Tampere
04 Dec, Sunday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Kehittääkö?Kirjoittanut: Salla Vaittinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Mitä kehittäjältä odotetaan?

Rohkeutta, intohimoa, seikkailun halua, flowta, oppimista ja dialogin taitoja. Toki myöskin palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa ja mahdollisuutta kasvaa ihmisenä ja varmistaa, ettei ole itse itselleen kasvun esteenä. Mitä nämä siis tarkoittavat? Kaikki haluavat olla innovatiivisia, mutta mitä tapahtuu kun porukassa on luova tyyppi? Helposti kehittäjät nähdään ehkä jopa hankalina, koska heillä on aina jokin muu tai täysin uusi tapa toteuttaa asioita. Kehittäjän mielen ja asenteen tunnistaminen tiimissä on tärkeää. Se ei fokusoidu välttämättä yhteen tai kahteen henkilöön, se voi olla kuka vain, koska vain ja milloin vain.

Kirjan mukaan kehittäjän asenteen kaava on;

 

Rohkeus = uskallus + pelko + kokeileminen

Rohkeus tarkoittaa sitä, että uskaltaa tarttua tilanteisiin jotka tunnistaa itseään isommiksi. Tuntemattomaan hyppääminen ja keskeneräisyyden hyväksyminen ovat olennaisia asioita, kun tavoitellaan jotain rohkeaa. Tahtotila tehdä jotain itselleen uutta syntyy usein sisäisistä motivaatiotekijöistä, jolloin mieli on avoinna uusille kokemuksille. Luovuuden ydin on kokeiluissa ja kehitys on tärkeämpää kuin täydellinen suoritus, vaikka parhaaseen usein tähdätään.

 

Intohimo = rakkaus + päätös + arvot

Yhteisömme on siitä mielettömän rikas, kun pystymme keskustelemaan yli tiimin rajojen omista intohimoistamme, kirjaimellisesti rakkaudesta lajiin. Ensin pitää selvittää mille itse palaa. Ilman sitä on vaikea käydä merkityksellistä keskustelua. Koulumme mahdollistaa oman palon seuraamisen ja sitä kautta projektien tekemisen tai muiden asioiden, mitkä ovat merkityksellisiä.

Intohimon tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, mikä on tärkeää ja mille innostuu. Ne tulisi selvittää itse itselleen, ei muiden sanomina tai kehotuksina. Löytää itselleen syvempi tarkoitus tekemiseen ja ei pelkää näyttää sitä.

Joskus joutuu luopumaan jostain vanhasta saadakseen jotain aivan uutta tilalle.

 

Seikkailu = saavutus + kasvu + vastuu

Tämä osio laittaa pohtimaan asioita kuten esimerkiksi, minkä eteen on valmis ponnistelemaan, mitkä asiat antavat energiaa, entä mitä haluaa saavuttaa elämässään.

Tällä hetkellä opiskelu Proakatemialla on asia, jonka eteen olen valmis ponnistelemaan. Oppimisen oivallukset ovat voima, joilla jaksaa painaa eteenpäin kohti päämääriä. Tähän kategoriaan voisin mainita tiimityön. Se on seikkailua parhaimmillaan, missä ei tuomita, kannetaan vastuu teoista ja päätöksistä ja kasvetaan yhdessä. Tiimissä jos aina pelataan varman päälle, tehdään myös valinta ettei haluta kasvaa. Aina ei voi myöskään valita olosuhteita, mutta voi valita miten suhtautuu asioihin olosuhteista huolimatta. Epäonnistumiset ja pettymykset kuuluvat asiaan, sillä ne vahvistavat oppimista ja ovat isossa kuvassa kuitenkin välttämättömiä.

 

Flow = idea + luovuus + kurinalaisuus

Flowssa työskentely tuntuu siltä, kun ei huomaisi ajankulua, on uppoutunut täysin tekemäänsä ja haasteen taso vastaa taitoja, kuitenkin kasvattaen sisäistä vahvuutta. Ideat voivat aluksi tuntua pieniltä tai isoilta, mutta kun niitä tarkastelee tarkemmin tai vie ideaa eteenpäin, saattaa huomata että pieni olikin iso tai iso pieni idea.

Olisi hyvä tunnistaa itsestään, milloin on luova ja kuinka edesauttaa luovuutta. Tai millä tavalla saa arkeen luotua luovuutta tukevia toimintoja. Omalla kohdalla vuorovaikutuksessa tai dialogissa oppiminen ja siellä tulevat uudet ideat mahdollistavat sen, että itselläkin alkaa ideoita syntymään. Joskus sekin auttaa, että siirtää syrjään asiat mitkä mietityttää ja keskittyy aivan täysin muihin asioihin.

Urheilussa kurinalaisuutta pidetään positiivisena asiana, varsinkin jos tähdätään kilpailuihin. On treenattava tietty määrä, palauduttava, ateriat suunnitellaan ja niillä on merkitystä, samoin sisulla, mitä urheiluun käytetään. Yrityselämässä ja yrityksen toiminnan kehittämisessä tarvitaan samankaltaista kurinalaisuutta. Se ei vähennä luovuutta, vaan voi päinvastoin ruokkia sitä. Pelkästään mielihyvän perässä juokseminen ei takaa haluttua lopputulosta, on voitettava epävarmuus. Luodaan siis tavoitteet ja käytetään resursseja siten, että ne ovat linjassa tavoitteen kanssa.

 

 Menestys = mahdollisuus + usko + itsensä johtaminen

Menestyminen on tietoisten tavoitteiden saavuttamista sillä hinnalla, jonka suostuu hyväksymään. Kun saavuttaa tavoitteen, mutta on esimerkiksi joutunut luopumaan tärkeistä ihmissuhteista tai menettänyt jonkun siksi, että saavuttaa sen mitä aikoikin, ei tarkoita menestymistä, paitsi jos hyväksyy menetykset sillä saralla. Siksi onkin hyvä miettiä, mikä on se hinta minkä on valmis maksamaan saavuttaakseen jotain. Menestys on yleensä hetkellistä, mutta se kertoo että on potentiaalia enempään.

 

 Oppiminen = osaaminen + johtajuus + muutos

Oppiminen tarkoittaa uteliaisuutta tulevaisuutta kohtaan ja muutoksen huomaamista ja toteuttamista itsessään. Olisi hyvä miettiä, millaisia taitoja tulevaisuutta varten tulisi oppia ja millaista osaamista tarvitaan menestymiseen. Muutoksen pitäisi olla ihmisessä olevan täyden potentiaalin vapauttamista.

Epäonnistuminen tekee meistä parempia, ei huonompia. Se valmistaa meitä tulevaan ja kasvatan mielelläni henkistä kestävyyttä koulussakin. Yleensä siihen, että osaa jotain tarvitaan myös epäonnistumisia. Oikeastaan sekin on vain asenteesta kiinni, miten sen kokee ja kuinka se tukee kuitenkin kokonaiskuvaa ja pitkäjänteistä toimintaa. En elä nostalgisuudessa ja jos tulevaisuus olisi samankaltainen kuin menneisyys, ei tarvittaisi uusia taitoja tai mitään, mitä kehittää vaan voitaisiin aina palata vanhaan. Onneksi maailma ei toimi niin. Tulevaisuudessa on aina jotain uutta.

 

 Dialogi = luottamus + oikeudenmukaisuus + hyvinvointi

Dialogi tarkoittaa arvostavaa vuorovaikutusta, joka syntyy tekemisistä, tavoista ja valinnoista. Dialogilla ei varsinaisesti edes tavoitella mukavuutta ja tasaisuutta, vaan karkotetaan toiminnasta omahyväisyys ja sytytään muutoksiin ja parannuksiin. Tavoitellaan yhteistä päämäärää.

Dialogin hyviin sääntöihin kuuluu tuttu timanttikuvio; odota, kuuntele, puhu suoraan ja kunnioita. Näillä pääsemme jo pitkälle.

Tavoitteena voi olla esimerkiksi löytää yhteisiä merkityksiä, luoda uusia oivalluksia ja motivaatiota ja voidaan muokata vanhoja käsityksiä uuteen uskoon.

 

 

Kaikki on mahdollista, ellei kellään ole sitä mitään vastaan.

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close