaminen ovat yksilölle tärkeitä taitoja.

 

Kun psykologinen turvallisuus on saavutettu, itsensä haastaminen ja mukavuusalueen laajentaminen on paljon helpompaa. Tähänhän tähtää jo Proakatemian arvopolkukin. Kaikki lähtee luottamuksesta, joka kuvaa psykologista turvallisuutta. Tiimissä tiedät, ettet ole yksin. Et voita yksin, mutta et myöskään epäonnistu yksin.

 

Olin aiemmin paljon voimakkaammin yksilösuorittaja. Asetin tavoitteet ja tein työn sen eteen, että pääsin sinne. Mutta on täysin eri asia toteuttaa tämä sama asia tiimissä. Omassa tekemisessä on kyse omasta asenteesta, kontrollista ja visualisoinnista. Mutta nämä asiat eivät toteudu yksilön kautta tiimityössä. Niiden oppiminen yhdessä tiimin kanssa on hyvin vaikeaa, mutta hyvin palkitsevaa.

 

Larssenin käsitys kovuudesta on sitä, että on tietoinen omista valinnoistaan ja elää elämäänsä niin kuin haluaa elää. Tiimin kovuuden saavuttaminen vaatii paljon asioiden tunnistamista ja niistä keskustelua. Usein ei ole helppoa olla radikaalisti rehellinen omista toimintatavoista ja tarpeista, mutta ilman avointa ja rehellistä keskustelua syntyy liikaa dynaamista toimintaa estäviä ristiriitoja. Itsensä kanssa on paljon helpompi keskustella kuin muiden. Mutta hyvässä tiimityössä huomaa puhuvansa samat asiat tiimilleen, kuin mitä keskustelisi itsensä kanssa.

 

Hyvä esimerkki on tällä hetkellä tiimissämme Mind Me:ssä, jossa teemme koulutusvientiä. Olen itse tullut siihen tulokseen elämässä, että en halua enää olla suorittaja. Haluan olla luova hullu ja tehdä strategisesti järkeviä ratkaisuja, enkä puurtaa 24/7 vain todistaakseni olevani hyödyllinen. Tällainen luova hulluus on hankala piirre, sillä silloin en elä kovin voimakkaasti kalenterini mukaan enkä oikein tee asiasta kompromisseja. Mutta tässä tiimissä sitä ei ole nähty ongelmana, vaan päinvastoin. Siitä on tehty yhdessä mahdollista, ja panokseni arvo ymmärretään ja sitä arvostetaan. Kuinka ihanaa.

 

Tiimissä puhutaan avoimesti siitä, ketä olemme ja minkälaisten asioiden takana seisomme, sekä jaamme henkilökohtaisia asioita. Tällä tavalla pystymme toimimaan mahdollistajina toistemme elämässä. Pystymme käyttämään realistisesti omia ja toistemme resursseja tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen. Pystymme muuttamaan toimintatapaamme erilaisten ajankohtien mukaisiksi jaksamis-, motivaatio- ja halukkuustasojen mukaan. Silloin mikään ei perustu oletukselle, että olemme aina töitä tehdessämme huippukunnossa, sillä se ei vain ole mahdollista. Silloin aina joku voi paikata.

 

Larssen puhuu tavoitteiden saavuttamisesta ja asettamisesta, sillä ne ovat hyvin tärkeä osa tavoitteellista toimintaa. Tiimissämme tämä on näkynyt niin, että ennen jokaista asiakastapaamista tai työsuoritusta keskustelemme siitä, mikä on meidän tavoitteemme sille hetkelle siinä tilanteessa. Se auttaa meitä fokusoitumaan oikeisiin asioihin ja pelaamaan kaikki samaan pussiin. Tästä seuraa se, että yleensä saavutamme tavoitteemme.

 

Toinen merkittävä asia toiminnassa on oikean moodin löytäminen. Larssen haastaa siihen, että on kykeneväinen löytämään tilan, jossa paras suoritus tapahtuu. Joku voisi käyttää aiheesta ilmaisua flow-tila. Usein oikean moodin edellä on erilaisia esteitä, kuten ahdistusta tai stressiä, erilaisia tilanteita ihmissuhdekuvioissa tai muilla alueille. Asioiden sivuuttaminen ei useinkaan ole paras tapa, sillä asiat vievät takaraivossakin energiaa ja keskittymistä pois suoritukselta. Työskentelyvuosien aikana meille on kehittynyt tapa purkaa asiat ennen suoritusta. Asioista puhutaan ja niitä pyritään tarvittaessa ratkaisemaan. Mutta ajatus siitä, että yksilön ongelma on yhteinen ongelma, on mahdollistanut sen, että oikea moodi yhdessä tekemiselle löytyy melko vaivattomasti ja nopeasti. Asioiden käsittelemisen jälkeen voimme luontaisesti siirtyä dynaamiseen yhteistyöhön.

 

Linjauksessa psykologinen turvallisuus tärkeintä on avoin keskustelukulttuuri. Meidän työkalumme on dialogi, joka mahdollistaa arjessa asioihin pureutumisen, niiden kyseenalaistamisen ja kehittämisen yhdessä. Tämä on harvinaista yritysmaailmassa, sillä usein ajatellaan, että ei ole aikaa velloa asioissa, vaan johdetaan tulosta. Tulosta ei kuitenkaan synny tyhjästä, ja psykologinen turvallisuus tekijänä on todistetusti yksi sen elementtejä.

 

Kun pelko opitaan voittamaan yhdessä käydyissä keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa, huomataan, että yhtäkkiä ei olekaan mikään ongelma voittaa pelkoa missään muussakaan tilanteessa. Näin voi mahdollistaa mukavuusalueen ulkopuolelle menemisen ja korkeiden tavoitteiden saavuttamisen. Mikään ei ole silloin mahdotonta.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close