Tampere
03 Dec, Sunday
-11° C

Proakatemian esseepankki

Innovatiivisen yrittäjyyden mahdollistajatKirjoittanut: Amanda Hiltunen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Opinnäytetyöni käsitteli tiimioppimista, ja tehtiin osana Y-kampuksen tutkimusryhmää Innovatiivisen yrittäjyyden mahdollistajat, jonka tarkoituksena oli lisätä tiimioppimisen vaikuttavuutta kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Opinnäytetyössä tutkittiin tiimioppimisen vaikuttavuutta Proakatemialla, siitä näkökulmasta millaisia työelämävalmiuksia Proakatemialla opiskelu kehittää yksilöissä. Tutkimusryhmä luo opinnäytetyön pohjalta blogin opinnäytetöiden annista, ja  ohessa on oma osuuteni blogin sisällöstä.

 

Kolme tärkeintä nostoa opparistasi?

 

Opinnäytetyöni tärkeimpiä esiin nostettavia asioita ovat:

 

  1. Proakatemian kulttuurin vaikutus oppimiseen. Kulttuuri luo viitekehyksen oppimiselle, ja vaikka muuten edellytykset tiimioppimiselle olisivat kunnossa, ei samanlaista toimivaa tiimioppimisympäristöä voitaisi luoda ilman toimivaa yhteisökulttuuria.
  2. Havainto siitä, että tiimioppiminen tukee yksilöiden työelämätaitojen kehittymistä, kouluttamalla yksilöistä tiimioppimisen avulla muutoskyvykkäitä, oppijoita, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Nämä taidot ovat työelämässä alasta riippumatta tärkeitä, ja arvostettavia taitoja.
  3. Se että tiimioppimisen onnistuminen on monen tekijän summa, ja toimivan tiimioppimisympäristön rakentaminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä.

 

Miksi mielestäsi on tärkeää (juuri nyt) nostaa laajemmankin yleisön tietoisuuteen tiimioppimisen pedagogiikkaa ja Proakatemian toimintatapoja ja työkaluja?

 

Tiimioppimisen pedagogiikkaa ja Proakatemian toimintatapoja ja työkaluja on tärkeää nostaa juuri nyt yleisön tietoisuuteen, koska alati muuttuva työelämä tulee vaatimaan myös oppilaitoksilta muuntautumista, jotta opiskelijoiden koulutus vastaa tulevaisuuden työelämän ja yrittäjyyden tarpeisiin. Myös ajankohtainen koronapandemia on vaatinut huomattavaa muutoskyvykkyyttä firmoilta ja yksilöiltä, joten tämän muutoskyvykkyyden, jota tiimioppiminen kehittää, tarve tunnistetaan työelämässä aiempaa paremmin.

 

Mikä on se vaikuttavuus, hyöty, kerrannaisvaikutukset tms. eri elämänalueilla, kun taustalla on opiskelua tiimipedagogiikan ja Proakatemian tyylin mukaisesti -> mitä se on opparissa tutkituille kohderyhmille ja mitä se on sinulle itsellesi?

 

Itselleni Proakatemialla opiskelemisesta on ollut paljon hyötyä. Sekä minulle, että haastattelemilleni alumneille Proakatemia on luonut hyvää pohjaa työelämässä toimimiselle ja yrittäjyydelle. Opiskelu tiimioppimismallin mukaisesti luo laajat verkostot tulevaisuutta ajatellen, ja vuorovaikutus- sekä tiimityötaidot ovat kehittyneet täysin uudelle tasolle, koska niitä on treenattu niin paljon. Proakatemialla oppii luottamaan itseensä ja muihin, koska luottamus on tärkeä osa tiimioppimisprosessia. Itseluottamus auttaa sekä työ- että yksityiselämässä. Kun on terve itseluottamus uskaltaa kokeilla, ja myös epäonnistua asioissa.

 

Mikä vaikuttavuus oppariprosessilla on ollut sinuun eri elämänalueilla?

Opinnäytetyön tekeminen lisäsi ymmärrystäni ja tietojani tiimioppimisesta, ja siihen liitetyistä teorioista, sekä Proakatemian toiminnasta. Koen saaneeni henkilökohtaisesti paljon hyötyä opinnäytetyön tekemisestä. Sekä opinnäytetyön prosessi, että tutkimuksen tulokset ovat osaltaan opettaneet minulle paljon. Jatkossa osaan nimetä omaa osaamistani, jota Proakatemialta on karttunut, paljon aiempaa johdonmukaisemmin. Osaan tunnistaa omat vahvuuteni työelämässä, joita Proakatemialta olen saanut.  Oppariprosessi on myös kasvattanut pitkäjänteisyyttäni, ja olen oppinut tekemään tutkimustyötä. Tulevaisuudessa osaan työstää vastaavia laajoja kokonaisuuksia aiempaa johdonmukaisemmin.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close