Tampere
28 Nov, Tuesday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Kesäessee: Menestystä ruokkiva tunneilmasto



Kirjoittanut: Moona Annala - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda tunneilmastoa
Jarkko Rantanen
Ira Leppänen
Heikki Kankaanpää
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Millainen on mielestäsi voittavan tiimin ilmapiiri? Onko menestyksekkään tiimin avain se, että tiimiin on onnistuttu rekrytoimaan alan huippuosaajat ja kovimmat työmyyrät, jotka keskittyvät ensisijaisesti vain omaan suoritukseensa sata lasissa? Vai voisiko tiimin menestyminen perustua jopa sen sisäiseen, optimaaliseen tunneilmastoon, mikä vapauttaa jokaisen tiimin jäsenen todellisen potentiaalin?

Tutkimusten mukaan ihmisten kokemat tunteet vaikuttavat heidän suorituskykyynsä lukemattomin tavoin, ja asia pätee totta kai myös työpaikalla. Moni varmasti tiedostaa, miten eri tunteet vaikuttavat omaan energiatasoon joko nostavasti tai laskevasti. Koettujen tunteiden vaikutuksia on tutkittu eri työpaikoilla ja eri ammattihenkilöiden kohdalla. Erään tutkimuksen mukaan 75 % koehenkilöistä, jotka saatettiin hyvälle tuulelle, onnistuivat ratkaisemaan ongelman, ja niistä, joita ei saatettu hyvälle tuulelle vain 13 % keksi ratkaisun annetussa ajassa. Positiivisten tunteiden on todettu parantavan yksilön ongelmanratkaisukyvyn lisäksi myös muun muassa tiimin sisäistä yhteistyötä ja luovuutta sekä kokonaisvaltaista tuotteliaisuutta. Vaikka positiivisella ilmapiirillä on todettu olevan paljon hyviä vaikutuksia, negatiivisillakin tunteilla on oma paikkansa. Negatiiviset tunteet ovat väistämättömiä, ja niistä puhumisen välttely tai niihin suhtautuminen välinpitämättömästi ei kannata. On todettu, että tiimin sisällä negatiivisten tunteiden purkaminen ja käsittely rakentavasti parantaa tiimin yhteenkuuluvuutta, lojaaliutta ja lisää toisten tukemista. Tutkimusten mukaan negatiivisista tunteista on hyötyä myös analyyttisissä tehtävissä.

On todettu, että jopa 71 % tiimin tuloksellisuudesta selittyy tunneilmastolla. Hyvän tunneilmaston saavuttaminen vaatii tunnetaitoja tiimin kaikilta jäseniltä, ei ainoastaan johtajalta tai esimieheltä. Johtajalla on toki merkittävä asema tunneilmaston luomisessa ja sen johtamisessa. Hyvä tunneilmasto riippuu paljon siitä, millaisessa vuorovaikutuksessa tiimin jäsenet ovat keskenään. Jokaisen tulisikin miettiä, miten itse kohtelee tiimin muita jäseniä ja mitä antaa itsestään muille. Esimerkiksi seuraavien seikkojen huomioiminen mahdollistaa tiimin sisäistä hyvinvointia: Ole aidosti kiinnostunut tiimisi jäsenestä ja siitä, mitä hän haluaa sanoa. Yritä ymmärtää, miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa. Osoita arvostavasi häntä. Ole reilu häntä kohtaan. Tee jatkuvasti näkyväksi hänen edistymisensä asioissa. Näytä kuinka merkityksellistä hänen toimintansa on. Tue hänen hallintansa kokemusta. On hyvä miettiä, miten edellä mainitut asiat näkyvät käytännössä.

Hyvä tunneilmasto on monipuolinen ja rikas. Siinä ruokitaan positiivisia tunteita ja kohdataan negatiivisia tunteita niitä ohittamatta tai tukahduttamatta. Sekä positiivisia että negatiivisia tunteita kokevat ja raportoivat ihmiset ovat tutkitusti terveempiä kuin ne, jotka raportoivat kokevansa vain positiivisia tunteita. Tulokset näkyivät mm. tulehdusarvoissa. Merkityksellistä on positiivisten ja negatiivisten tunteiden keskinäinen suhde pitkällä aikavälillä. On todettu, että positiivisten tunteiden ollessa suhteessa negatiivisiin noin 3:1 saa se aikaan uudenlaisia vaikutuksia suorituskyvyssämme ja potentiaalimme pääsee vapautumaan. Tärkeää on oppia tunnistamaan tunteita itsessä sekä tiimissä ja hyväksymään ne osaksi. Meidän tulisi myös pyrkiä katsomaan käytöksen taakse, sillä ihmisten tarpeet vaikuttavat tunteiden takana. Kun tiimin ilmapiiri on myötätuntoinen, ja sen jäsenet kuuntelevat, tukevat ja auttavat toinen toisiaan sekä puhaltavat yhteen hiileen, pääsee koko tiimin todellinen potentiaali vapautumaan ihan uudella tavalla.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close