Tampere
08 Jul, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Keinoja liiketoiminnan tehostamiseenKirjoittanut: Katja Rämö - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
100 keinoa tehostaa liiketoimintaa
Timo Rope
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Keinoja liiketoiminnan tehostamiseen

Liiketoiminnan tuloksellisuuden ja tuloksentekokyvyn kulmakivet ovat kokonaisuuden hallinta, jatkuva laskeminen, johtaminen, ja suunnitelmallisuus (Rope, 2000, 9). Nämä asiat pätevät liiketoimintaan aina, toimialasta riippumatta.

Kokonaisuuden hallinta

Yritys tulee nähdä rahantekokoneena. Tarkastele siis liiketoimintaratkaisujasi aina vain rahan kautta. Yrittäjyyden perusperiaate on aina rahan tekeminen, halusit sen näin ilmoittaa tai et. Se, millä keinoin rahaa tehdään ja kuinka paljon, on taas tapauskohtaista. Toinen yrittäjä haluaa kasvaa maailman suurimmaksi keinoja kaihtamatta, kun taas toinen yrittäjä haluaa toiminnallaan vain luoda itselleen toimeentulon ja työpaikan. Liiketoiminnan päätösten ja ratkaisujen tiellä ei saa olla rakkaus omaan yritykseen. Numerot eivät valehtele. Yritys on kokonaisuus, jossa kaikki osa-alueet nitoutuvat yhteen. Tämän kaiken yläpuolelta katsominen auttaa hahmottamaan koko toiminnan. Jokaisen yrittäjän pitäisi pystyä piirtämään paperille yritys kokonaisuudessaan, jotta voidaan huomata kaikki toiminnan pienimmätkin osa-alueet, jotka vaikuttavat lopulliseen tulokseen.

Jatkuva laskeminen

Matematiikka on liiketoiminnan perustyötä, sillä kaikki tulee laskea. Jos ei laske, ei tiedä miten asiat ovat. Jos ei tiedä, ei ole perustaa, josta lähteä liikkeelle (Rope, 2000, 135). Numerot kertovat konkreettisesti tekemisten aikaansaannokset.

Suunnitteluvaiheessa lukujen arviointi ei ole niin helppoa, kuin voisi kuvitella. Tulevien lukujen ennustaminen harvoin menee täsmälleen oikein, joten on muistettava, että arvio on aina vain arvio, ei totuus. Totuus nähdään mustaa valkoisella vasta yrityksen myöhemmässä vaiheessa. Arvaaminenkin on kuitenkin taitolaji – lukuja ennustettaessa on parasta muistaa realismi optimismin yli. Et voi maalata taivaanrantaa tai katsoa omaa yritystäsi vaaleanpunaisten lasien läpi. Näistä seuraa useimmiten vain karvaita pettymyksiä.

Johtaminen

Ydinarvojen määrittäminen ja niiden esiin tuominen on tärkeää. Arvojen mukainen toiminta ohjaa kaikkea toimintaa yrityksessä. Isossakin organisaatiossa olisi jokaisen työntekijän hyvä tietää yrityksen arvot, jotta voi tehdä päätöksiä ja toimia niiden mukaisesti. Arvojen yhteinen tunnustaminen lisää yhteisöllisyyttä ja rakentaa yhteneväistä toimintamallia yritykseen.

Johtajana toimiminen on tehtävä täynnä velvollisuuksia. Kaikki yrityksen toimintaperiaatteet koskevat siten yhtäläisesti henkilöstöä ja johtoa. Onnistuakseen johtamisessa, on johdon näytettävä esimerkkiä (Rope, 2000, 79).

Suunnitelmallisuus

Älä yritä pyrkiä täydellisyyteen. Epäonnistuminen on ihan ok, ja sitä ei kannata pelätä. Täydellisyyteen pyrkiminen on menestyksen este (Rope 2000, 39). Pitää muistaa antaa itselleen anteeksi, jos suunnitelma ei toteudukaan juuri niin, kuin on ajateltu. Toki liiallinen suunnitelmista lipsuminen ei ole hyväksi, ja silloin kannattaa tarkastella suunnittelun tai strategian oikeellisuutta ja realiteetteja. Muuttujia tulee aina, sille ei mahda mitään. Tärkeää on osata reagoida ajoissa muutoksiin tai yllättäviin tilanteisiin. Suunnitelmien tekeminen yrityksen vision ja arvojen pohjalta antaa suuntaa. Tärkeintä on pitää mielessä päämäärä – minne ollaan menossa?

 

Rope, T. WSOY 2000. 100 keinoa tehostaa liiketoimintaa.

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close