Tampere
24 Mar, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Kehittyvät kuluttajatKirjoittanut: Mika Nurmi - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Perinteinen markkinointiprosessi

Markkinointiprosessin voi jakaa kahteen suureen osa-alueeseen: Ensimmäinen osa koostuu toiminnoista, jotka luovat arvoa asiakkaille. Tämä osa on markkinointiprosessien ensimmäinen sekä pääaihe ja sen voi jakaa neljään alueeseen.

Ensimmäinen osa markkinointiprosessia pyrkii tarkastelemaan, kuka asiakas on, mitä hän haluaa ja tarvitsee. Kuitenkin ennen mitään muita markkinointi toimenpitetä yrityksen tulisi saavuttaa laaja ymmärrys omasta markkina-alueestaan. Toisin sanoen yrityksen tarvitsee hallita omien markkinoidensa informaatio.

Toinen osa on asiakaslähtöisen markkinointistrategian luominen. Se pitää sisällään markkinoiden segmentoimisen ja kohdistamisen. Eli yrityksen tarvitsee tunnistaa oma segmenttinsä, oli se sitten golfaavat 50-vuotiaat, jotka ovat jo eläköityneet (eli mahdollisesti haetaan henkilöitä, joiden kuukausittaiset tulot ovat yli valtakunnallisen keskitason) tai Audilla ajavat extrovertit 30-vuotiaat, jotka työskentelevät yrittäjinä tai muissa johtotehtävissä. Mitä spesifimpi profiili ihanne asiakkaasta omataan, sitä helpompaa on oman segmentin löytäminen, markkinoinnin kohdistaminen heille ja parhaan tavan löytäminen heidän tarpeidensa palvelemiseen tai kohdan kaksi mukaisesti strategian luominen.

Kolmas osa pitää sisällään monelle tutun 4 P:n markkinointi ohjelman, eli markkinointimix (marketing mix). Markkinointiohjelman tarkoituksena on muuttaa markkinointistrategia oikeaksi arvoksi asiakkaille.  Markkinointimix pitää sisällään tuotteen (product), hinnan (price), myyntipaikka (place) ja viestintä (promotion). Tuotteen tarkoituksena on suunnitella tuote tai palvelu, joka vastaa mahdollisimman paljon asiakkaan tarpeisiin, jonka jälkeen ne tarvitsee hinnoitella ja päättää jakelukanavat, jotka luovat asiakkaalle mahdollisimman helpon pääsyn tuotteesi tai palvelusi pariin. Yhtä tärkeimmistä unohtamatta, eli viestintää, tulee markkinointiohjelmassa olla suunniteltuna oikeat ja tarvittavat kanavat, joiden kautta viestiä tehokkaasti asiakkaasi suuntaan omista tuotteiden tai palveluiden arvolupauksista ja artikuloida heille selkeästi muutos alkutilasta (ongelmasta) lopputilaan (ratkaisu), eli miten tuotteesi tai palvelusi vastaa asiakkaan tarpeeseen ja tämä niin mahdollisimman selkeästi, kuin vain kyetään.

Neljännellä osalla pyritään ylittämään asiakkaiden odotukset, eli pyritään sitouttamaan asiakas ja tekemään heistä kanta-asiakkaita. Tyytyväinen asiakas on aina lähtökohtaisesti valmiimpi tilaamaan tuotteita tai käyttämään palveluita uudestaan. Tämä usein johtaa myös CRM-järjestelmän käyttöön ottoon.

Kun nämä neljä osiota on saavutettu yritys voi keskittyä kerämään arvoa asiakkailtaan. Eli ensimmäisten neljän osan tarkoitus on luoda arvoa asiakkaiden suuntaan. Asiakkailta arvon keräämisellä tarkoitetaan sitä, että on löydetty omat asiakassegmentit ja on onnistuttu luomaan tyytyväisistä asiakkaista niin sanottuja avainasiakkaita, jotka ostavat tuotteitasi tai palveluitasi lisää myöhemminkin ja tätä myöten tuottavat arvoa yrityksellesi, koska he generoivat enemmän tuloa yrityksellesi, kuin menoa. Yritys voi siis saada arvoa lojaaleilta asiakkailta pitkällä aikavälillä ja tätä kutsutaan termillä ”Customer Lifetime Value (CLV), eli asiakkaan elinkaaren arvo. Tämä auttaa yritystä kasvamaan ja löytämään lisää uusia asiakkaita.

Nykypäivän markkinointi

Markkinointi näyttää helpolta nykypäivänä. Sitä voi toteuttaa helposti muutamilla klikkauksilla ja kevyillä kuvanmuokkauksilla. Voit käyttää sosiaalistamediaa oman markkinointiviestisi lähettämiseen tuhansille näkijöille samanaikaisesti, ilman lentolehtisten printtaamista tai postikorttien lähettämistä. Mutta, vaikka markkinoinnista on tullut teknologioiden myötä nykypäivänä helpompaa, niin asiakkaat ovat muuttuneet myös.

Perinteisiä markkinointimetodeja käytetään edelleen nykypäivänä, implementoimalla niitä nykypäiväisiin metodeihin. Tämä kuitenkin on edelleen monelle markkinointia tekevälle kompastuskivi, koska nykypäiväinen markkinointi ottaa huomioon kaiken sen, mikä meistä tekee ihmisiä ja perinteinen markkinointi ottaa näistä huomioon vain kaksi. Jokapäivä potentiaalisia asiakkaita pommitetaan erilaisilla säihkyvillä kuvilla ja tarttuvilla sloganeilla, jota internet ja sosiaalisetmediat ovat mahdollistaneet markkinoijille. Internet on myös mahdollistanut kuluttajille päästä käsiksi lähes rajattomaan tietopankkiin ja kuluttajat ovat nykypäivänä paljon valveutuneimpia ja haluavat tehdä päätöksiä itsenäisesti. Joten markkinoijien kuuluisi huomioida omia asiakkaitaan enemmän kokonaisvaltaisesti.

Puuttuvan osan saavuttaminen, johon perinteinen markkinointi ei kykene, voi onnistua osoittamalla, että yrityksesi kykenee pitämään lupauksensa. Myös yritykse mission, vision ja arvojen viestiminen voi olla tekijä, joka osoittaa sen omistautuneisuuden. Kun puhut yrityksen missiosta, niin viestit sillä syyn sen olemassaoloon ja visio voidaan viestiä päämäärää, johon asiakkaan on helppo samaistua. Näiden seikkojen kautta voidaan nykypäivänä vaikuttaa kuluttajaan niin, että hän haluaa olla osa yrityksesi aatetta ja matkaa.

 

Lähteet: https://marketing-insider.eu/marketing-process/

Kirja: Kotler P. ym., Marketing 3.0, 2010

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close