Tampere
24 Sep, Friday
8° C

Proakatemian esseepankki

Japanilainen ” Ichigo ichie ” filosofia itsensä & tiimin johtamisessaKirjoittanut: Vili Karjalainen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ichigo ichie
Héctor García
Francesc Miralles
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Ichigo Ichie

 

 

 

Ichigo ichie on kirja, joka kertoo japanilaisesta ajatusmallista, jonka mukaan jokainen hetki on kaunis, mittaamattoman arvokas, sekä uniikki, koska samanlainen hetki ei tule uusiutumaan. Tästä filosofiasta johtuen tulisi jokaista tapaamista, kohtaamista ja vaikkapa juhlaa kohdella kuin viimeistä. Ichigo ichie on eräänlainen vastine kristinuskon etiikalle, kuten lausahdukselle “ kohtele toista, kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan “.

Surullinen ihminen ei elä hetkessä, vaan ammentaa menneisyydestä aihetta suruunsa. Ratkaisu on elää hetkessä, sekä tehdä juuri paikalla olevasta hetkestä paras mahdollinen, ennaltaehkäisten surua ja riittämättömyyttä. Mennyt on mennyttä, eikä siihen voi enää vaikuttaa. Voit ainoastaan vaikuttaa siihen, miten pääset ylitse tapahtuneesta.

Pelkäätkö jotain? Elät tulevaisuudessa, josta löydät aihetta pelolle ja mahdollisille kauhukuville. Siirry takaisin hetkeen. Tee nyt hetkessä parhaasi ja kaikkesi. Vain näin voit vaikuttaa tulevaisuuteen positiivisesti.

Ensimmäinen lihaan uppoava nuoli on vastoinkäymisestä. Toinen nuoli puolestaan on tuska, jonka ihminen itse aiheuttaa metatunteillaan. Tuska poistuu aikanaan, sekä kasvattaa tämän kokijaa henkisesti. Mikäli yksilö päättää jäädä vellomaan tuskaansa, ei hän tule pääsemään ylitse laisinkaan, vaan jämähtää menneisyyteen. Kintsugi on eräänlainen japanilainen traditionaalinen tapa korjata hajonnutta keramiikkaa, mutta sitä usein sovelletaan myös arkielämässä ihmisen kokemiin vastoinkäymisiin. On normaalia kokea vastoinkäymisiä. On vahvaa kyetä kantamaan epätäydellisyyksiään, sekä nähdä ne täydentävänä kokemuksena sen sijaan, että ajautuu epätoivoon ja häpeään kokemastaan vastoinkäymisestä.

 

“ Et astu kahta kertaa samaan jokeen, siinä virtaa jo uusi vesi “

“ Riippuvuudet toimivat pakoteinä ongelmista niiden kohtaamisen sijaan “

 

 

Nykypäivän hedonismin ristiriita – Hedonistinen adaptaatio

 

 

Hedonismi on nykypäivän trendi, sekä vallitseva suuntaus. Ihminen hakee entistä enemmän tyydytystä kiireiseen arkeensa materialismista, sekä muista dopamiinien hiilihydraateista, koska ne ovat helpoin, nopein ja vaivattomin tapa hankkia mielihyvää. Nykyajan ongelmaksi onkin syntynyt hedoninen adaptaatio, joka toimii eräänlaisena toleranssin nousemisena, mikäli vertauskuvana käytetään vaikkapa päihteiden käyttöä. Kun ihmisen elintaso on y, hän nauttii huomattavan paljon sen hetkisestä materialismin tuomasta ilosta. Yksilö alkaa kuitenkin kaivata hyvin pian yhä isompaa ja isompaa annosta mielihyvää. Ensin hän haaveilee bussimatkan taittamisesta henkilöautolla, jolloin hänen ei tarvitse enää elää aikataulujen mukaan, vaan hän voi ikään kuin siirtyä seuraavalle tasolle. Hyvin pian henkilöauton saatuaan yksilö alkaa kuitenkin haaveilla uusimman vuosimallin kappaleesta, jossa on peruutuskamera. Peruutuskamerallisen auton omaava ihminen puolestaan haaveilee kesäisin ajettavasta rättikatollisesta hupiautosta. Ihminen siis epäsuorasti estää omalla luonnollaan onnellisuuden saavuttamista. Ongelma on hyvin kompleksi ja monitasoinen, eikä siihen ole olemassa suoraa ratkaisua japanilaisen mallin mukaan. Ainut nostava voima pulmaan on eläminen hetkessä, sekä onnen löytäminen arjen pienistä asioista.

 

 

 

 

Tiimityöskentely & Ichigo ichie

 

 

Ichigo ichie ajatusmaailma on hyvin helposti ja konkreettisesti sisällytettävissä tiimityöskentelyyn työelämässä. Mallin keskiössä kuten aiemmin mainittu, on jokaisen hetken arvostaminen, sekä perhosefektimalli. Hyvin pienet arjen asiat vaikuttavat ketjureaktioina toisiin, sekä luovat joko positiivisia- tai negatiivisia piirteitä työympäristöön. Esimerkiksi pelkällä läsnäololla ja kuuntelulla luo tietynlaista ilmapiiriä. Kun taas näennäisesti pieni asia kuten läsnäolo palavereissa uupuu, luo tämä eriarvioisuuden tunnetta, sekä säteilee koko työympäristöön. Näin hyvinkin pienestä ja näennäisesti merkityksettömästä asiasta voi säteillä suuri ajan kanssa.

Kun aikaa varataan jollekkin asialle, siihen paneudutaan. Jokaisen työskentelyhetken pyhittäminen ichigo ichieksi kannustaa filosofisen mallinsa kautta toisten arvostamiseen, jonka myötä parempi työskentely mahdollistuu. Mallissa alleviivataan paljon myös antamisen lahjaa, kosketusta, kuuntelutaitoja, sekä pysähtymisen taitoa.

Antamisen ei tarvitse olla suurta. Se voi työelämässä tarkoittaa pelkän ajan mahdollistamista toiselle. Istu alas, pysähdy. Kuuntele mitä sanottavaa toisella on, äläkä anna ylpeyden laskeutua lankeamuksen edelle. Miten toinen tekisi asian toisin? Entä miksi hän ajattelee näin? Asetu toisen kenkiin, anna näennäisesti tyhmällekkin ajatukselle mahdollisuus. Pyri ymmärtämään.

Kosketuksen soveltaminen työelämäperspektiiviin on enemmänkin kykyä tunnistaa toisen vahvuudet, sekä löytää nöyryys antaa toiselle hänen ansaitsemansa tunnustus panoksestaan. Onnittele kanssatyöntekijää tai alaista. Loistavaa työtä! Kosketuksella on psykologisia positiivisia vaikutuksia ihmisen kognitioon, sekä hyväksytyksi tulemiseen.  “ Yksi parhaiten tunnettuja kosketuksen terveysvaikutuksia on stressin lieveneminen. Stressi on myös aivoterveydelle pahasta, ja kosketuksen ansiosta esimerkiksi elimistön hälytystilasta kertovat kortisolihormonin tasot madaltuvat ja myös verenpaine laskee “ ( Juulia Suvilehto, Oxfordin yliopisto )

 

 

 

 

“ Wrap up “

 

 

“ Ichigo ichie”  on niin laaja filosofinen elämänkatsomusnäkemys, että sitä on hyvin vaikea kiteyttää pieneen tilaan. Avainsanoja, joita kuitenkin lukijalle jää mieleen on paljon, jotka ajan kanssa saavat tarkastelemaan omaa päivittäistä käytöstään ja filosofiaansa toisia kohtaan. Mikäli kirja ja sen sanoma pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, se olisi vastaavanlainen.

“ Jokaiseen päivään ja kanssakäymiseen voi suhtautua, kuin olisi sunnuntai “

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close