Tampere
09 Dec, Saturday
-11° C

Proakatemian esseepankki

Innovointipäivän sotasuunnitelmaKirjoittanut: Kaisa Ojaniemi - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.
Sotasuunnitelma perustuu Simo Tirkkosen opinnäytetyöhön https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/9003/Tirkkonen.Simo.pdf?sequence=2.

Innovaatiossa nämä ominaisuudet ovat kultaa:

 • verkostot
 • tiedon ja osaamisen jakaminen ja yhdistäminen.
 • asiakastarpeen ratkaisuun vaadittavat tiedot ja taidot
 • markkinatuntemus

Nämä voivat pilata innovaation:

 • Joustamattomuus omasta mielipiteestä
 • Liian voimakas innostuminen
 • Liian nopeasti eteneminen
 • Voimattomuus ongelman ratkaisuun
 • Negatiiviset asenteet uusia ideoita kohtaan

 

TOIMENKSIANTO klo 8.00

Klo 8.00-11.00

Onko strategiana?

 • Pysyä ydinliiketoiminnassa
 • Uusien palveluiden tai tuotteiden kehittäminen
 1. tarvittavan tiedon kerääminen (Tietoa mahdollisesta ongelmasta)
  1. Onko kyseessä?
   1. Olemassa oleviin asiakkaisiin liittyvä ulottuvuus?
    1. Haastatellaan asiakasrajapinnassa toimivia henkilöitä / asiakkaita (Kysymysten miettiminen)
   2. Lisäarvopalvelu tai uusiin asiakkaisiin liittyvä palvelu?
    1. Markkinatutkimus (markkinatutkimuksen kohderyhmän ja kysymysten miettiminen)
     1. Asiakastarve selvitetty à palvelutarjoama (myöhemmin)
 • Kontakti toimeksiantajaan?

Klo 11.00-14.00

 1. Kerätyn tiedon läpikäynti ja analysointi (Määritetään ydinongelmat)
  1. lista parannettavista tai toteutettavista asioista
  2. asiakaslupaus
  3. Miten asiakkaan tarpeisiin vastaaminen vaikuttaa
   1. Myyntiin, myyntimalleihin ja myynnin organisoitumiseen
   2. Markkinointimateriaaleihin, markkinointitoimenpiteisiin
   3. Tuotantomalleihin
 • Kontakti toimeksiantajaan?

 

Klo 14.00-17.00

 1. Innovointi ja oivalluksen tekeminen (Keksitään ratkaisuja)
  1. Mitä tehdään kun asiakaslupaus on myyty asiakkaalle?
  2. Käytännön asiat, laskutus yms.
  3. Asiakassuhteen hoidollisen toimenpiteet.
  4. 85% ongelmista paljastuu kun kysytään 5 kohderyhmään kuuluvalta henkilöltä

Kontakti toimeksiantajaan?

Klo 17.00-20.00

 1. Todentaminen eli esitys, raportti ja pitchaus (ratkaisun todentaminen) ­­

 

   1. Tarkistuslista pitchausta varten:
    1. Mikä se on?
    2. Minkä ongelman se ratkaisee? (paremmin kuin kilpailijat)
    3. Miksi sitä tarvitaan?
    4. Kenelle se on tarkoitettu, mikä on kohderyhmäsi?
    5. Millaiset markkinat sillä on? Kuka sitä myy/markkinoi?
    6. Miten erottuu kilpailijoista?

KLO 20.00 ESITYS

Koska lukemani kirjan mukaan ideaalinen innovointiryhmä on maks 8hlö. Tiimi jaetaan vaiheen 1 jälkeen kahteen ryhmään. Ryhmien tulee valita joukosta yksi henkilö, joka vastaa kommunikaatiosta toimeksiantajaan, projektipäällikköön ja tarvittaessa toiseen tiimiin. Yksi henkilö, joka hoitaa raportoinnin innovaation aikana ja yksi henkilö, joka pitchaa esityksen.

Ryhmät pitävät miitin vaiheen kaksi jälkeen eli klo 13.00 ONKO YDINONGELMA SAMA VAI ERI?

 

Ryhmät kokoontuvat yhteen kolmannen vaiheen jälkeen eli klo 16.30, jolloin kirkastetaan idea. Millaiset ratkaisut ydinongelmaan syntyi ja miksi? raportti-ihmiset alkavat tehdä raporttia ja pitchaus ihmiset alkavat valmistella esitystä.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close