Tampere
27 Mar, Monday
-5° C

Proakatemian esseepankki

Kehitysvammaisuus – oletko varma mitä se tarkoittaa?Kirjoittanut: Iina Pirhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Teen opinnäytetyötä kehitysvammaisille urheilijoille ja on viime aikoina törmännyt useanlaisiin väärinkäsityksiin kehitysvammaisuudesta ja olen huomannut, että sanaa kehitysvammainenkäytetään melko herkästi täysin väärissä konteksteissa. Monet puhuvat kehitysvammaisista, vammaisistatai pahimmillaankehareistaedes tietämättä mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa. Suurin harhaluulo liittyy siihen, että kehitysvammaisuutta pidetään sairautena, vaikka kyseessä onkin nimensä mukaan vamma. Kehitysvammaisuus ei ole sairaus, eikä sitä tule sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin kuten liikuntavammat tai cp-vamma.

 

Kehitysvammaisuus on vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita, se on ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueen vamma, ei niinkään fyysinen vaiva. Kehitysvammaisuus ei rajoita kaikkia ihmisen toimintoja vaan myös jokaisella kehitysvammaisella henkilöllä on erilaisia vahvuuksia ja erityiskykyjä. Kehitysvammaisuudelle on monia syitä geneettisistä tekijöistä ulkoisiin tekijöihin, mutta jopa 30 prosentissa vaikeista vammoista ja 50 prosentissa lievistä vammoista syy jää tuntemattomaksi.  Kehitysvammaisuuden vaikutus yksilön elämään vaihtelee suurella skaalalla, johtuen kehitysvammaisuuden asteiden ja liitännäissairauksien kirjosta. Toinen kehitysvammainen henkilö voi tulla toimeen melko itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillain elämän osa-aluille, kun taas toinen saattaa tarvita tukea jatkuvasti, eikä voi asua esimerkiksi itsenäisesti. Vaikka kyseessä on ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueen vamma, se ei tarkoita, etteikö kehitysvammainen henkilö voisi oppia uusia asioita. Oppiminen on yleensä vain hitaampaa ja asiat tulee selittää selkeästi muutamilla sanoilla tai lauseilla, jotta kehitysvammainen henkilö pystyy suodattamaan saamaansa tietoa. Kehitysvammaisuuden tulee ilmetä yksilöllä ennen tämän täysi-ikäistymistä, 18 ikävuoden jälkeen ilmenevää suorituskyvyn heikentymistä kutsutaan dementiaksi.

 

 

Kehitysvammaisuudelle on olemassa monia syitä. Omassa perheessäni serkulleni kehittyi kehitysvamma johtuen synnytyksen aikaisesta hapenpuutteesta. Hänen napanuoransa oli kiertynyt kaulan ympärille, eikä sitä saatu ajoissa pois ja hänen aivonsa ehtivät kärsiä hapenpuutteesta. Kehitysvamma voi kuitenkin johtua muustakin kuin huonosta onnesta synnytyksessä. Perintötekijät tai odotusaikana ilmenneet ongelmat voivat johtaa kehitysvammaisuuteen. Samoin lapsuusiässä tapahtuneet onnettomuudet tai lapsuusiän sairaudet. Äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön on myös todettu olevan yhteydessä lapsen kehitysvammaisuuteen ja oppimisvaikeuksiin. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.

 

Uskon, että ihmisten tietämättömyys ja heikko ymmärrys kehitysvammaisia kohtaan johtuu yksinkertaisesti siitä, että henkilöt, joilla ei ole kehitysvammaa ovat liian vähän tekemisissä kehitysvammaisten kanssa. Suomessa kehitysvammaiset lapset ovat vammattomien lasten seassa samoissa ryhmissä varhaiskasvatuksen ajan, mutta lasten vanhetessa alkaa tapahtumaan erottelua erityisryhmiin. Yleisempää kuitenkin on, että kehitysvamman omaava lapsi ei saa käydä peruskouluaan yleisopetuksen luokassa, vaikka tämä olisikin perheen oma toive. Yleisimmin lapselle tarjotaan joko erityisluokkaa tai -koulua. Samalaista eriyttämistä ilmenee myös harrastustoiminnassa, jossa kehitysvammaisille lapsille muodostetaan omia harrastusryhmiä sen sijaan, että heitä tuettaisiin osallistumaan samoihin harrastuksiin muiden lasten kanssa. Kaikki tämä edesauttaa ennakkoluulojen kehittymistä kehitysvammaisia lapsia ja aikuisia kohtaan heti lapsesta lähtien. On ymmärrettävää, että kehitysvammainen lapsi tarvitsee itselleen erityistukea ja apua ryhmässä, kuin ryhmässä, mutta samalla tavalla erityisopetusta voitaisiin toteuttaa myös normaalin koululuokan sisässä.

 

Olen koko lapsuuteni leikkinyt serkkuni kanssa, mikä on minulle ollut hieno mahdollisuus ja varmasti edesauttanut sitä miten suvaitsevaksi olen kasvanut, mitään haittaa en koe sen minulle tuottaneen. Olen myös opiskelun kautta päässyt olemaan tekemisissä etenkin kehitysvammaisten lasten kanssa ja päässyt näkemään kuinka hurmaavia ja aitoja persoonia he ovat. Kehitysvammaisen henkilön kanssa voi olla välillä haastavaa toimia johtuen eri tavoista kommunikoida, eikä yhteistä ymmärrystä aina löydy välttämättä samantien, mutta olen tämän pienen ihmiselämän aikana huomannut, että myös vammattomien ihmisten kanssa on aina välillä haastavaa toimia.

Mitä mieltä sinä olet, oletko usein saanut kohdata kehitysvammaisen henkilön? Ja jos olet, ovatko kohtaamiset olleet positiivisia?

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close