Tampere
05 Jun, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Jos suostut tuntemaan mitä tahansa, voit tehdä mitä tahansaKirjoittanut: Emilia Kovanen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Suorat sanat
Anna Perho
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Millainen maailma olisi, jos puhuisimme asioista suoraan, emmekä antaisi väärille ajatuksille liikaa valtaa siinä hetkessä missä elämme?

Suora puhe ymmärretään itsevarman yksilön puheena, joka ei käytä filttereitä tai ajattele puheen vastaanottajan reaktiota tai tunteita. On totta, että olemme itse vastuussa itsestämme, mutta se ei tarkoita, että suusta saisi hyppiä ulos mitä tahansa sammakoita. Toisesta näkökulmasta ajatellen, vastaus ei myöskään suorapuheisuuteen ole se, että omaa asiaa pitäisi liiakseen muokata, jotta vastaanottaja ei esimerkiksi loukkaantuisi. Tämä on herättänyt Apajan viestinnässä paljon ajatuksia ja se on ajoittain vienyt meiltä paljon energiaa, jonka voisi keskittää tekemiseen. Kokemus ja ajatus saattavat olla hyvin ääripäästä ääripäähän tyyppisiä malleja, ja keskitietä on vaikea löytää tiiminä. Olemme oppineet paljon.

Suora puhe vaatii omista uskomuksista, toisen puolesta ajattelusta ja miellyttämisen kulttuurista riisuutumista. Tämä pätee jokaiseen suhteeseen, tapaan olla, elää ja vaikuttaa. Ja varsinkin yrityksessä on tärkeää puhua asiat läpi, jotta kaikilla on yhtenäinen käsitys asioista ja täten suunta mihin ollaan menossa.

Muistan kun sanoin ensimmäisessä pajassa melkein kaksi vuotta sitten: ”emmehän me tule koskaan riitelemään”. Kyseinen lausahdus saa minut tai kenet tahansa lähes nauramaan, koska eihän se ole totta. Emme ehkä kirjaimellisesti ole riidelleet Apajassa, mutta tunteet ovat nousseet pintaan monessa tilanteessa opintojen ja yrittäjyytemme aikana.

Miksi se on niin vaikeaa? Miksei asioita voi ottaa asioina?

Nämä kaksi kysymystä ovat olleet Apajan yhteisissä kokouksissa ja tilaisuuksissa läsnä muutamankin kerran. Haluamme aina puhua asioista asioina, vaikka kyse on aina ihmisistä, mikä on todella inhimillistä. Vaikeus perustuu siihen, että tiedämme miten meidän tulisi käyttäytyä ja tiedämme, millaista hyvä käytös on. Kirjailija Anna Perhon mukaan kuvittelemme olevamme sivistyneitä ihmisiä ketkä osaavat kyllä puhua. Kyseessä onkin pelko ja uskallus, mikä painaa ihomme alla nykien suuresta halusta päästä ja tulla kuulluksi.

Fakta on myös se, että tärkeisiin asioihin liittyy aina tunteita. Apajassa tänä keväänä nämä asiat ovat olleet tärkeitä: yhteinen tavoite, kunnioittaminen, kuuntelu, raha sekä ihmiset. Miksi niiden käsittely tuntuu niin raskaalta? Kuten aiemmin mainitsin, tärkeät asiat sisältävät aina suuria tunteita, välillä myös ikäviä ja raskaita. Välttely tämän tyyppisten tunteiden kohdalla on siis täysin luonnollista ihmiselle. Tosin jos tietäisimme huonosta lopputuloksesta tai ahdistuksesta niin tuskin toimisimme näin. Olemme olleet ristitulessa koska osa ei ole halunnut käydä läpi samoja asioita yhä uudestaan ja osa on kaivannut niin suuresti keskustelua, joka johtaisi yhteisymmärrykseen ja päätöksiin.

Tilanteet pysyvät samanlaisina ja toistavat itseään, jos reagoimme niihin edelleen välttelyllä. Välttely ja asioiden kaihtaminen vievät enemmän energiaa kuin itse asiaan puuttuminen ja sen läpikäyminen. Suu saattaa pysyä kiinni, vaikka se pitäisi avata tosielämän tilanteissa kuten maanantain palaverissa. Voit huomata vaikeuden tunteen mikä johtuu siitä, että usein meillä ei ole osaamista ratkoa vaikeita tilanteita, ja usein emme ole saaneet siihen minkäänlaista mallia. On myös outoa, että näihin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin tai -taitoihin ei panosteta, vaikka ne ovat ratkaisevassa osassa, kun puhutaan yrityksen menestyksestä. (Perho 2019.) Näin suuressa tiimissä opimme paljon enemmän ja voimme oppia etenemisestämme jo sen verran, että tunteita ei todellakaan kuulu tai yksinkertaisesti voi jättää pois, vaikka kuinka haluaisimme puhua asioista asioina.

Vaikuttaminen ja kommunikointi ovat opittavia taitoja

Tunteiden tunteminen ja tunteilu ovat kaksi eri asiaa. Tiimiyrityksemme perustamisaikoina halusimme tutustua toisiimme syvästi ja se on sotkenut käsitystämme tunteista. Paras tapa käsitellä tunteita tärkeää asiaa läpikäydessä on sanoittaa omat tunteet toiselle ja olla itse vastuussa niistä.

Omia vuorovaikutustaitoja kannattaa parantaa koska (Perho 2019):

  • ihmiset tulevat pitämään sinusta enemmän
  • sinun on helpompi olla itsekin tilanteessa, et koe huonoa omaatuntoa esim. vaikenemisesta
  • jos haluat menestyä uralla tai ihmissuhteissa, kommunikaatiotaitojen merkitys kasvaa entisestään

Ja kun yrityksessä näitä asioita treenataan niin tuloksena voi olla (Perho 2019):

  • liiketoiminnan kehitys ja ideat, ja keskustelu
  • riskinottokyvyn lisääntyminen
  • halukkuuden lisääntyminen sitoutua yhteisiin tavoitteisiin
  • alisuoriutumisen väheneminen
  • johtajien itseluottamuksen kasvu
  • vaikeiden päätösten lykkäämisen väheneminen

 

Emme saa liikaa olettaa mitä muut meistä ajattelevat. Meidän on myös annettava huomiota mielellemme mikä niin tykkää tarinoida puolestamme. Perho suosittelee kirjassaan vaikeiden keskusteluiden normalisointia. Hän myös kehottaa reippaasti hyppäämistä mukaan vaikeisiin keskusteluihin. Tiimissä kulttuuri lähtee yksilöistä, ja yksilön arvoista ja halusta tulla kuulluksi. Kannattaa myös miettiä millaisena keskustelijana haluat näyttäytyä muille? Ja minkälaisia arvoja sinä elät todeksi?

Minä haluan näyttäytyä kuuntelevana, perillä olevana, oikein ymmärtävänä, innostajana ja kyseenalaistajana. Haluan olla myös avoin ja rehellinen. Vuorovaikutuksen timantti piilee yrityksissä juuri näissä asioissa. Varsinkin Proakatemialla, koska kehitymme jatkuvasti ja haluamme auttaa myös muita omassa henkilökohtaisessa kasvussaan. Uskalletaan siis käsitellä tärkeitä asioita, vaikka ne tuntuvat kehossa ja veisivät energiaa.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close