Tampere
27 Mar, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Idioottien väripalettiKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Sain joululahjaksi paljon puhutun ja siteeratun ”Idiootit ympärilläni”-kirjan, jonka on kirjoittanut ruotsalainen tutkija Thomas Erikson. Kyseinen kirja on ollut viime vuosina paljon tapetilla, varsinkin Proakatemialla. Kirjan teoriaa on käytetty avuksi erilaisissa organisaatioissa. Tiesin ennalta jonkin verran teoriasta, mutta halusin lukea kirjan ja syventyä siihen paremmin.

Thomas Erikson on tutkija ja kirjailija, joka on vuosien ajan seurannut ja kouluttanut eri organisaatioiden työntekijöitä ruohonjuuritasolta aina yrityksen johtoon asti. Vuosien kehitystyön ja tarkkailun pohjalta Thomas Erikson loi käyttäytymismallityökalun. Työkalun ideana on, että ihmiset pystytään jakamaan käyttäytymisen pohjalta neljään eri väriin; punaisiin, keltaisiin, vihreisiin tai sinisiin. Jokainen meistä käyttäytyy eri lailla verrattaessa toisiimme. Yksinkertaisesti käyttäytymisessämme on kyse olosuhteiden yhdistelmästä ja perimästä. Perinnölliset temperamentti- ja luonteenpiirteemme aktivoituvat jo geenivaiheessa. Käyttäytymisen perustana toimii arvopohja, joka on jokaisella ihmisellä syvällä sisällä. (Erikson, 2018, 20).
Arvopohja sisältää asioita, joita opimme erityisesti lapsena omilta vanhemmiltamme, sekä esimerkiksi koulussa tai kerhoissa. Arvopohjan ansiosta meillä on perusarvot, joiden avulla voimme vaistomaisesti tunnistaa oikean ja väärän. Arvopohja toimii aseteiden ja suhtautumistapojen perustana. Asenteet ovat käyttäytymistapoja, jotka ovat muodostuneet elämyksien ja johtopäätöksien kokemuksista aiemmissa tilanteissa. Asenteet taas puolestaan vaikuttavat peruskäyttäytymiseen sekä sovellettuun käyttäytymiseen. Niin kuin aiemmin mainittua, jokainen meistä on erilainen, toisia saattaa kiinnostaa itsensä ja oman käyttäytymismallin muokkaaminen, mutta toiset tyytyvät toteamaan olevansa sellaisia kuin ovat. Suuremmalla itseymmärryksellä on kuitenkin se vaikutus, että tällöin pystyt sopeutumaan paremmin ympäristöön. Viestin saaminen perille, sekä toisen henkilön ymmärtäminen voivatkin olla haasteellisia. Me vaikutamme jatkuvasti toisiimme jollakin tavalla. Tärkeintä onkin yrittää ymmärtää, mitä pinnan alla on. Käyttäytyminen on persoonan ja olosuhdetekijöiden funktio, jossa käyttäytyminen on asia, jota voimme tarkkailla ja persoona tekijä, jota pyrimme ymmärtämään. Olosuhdetekijät puolestaan ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa. (Erikson, 2018, 22-23).

Entä itse käyttäytymismalli?
Tehtävä- ja asiakeskeisiä ovat punaiset, sekä siniset henkilöt. Molemmille on olennaista asioiden ja tehtävien johtaminen tai pohdiskelu. Kyseiset henkilöt kiinnostuvat siis enemmän tehtävästä tai asiasta, kun taas keltaiset ja vihreät ovat ihmissuhdekeskeisiä. Vihreille ja keltaisille on tärkeämpää itse viestintuoja, kuin sen sisältö. Toinen raja voidaan vetää sosiaalisuuden ja aktiivisuuden perusteella. Punaiset ja keltaiset henkilöt ovat useimmiten ekstroverttejä, aktiivisia ja suorittajia, kun taas siniset ja vihreät pikemminkin introverttejä, passiivisia ja varovaisia. Tämän todella karkean rajavedon avulla pystyy jo hieman arvelemaan, mihin väriin kukin henkilö kuuluu. On kuitenkin tärkeää tarkastella kunkin värin ominaisuuksia vielä tarkemmin, jotta vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtäminen helpottuu.

Punainen on hallitseva henkilö, joka reagoi nopeasti ja usein ponnistelee päästäkseen johtamaan muita. Punainen henkilö ajattelee nykyhetkeä, ei menneisyyttä tai sen suuremmin tulevaisuuttakaan. Punainen on aktiivinen ja ei pidä tehottomuudesta. Ihmissuhteissa hienotunteisuus ei ole punaiselle tärkeää. Punainen on puhelias ja usein jopa kovaääninen huomaamattaan. Punaisen ehdottomia positiivisia puolia ovat mielestäni suoruus, kunnianhimo sekä rohkeus. Suoruutensa vuoksi punainen on äärettömän rehellinen, jopa uusissa tilanteissa ja ryhmissä. Punaiselta harvoin puuttuu energiaa tai kunnianhimoa, joten punainen henkilö on hyvä lisäys tiimiin, jossa asiat eivät etene. Huonojakin puolia toki löytyy, sillä kunnianhimonsa ja suoruutensa vuoksi moni voi kokea punaisen liian dominoivaksi ja itsepäiseksi. Punainen henkilö ei ehkä ole parhain mahdollinen tiimipelaaja, ainakaan aluksi, sillä hän toimii mieluiten johtajan roolissa. On myös mahdollista, että punaisen henkilön kanssa keskusteltaessa et saa puheenvuoroa, tai mikäli saat, muista pitää se lyhyenä. Punaisilla on aina kiire, tämän vuoksi jaarittelu tai paikallaan pysyminen eivät sovi punaiselle.
Punaista voisi kuvailla seuraavin adjektiivein:

 • tarmokas
 • kunnianhimoinen
 • määrätietoinen
 • ongelmanratkaisija
 • utelias
 • suora
 • kärsimätön
 • itsepäinen

Punainen henkilö on usein juuri se henkilö, jonka huomaat ensimmäisenä erilaisissa tilanteissa.

Keltainen on innostava ja muut henkilöt huomioiva. Keltainen on punaisen tapaan myös nopeasti reagoiva ja puhelias. Keltainen toimii usein impulsiivisesti, eikä pidä rutiineista. Keltainen henkilö on usein kiinnostunut eniten tulevaisuudesta. Keltaisen henkilön erityisiä positiivisia puolia ovat mielestäni rentous ja helppous tulla toimeen toisten, jopa tuntemattomien ihmisten kanssa. Keltaiset ovat useimmiten empaattisia ja avoimia, joten heidän kanssaan on mukava keskustella tai vaan jopa olla heidän seurassaan. Mielestäni ehdottoman tärkeä piirre keltaisissa on heidän positiivinen ja innostava asenteensa, sillä keltaiset ovat usein äärettömän optimisteja. Myös keltaisesta löytyy huonojakin puolia. Keltaisen ollessa puhelias ja verbaalinen, voi heiltä unohtua taito kuunnella. Keltainen selittääkin mielellään itsestään tai jostain muusta hänelle tärkeästä asiasta, kunhan vain saa olla äänessä. Moni pitääkin keltaisia itsekkäinä ja liian itsevarmoina. Siinä, missä keltainen osaa olla innostava, innostuu hän myös itse helposti uusista asioista. Joskus asioiden loppuun vieminen jääkin puolitiehen ja keltaista pidetään hutiloivana persoonana.
Keltaista kuvaa hyvin seuraavat adjektiivit:

 • vakuuttava
 • ekstrovertti
 • avoin
 • optimisti
 • luova
 • spontaani
 • innostava
 • tunteellinen
 • huomionkipeä

Keltainen on henkilö, jonka kanssa sinulla on omasta väristäsi huolimatta varmasti hauskaa.

Vihreä on vakaa ja kärsivällinen persoona, joka reagoi rauhallisesti. Tällainen henkilö ponnistelee luodakseen yhteyksiä. Vihreä ei pidä konflikteista ja siksi hän onkin todella tukeva persoona, joka ei ole kiinnostunut muutoksesta. Vihreä elää nykyhetkessä, eikä kummemmin katso taakseen tai murehdi tulevaa. Vihreä on usein hieman huomaamaton, vaikka hänelle onkin tärkeää ylläpitää ihmissuhteita. Väreistä luotettavin on ehdottomasti vihreä, sillä hän on aina lojaali, avulias sekä hyvä kuuntelija. Kun saat keskustelun vihreän henkilön kanssa käyntiin, huomaat hänen olevan huomaavainen ja hyvin hillitty, sekä ystävällinen. Vihreä tuo vilkkaaseen ja nopeatempoiseen tiimiin tasapainoa. Mielestäni vihreän tärkeimpiä piirteitä ovat luotettavuus ja auttavaisuus, jonka vuoksi luonnehtisinkin vihreää usein parhaaksi tiimipelaajaksi. Vihreä asettaa tiimin itsensä edelle. Vihreästäkin löytyy parannettavaa, sillä usein heidän vakaa ja muutosvastainen luonne nähdään esteenä edistymiselle ja kehittymiselle. Vihreä on usein henkilö, joka painottaa, että mitään ei tarvitse muuttaa, sillä ovathan asiat juuri nyt hyvin. Välillä voi myös olla hankalaa päästä syvälliseen keskusteluun vihreän kanssa tai ainakin niin, että saisit vihreän mielipiteen selville.
Vihreää kuvaillaan seuraavasti:

 • kärsivällinen
 • hillitty
 • lojaali
 • avulias
 • huomaavainen
 • sisukas
 • rakastettava
 • suorittava

Vihreä on henkilö, joka tarjoutuu maksamaan lounaasi, kun lompakkosi on jäänyt kotiin.

Sininen on analyyttinen perfektionisti, joka reagoi hitaasti. Sininen ponnistelee organisoidakseen asioita, eikä siis ole kovin kiinnostunut ihmissuhteista. Hän toimii varovasti eikä tykkää sekaantua asioihin. Sininen pohtii usein menneisyyttä. Sininen on säntillinen ja varovainen, jonka vuoksi hän usein huomaa asioita, jotka muilta väreiltä jäävät huomaamatta. Sininen pystyy tutkailemaan tilanteita hyvin objektiivisesti ja tuomaan tämän vuoksi erilaisia ongelmakohtia esille. Sinen rakastaa rutiineja, joten hän seuraakin ohjeita hyvin tarkkaan. Mielestäni sinisen parhaimmat puolet tulevat esiin juuri objektiivisuuden ja tarkkaavaisuuden myötä. Voit luottaa, että sininen on tietoinen jokaisesta ongelmakohdasta. On tietenkin toinen asia, jakaako sininen tätä tietoa muille. Negatiivisia puolia onkin, että sininen ei välttämättä edes tajua jakaa tietoaan muille. Sininen kokee, että riittää, kunhan hän itse on tietoinen tällaisesta ongelmasta tai mahdollisesta skenaariosta. Joitakin saattaa myös ärsyttää sinisen hitaus ja liiallinen perfektionismi. Sininen mielellään viilaakin pilkkua ja keksii siihenkin säännöt.
Sinistä kuvaillaan seuraavasti:

 • varovainen
 • sovinnainen
 • tarkkaileva
 • suunnitelmallinen
 • säntillinen
 • looginen
 • objektiivinen
 • perfektionisti

Sininen on henkilö, joka varmasti lukee käyttöohjeet, ainakin kahdesti vain ollakseen varma.

Kirjaan perehdyttyäni aloin ymmärtämään muita, erityisesti tiimini jäseniä eri tavalla. On helpompaa tajuta, miksi toinen toimii juuri kyseisellä tavalla. Tiimistämme löytyy muutama punainen henkilö, kouralliset keltaisia ja vihreitä, sekä joitakin sinisiä. Yhdessä luomme kokonaisuuden, joka välillä toimii ja välillä hakee suuntaa. On hauska huomata, että toisille tiiminä tekeminen ja kaikkien osallistaminen yhteiseen tekemiseen on tärkeämpää, kun taas toiset tekevät mieluiten töitä pienessä ryhmässä. Toiset puhuvat paljon ja mielellään itsestään, kun taas toiset kuuntelevat tuntitolkulla sanomatta sanaakaan. Koen, mitä värikkäämpi tiimi onkaan kyseessä, missä tahansa organisaatiossa, sitä parempia tuloksia se saa aikaan. Punaiset huolehtivat, että asiat tulevat tehdyksi ja keltaiset innostavat kaikki mukaan tekemään yhdessä. Vihreät tekevät työtä tasaisesti eteenpäin ja siniset tarkkailevat työtä jokaiselta mahdolliselta kantilta.
Ymmärtämällä jokaisen värin heikkouksia ja vahvuuksia, pystyt käyttäytymään kunkin värin kanssa optimaalisimmalla tavalla ja luomaan parhaimman mahdollisen tiimin.

Lähteet: Thomas Erikson – Idiootit ympärilläni, 2018, Atena Kustannus Oy

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close