Tampere
22 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

LUKU 2 Miltä tuntuisi omistaa ikioma kesäkahvila?Kirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Lataa tästä oppaan toinen osa!

 

Miltä tuntuisi omistaa ikioma kesäkahvila, muut osat:

Ensimmäinen luku

Toinen luku

Kolmas luku

Neljäs luku

 

Lähteet:

toinen luku:

Kadziolka, A. 2016. Hakukoneoptimointi – miten esiin Googlessa? Bisneskoulu.fi 2.3.2016. Viitattu 18.4.2022. https://www.bisneskoulu.fi/hakukoneoptimointi-miten-esiin-googlessa/

 

2022. Aloittavan yrityksen markkinointi – Mistä uuden yrityksen markkinointi kannattaa aloittaa? Ukko.fi 11.1.2022. Viitattu 19.4.2022. https://www.ukko.fi/yrittajyyskoulu/uuden-yrityksen-markkinointi-mista-lahtea-liikkeelle/

 

Kadziolka, A. 2016. Palvelun saatavuus – markkinoinnin perusteet 3/4. Bisneskoulu.fi 12.4.2016. Viitattu 20.4.2022. https://www.bisneskoulu.fi/palvelun-saatavuus-markkinoinnin-perusteet/

 

Kadziolka, A. 2016. Markkinointiviestintä – markkinoinnin perusteet 4/4. Bisneskoulu.fi 29.4.2016. Viitattu 20.4.2022. https://www.bisneskoulu.fi/markkinointiviestinta-markkinoinnin-perusteet/

 

Westerlund, J. 2021. Yritysneuvojan TOP 3 vinkit hinnoitteluun. Uusyrityskeskus.fi 23.8.2021. Viitattu 20.4.2022. https://uusyrityskeskus.fi/blogi/yritysneuvojan-top-3-vinkit-hinnoitteluun/

2022. Hinnoittelu. Yritystulkki.fi. Viitattu 20.4.2022. https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/toimiva-yrittaja/hinnoittelu/

 

2021. Valitse sopiva hinnoittelustrategia. Tieke.fi. Viitattu 29.4.2022. http://www.tieke.fi/display/julkaisut/2.3+Valitse+sopiva+hinnoittelustrategia

 

Styborg, K. 2017. Budjetti työvälineenä-miksi se tehdään, mihin sitä tarvitaan, miten se tehdään. Tiliborg.fi 27.1.2017. Viitattu 20.4.2022. https://tiliborg.fi/budjetti-tyovalineena-tehdaan-sita-tarvitaan-tehdaan/

 

2022. Webhotellivertailu. Webhotellivertailu2.fi 2022. Viitattu 19.4.2022. https://www.webhotellivertailu2.fi/

2022. Palveluun rekistereröityminen ja yrityksen vahvistaminen – tervetuloa Googlessa näkyvään yritysprofiiliin 2022. Support.google.fi 2022. Viitattu 19.4.2022. https://support.google.com/business/answer/6300665?hl=fi

 

Ahokangas, T. 2020. Google my business yrityssivu. sirrimedia.fi 28.9.2020 Viitattu 20.4.2022. https://sirrimedia.fi/google-my-business-yrityssivu/

 

2017. Näillä 7 vinkillä laitat Gogglen ja Facebookin yrityssivut kuntoon -ilmaiseksi. yrityksille.elisa.fi 9.10.2017. Viitattu 25.4.2022. https://yrityksille.elisa.fi/ideat/nailla-7-vinkilla-laitat-googlen-ja-facebookin-yrityssivut-kuntoon/

 

 

 

 

muut:

Diamond, L. 2021. Rantakahvilan joulu. 3. uud. painos. Keuruu: Otava kirjapaino.

 

Pölönen, P. 2020. Tulevaisuuden identiteetit. Helsinki: Otava kirjapaino.

 

Futurice Oy. 2019. The lean Creation handbook. Estonia

 

Buusti akatemia Oy. 2021. Yrittäjän taloushallinnon käsikirja. Viestipaino Oy.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 10.9.1999/738. Viitattu 28.4.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 5.2.1999/132. Viitattu 28.4.2022. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

 

2022. Suomen rakentamismääräyskokoelma, Rakentamismääräykset. Edilex.fi 28.4.2022. Viitattu 28.4.2022. https://www.edilex.fi/rakentamismaaraykset

 

2014. RT-ohjekortisto (piirustusten esitystapaohjeet, ravintolan ja kahvilansuunnittelu ym. ohjeet). kortistot.rakennustieto.fi 3.10.2014. Viitattu 1.4.2022. https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%2094-10442?page=4

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close