Tampere
29 Sep, Friday
15° C

Proakatemian esseepankki

Johtajuuden ristiriidatKirjoittanut: Iida Oikarinen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Miksi johtaja aina epäonnistuu

Kuuntelin Alf Rehn Johtajuuden ristiriidat -kirjan äänikirjana ja suoraan sanoen, otsikko herätti itsessäni tunteen. Tunne oli hieman synkkä ja ärsyyntynyt. Onko johtaminen todella ainoastaan epäonnistumista ja ristiriitoja? Johtajuuden määritteleminen on mahdoton kysymys. Ei ole olemassa tarkkaa määritelmää, mitä on hyvä johtaminen, minkälainen jokaisen johtaja tulisi olla. Ei ainakaan kirjan mukaan. Tai jos on, miten hyvää johtamista toteutetaan. Ei ole suoraa reseptiä, jota voisi seurata, miten tulisi johtaa. Ei voi ainoastaan kokkailla ohjeiden mukaan. Täytyy osata itse soveltaa. Johtajuutta ei luoda valmiiden reseptien kautta. Johtajuudessa pienimilläkin asioilla on merkitys. Se, miten johtaja pitää käsiään, voi vaikuttaa aivan kaikkeen. Ihmiset tekevät johtopäätöksiä johtajan ulkonäöstä lähtien. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen pointti kirjassa. Johtajuus onkin siis faktan ja tulkinnan jatkuva ristiriita.

Johtajuuden määritelmiä on todella paljon ja ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Se, etten minä juuri tässä hetkessä pysty kertomaan edes omaa tarkkaa näkemystäni johtamisesta ei tarkoita sitä, ettei johtamista olisi olemassa. Johtajuus ei katoa, vaikkei sitä voisi määritellä. Johtajuus ei ole vain yhtä ainoaa asiaa, johtajuus on näkyvää ja näkymätöntä.

Johtaminen on logiikan vihollinen. Monet meistä toivoisivat, varsinkin johtajana, että sen voisi määritellä kirjan oppien mukaan mahdollisimman tarkkaan. Kirja pyrkii avaamaan, sekä vapauttamaan ajatuksia johtamisesta. Miten todella tarkoista määritelmistä voisi päästä eroon. Mitä johtaminen oikeasti on. Olen itse kuullut todella hienoja fraaseja, minkälainen on hyvä johtaja, tai miten johtamista täytyisi toteuttaa. Ei varmasti ole kuitenkaan yhtä ainoaa tapaa toimia. Eikä ole olemassa yhtä asiaa, mitä johtaminen on. Mitä johtaminen kuitenkin on, se on todellista. Olen kuullut todella paljon hyviä pointteja johtamisesta ja uskon niihin täysin. Uskon myös, etteivät kaikki jutut toimi samalla tavalla kaikissa yrityksissä.

Johtaminen on epäonnistumista

Kirjassa sanotaan, että johtaja voi tehdä aivan mitä vaan, mutta hän silti epäonnistuu. Kuulostaa todella synkältä, jos aivan totta puhutaan. Johtaja kirjan mukaan voi siis tehdä mitä tahansa, mutta hän silti epäonnistuu. Jokin asia menee aina pieleen, vaikka kuinka haluaisi onnistua. Johtajuus on onnistumisien kanssa epäonnistumista. Johtaja ei koskaan tule pääsemään siihen tilaan, missä kaikkia asiat menisivät juuri niin kuin haluaisi. Joistakin johtajista ajatellaan, että he ovat täydellisiä. Kirjassa painotetaan muistamaan, että johtajan epäonnistumiset eivät tee johtajasta häviäjää. Parhaat johtajat ovatkin juuri niitä, jotka pystyvät elämään epäonnistumisienkin kanssa. Monet kirjat kirjoittavat mahtavista johtajista ja niitä on todella paljon! Se, miten jokin johtaja on toiminut, ei kuitenkaan tarkoita, että sen voi ottaa juuri sellaisenaan muualle käyttöön, sillä johtajat ovat erilaisissa tilanteissa. Kirjassa myös sanotaan, että johtajan menestys johtaa uusiin haasteisiin ja sitä kautta uudestaan epäonnistumisiin. Kuulostaa todella masentavalta, mutta kai se olen vain minä. Hurmassa BL:t ovat jokaisella kaudella kohdanneet omat haasteensa, he ovat epäonnistuneet, mutteivat he koskaan ole luovuttaneet. Kai johtamiseenkin voi syttyä jokin palo. Tarkemmin ajatellen, varmasti täytyykin. Johtajan ei kuitenkaan missään nimessä täydy pelätä epäonnistumisia. Varmin tapa menestyä on yrittää uudelleen. Epäonnistumisien kanssa on siis opittava elämään. Kaikkia, eikä kaikkea voi voittaa yhdellä kerralla. Kun toiseen suuntaan kumartaa, toiseen suuntaan pyllistää. Näinhän se on. Kaikkia ei voi miellyttää, vaikka miten yrittäisi. Se on ehkä suurin ongelmani johtamisessa.

Johtajan epäonnistumisesta kirjassa oli esimerkki, minkä kautta ymmärsin epäonnistumisen merkityksen johtajuudessa paremmin kirjan sanoman mukaan. Se ei aina tarkoita suuria epäonnistumisia, missä aivan jokainen osa-alue menee päin puuta. Kirjan esimerkissä oli johtaja, joka epäonnistuu kommunikoinnissa. Tieto ei mene perille, se menee väärällä tyylillä tai sitä ei ole osattu tuoda esille oikein. Siinä tapahtui epäonnistuminen. Itse kutsuisin tätä ehkä enemmän virheeksi, kuin epäonnistumiseksi. En tiedä muista, mutta epäonnistuminen tuntuu itselleni todella suurelta ja negatiiviselta. Se tuo mieleeni mielikuvan pahimmasta mahdollisesta tilanteesta. Johtajan epäonnistuttua kommunikoinnissa hän ei voi kuitenkaan lopettaa kommunikointia. Hänen tulee jatkaa sitä silti, vaikka on epäonnistunut, koska on vain pakko.

Johtaja onnistuu

Johtajuutta mitataan erilaisilla tuloksilla. Johtajan on saatava aikaan jotain, ollakseen johtaja. Tämä oli mielestäni kiinnostavaa ja kertoo todella hyvin sen, miten vähän johtamisesta tiedän. Se, että johtaja vain haluaa tai toivoo jonkin asian tapahtuvan, ei riitä johtamiseksi. Johtamiseksi ei riitä hyvä ihmistuntemus, tai kyky saada ihmiset toimimaan keskenään. Johtajalla täytyy olla selkeä mittari tai visio, mikä mittaa, mitä johtamisella halutaan saada aikaan. Tavoitteiden tulee olla kirkkaita, sekä mitattavissa. Mikäli tavoitteita ei voi mitata, ei voi tietää, onko tavoitteisiin päästy. Johtajan tuloksia ei voi mitata ainoastaan yrityksen tuloksessa. Miksi? Koska yrityksen tulos luodaan yhdessä, se ei ole ainoastaan johtajan ansiota. Se että on johtaja yrityksessä, mikä menestyy ei ole suoraan ainoastaan johtajan ansiota. Johtajan onnistumiseen ei riitä se, että johtaja kokee onnistuvansa, vaan se on todistettava.

Kirjan mukaan ainutlaatuista on ollut nähdä, miten muut ovat luoneet omat mittarinsa. Keskeistä johtamisessa on itsensä johtaminen. Monet nousevat johtajiksi, vaikkeivat itse osaa johtaa itseään. Täytyy osata löytää tavat, joiden ominaisuuksilla luo merkityksen yritykselle. Täytyy osata tunnistaa omat heikkoudet, jottei omilla heikkouksilla tee hallaa yritykselle. Mikäli johtaja odottaa, että muut kertovat, onko johtaja onnistunut. Hän on jo epäonnistunut. Tämä ei mielestäni täysin päde meihin, sillä olemme vasta siinä pisteessä, jossa pääsemme rauhassa harjoittelemaan johtamista. Palautteen antaminen, sekä saaminen on äärimmäisen tärkeää tässä vaiheessa. Muuten emme tiedä, missä asiassa olemme onnistuneet ja missä emme. Mielenkiintoista johtamisessa on se, että itsensä johtaminen on siinä keskeistä. Ville on joskus sanonut tuon minulle ja sen myötä toivoi näkevänsä minut jossain johtotehtävässä. Itsensä johtaminen on aihe, josta tiedän paljon enemmän. Tiedän toimintatapoja ja miten niitä voi hyödyntää. Johtamisesta en tiedä vielä niin paljon.

Johtajuus on ristiriitaista

Johtajuuden ristiriidan takia johtajuus on hankalaa. Johtajalta ihmiset saman katon alla saattavat jo lähtökohtaisesti haluta eri asioita. Toinen toivoo lempeyttä ja tsemppausta, toinen kovuutta. Yksi kirjassa nostettu asia, mitä ihmiset johtajalta toivovat on päättäväisyys. Ristiriidan päättäväisyyteen luo se, että johtajan täytyisi kuitenkin osata ottaa muut huomioon, sekä kuunnella. Ne ovat kaksi täysin erilaista piirrettä ja keskenään luovat ristiriidan. Kirjassa oli nostettu esimerkki näiden väliltä, mikä mielestäni oli avartava. Mikäli johtaja on päättäväinen, hän saattaa päättää olla kuuntelematta muita. Ristiriita siis on todellakin havaittavissa. Johtajan kuitenkin täytyy osata hahmottaa, milloin mitäkin tekee. Tämän ristiriidan takia johtaja tekee välillä huonoja ja välillä vähemmän huonoja päätöksiä.  Johtajan täytyisi aina varmistaa onnistuminen, vaikka epäonnistumisia tulisikin. Johtaminen ei ole insinööritiedettä. Johtajan täytyy pystyä tekemään asioita, vaikkeivat ne ratkaisisi kaikkia ongelmia.

Johtamisen tunnistaa

Okei, eli johtajuutta ei voi määritellä vain yhdessä lauseella. Johtamisen kuitenkin tunnistaa hyvin usein. Se saattaa näyttää toisen tekemänä todella yksinkertaiselta, mutta kun toinen pyrkii siihen, se ei onnistu. Mitä tehdä silloin kun ei yksinkertaisesti osaa tehdä mitään? Silloin se täytyy hyväksyä, ettei johtaminen ole täysin itsestään selvää. Osa johtajista luottaa yrityksen arvoihin enemmän, kuin kirjoissa kerrottuihin valmiisiin resepteihin mahtavista johtajista ja heidän toimintatavoista. Tärkeintä on mihin pyrkii yrityksen arvojen mukaan. Monet kivuliaat päätökset täytyy pohjata yrityksen arvoihin. Ne ovat siellä syystä, niiden pohjalta kuuluu toimia. Se ei vielä riitä, että tietää, mitä johtajan täytyy tehdä. Siihen kykenee kuka tahansa. Haaste on siinä, miten johtaja saa tehtyä asiat, jotka kaikki tunnistaa johtamiseksi. Jotka menestyvät tässä, ovat todellisia menestyjiä.

Pohdinta

Johtajat tekevät virheitä monissa asioissa. Itse en kutsuisi niitä epäonnistumisiksi, ainakin näin ajattelen meillä Hurmassa. Mikäli johtoroolissa oleva epäonnistuu asiassa kuin asiassa, näen sen virheenä, mikä korjataan. Vaikka itse ei ole ollut johtoroolissa Hurmassa on silti päässyt näkemään kohta kolmea erilaista johtajaa ja heidän tyyliään johtaa. Jokainen heistä on tehnyt pohjatyön ennen pestiin siirtymistä, mutta varmasti jo ensimmäisen viikon aikana yllätyksiä on tullut matkaan. On täytynyt olla nopea ja soveltaa asioita. On ollut mahtava huomata, miten jokaisen kauden BL:t ovat kasvanut todella paljon, haastaneet itseään ja kehittyneet. Mikä jokaisessa johtajassa on ollut samaa? Se on ollut halu tehdä juuri sitä. Omistautua johtamiselle, oppia, hyväksyä epätäydellisyys ja virheet. Olen kuullut, että johtaminen on välillä todella yksinäistä puuhaa, siitä kirjassakin puhuttiin. Tiimissämme johtaja ei ole aina tiennyt onko hän myös ystävä tai tiimikaveri. Johtaminen saattaa ajoittain olla todella yksinäistä, mutta kukaan johtaja ei koskaan ole yksin. Koen vahvasti, että virheet opettavat meille todella paljon. Niitä saatetaan pelätä tai hävetä. Näin ei tarvitse kuitenkaan olla. Juuri nyt on paras hetki kokeilla ja tehdä virheitä, jopa epäonnistua.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close