Tampere
21 Feb, Wednesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Ihanteellisen tiimiläisen reseptiKirjoittanut: Mona Räsänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kolme ominaisuutta ylitse muiden

”Jos minua pyydettäisiin laatimaan luettelo arvokkaimmista ominaisuuksista, joita ihmisen pitäisi kehittää pärjätäkseen työelämässä – ja elämässä yleensäkin – ensimmäisenä listallani olisi joukkuepelaaja. Kyky työskennellä tehokkaasti toisten kanssa, ryhmän yhteisten pyrkimysten tukeminen on aikamme epävakaassa maailmassa ratkaisevampaa kuin koskaan ennen. Harva menestyy työssä, perheessä tai missään muussakaan ympäristössä ilman sitä.”, kirjoittaa Patrick Lencioni. Hän suuntaa kirjassaan huomion tiimin yksilöön ja esittelee ihanteellisen tiimiläisen kolme välttämätöntä ominaisuutta. Välttämättömäksi kirjailija on ominaisuudet määritellyt siinä mielessä, että mikäli yksikin näistä kolmesta ominaisuudesta on selkeästi vajavainen, tulee se vaikeuttamaan merkittävästi yksilöä suoriutumaan tiimissä työskentelystä. Suurimpana ongelmana on se, että yksilön haasteet vaikuttavat koko muun tiimin toimintaa. Ongelmat estävät muita tiimin jäseniä suoriutumasta parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli työskentelet tiimissä, kokoat tiimejä tai olet esimies- tai muissa johtotehtävissä, on äärimmäisen tärkeää ottaa nämä ominaisuudet huomioon. Ja kuten alussa mainittu, missä tahansa elämän osa-alueella menestyäkseen on hyvä olla yhteistyötaitoinen.

 

 

Nöyryys

Ihmisiltä, joilta puuttuu nöyryys, on kahdenlaista tyyppiä. Toinen ja vaarallisempi tyyppi on ilmeisen ylimieliset ihmiset, jotka keskittyvät kaikessa itseensä.

 

Toinen, joksikin vähemmän vaarallinen tyyppi, on ne ihmiset, joilta puuttuu itseluottamus. He ovat jalomielisiä ja ystävällisiä muita kohtaan, mutta he jättävät omat taitonsa arvotta. He eivät osaa puolustaa omia ideoitaan ja näkemyksiään ja näin ollen heikentävät suoritusta siltä osin.

”Nöyryys ei ole sitä, että ajattelee vähemmän itsestään, vaan sitä, että ajattelee vähemmän itseään.”

– S. Lewis

 

 

Nälkä

Nälkäinen ihminen haluaa alati enemmän. Hän on sellainen henkilö, joka tekee kysymättä ja sen enempää patistamatta enemmän. Hän tekee sen, mitä tarve vaatii työn loppuun saattamiseksi. Hän haluaa kehittyä kaiken aikaa paremmaksi, sillä hän on itseohjautunut ja valmiiksi motivoitunut. Tiimiläisen ”nälättömyys” ilmenee laiskana toimintana ja intohimon puutteena toimintaa kohtaan. Tällaista henkilöä täytyy patistaa tekemiseen, mikä puolestaan ei ole tarkoituksenmukaista toimintaa ja vie hyvin ilmeisesti resursseja muilta.

 

 

Älykkyys

 

Ominaisuuksista älykkyys kaipaa eniten lisäselvitystä. Tässä kontekstissa ei puhuta älyllisestä kapasiteetista, vaan yksinkertaisimmillaan maalaisjärjestä, mitä tulee kommunikointiin ja kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa. Älykkäät ihmiset ovat taitavia ryhmätilanteissa. He osaavat vaistota mitä ryhmässä on meneillään ja toimia sen mukaan. Heillä on kyky toimia kunkin ihmisen kanssa oikealla tavalla, he antavat tilaa ja ottavat tilaa tarpeen mukaan. Tällaisten ihmisten kanssa on helppoa, tehokasta ja mielekästä työskennellä.

 

 

Jokainen hyötyy hyveiden harjoittamisesta

Suurin osa meistä tulee elämänsä aikana ainakin jossakin vaiheessa työskentelemään tiimeissä. Tiimityöskentelyssä tulee auttamatta vastaan erilaisia ongelmatilanteita ja haasteita. Mikäli haasteet vaikuttavat olevan pääsääntöisesti enemmän tiimiläisten välisiä kuin työstä johtuvia, kannattavaa on ensisijaisesti tutkia omaa käyttäytymistään (ja kehottaa myös muita tekemään samoin). Itsetutkiskelun päätteeksi saattaa yllättäen huomata, että itsellä olisi kehitettävää erityisesti jollakin ihanteellisen joukkepelaajan osa-alueella. Onneksi peli ei ole menetetty siinä vaiheessa, kun huomaa vikakohdan. Tullakseen paremmaksi tiimiläiseksi, voi jokaista osa-aluetta kehittää tietoisesti paremmaksi. Harvoin este on siinä, että ei valmiiksi ole jotain taitoa, vaan siinä, jos sitä puuttuvaa ominaisuutta ei ole motivoitunut opettelemaan.

 

Rekrytoidessa projektiin jäseniä voi olla vaikeaa kiinnittää huomiota oleellisiin seikkoihin. Valintaprosessissa on helppoa katsoa potentiaalisten tiimiläisten ansioluetteloita ja kuunnella kunkin kertovan kokemuksiaan ja historiastaan työmaailmassa. Tekninen puoli on helppoa. Kuitenkin on olemassa teknisesti taitavia henkilöitä, jotka eivät osaa muutoin käyttäytyä tiimissä. Tällaiset henkilöt tulevat sabotoimaan koko tiimin suoritusta. Lisäksi varjopuolena on, että tällaiset niin kutsutut ”ylimieliset tuloksentekijät” saavat helposti anteeksi käytöstään, koska he tekevät mitattavaa tulosta teknisen osaamisensa avulla. Pahimmassa tapauksessa kyseiset henkilöt saavat muita ihanteellisia tiimin jäseniä lähtemään tiimistä. Siksi on oleellista keskittyä näihin kaikkiin kolmeen ominaisuuteen valintaprosessissa.

 

Esimies- tai johtotehtävissä työskentelevän velvollisuus puolestaan on toki ilmentää itsessään näitä kolmea hyvettä, mutta myös rohkaista ja ohjata kutakin tiimin jäsentä tekemään samoin. Johtajan tehtävänä on tukea ja kehittää alaisiaan. Mikä sen suurempi palvelus, kun antaa jokaiselle mahdollisuus kehittyä joukkuepelaajana.

 

Keräämällä yhteen ihanteellisia joukkuepelaajia saa kiistatta parhaimmat tulokset. Nämä ilmiselviltä tuntuvat ominaisuudet tekevät olemassaolollaan kaiken muun toiminnan helpommaksi. Tiimit, joissa on nöyriä, nälkäisiä ja älykkäitä jäseniä ovat selkeässä etulyöntiasemassa sellaisiin tiimeihin nähden, joissa ei näitä kaikkia ominaisuuksia ole. Näiden ominaisuuksien värittämät tiimit ovat kerta kaikkiaan vahvempia ja tehokkaampia. Niissä vaihtuvuus on pienempää ja suurilta työmoraaliongelmilta vältytään. Tällaisen tiimin kanssa työskentelisi mielellään joka päivä.

Kommentit
  • Elina Merviö

    Mitä mieltä olet roolituksen merkityksessä projekteissa? Miten kehität omia joukkuepalaajan ominaisuuksia? Mitkä ovat vahvuutesi?

    1.11.2017
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close