Tampere
02 Dec, Friday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Idiootit ympärilläni, vai idioottina ympärillä?Kirjoittanut: Susanna Lepola - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Idiootti=substantiivi vaikeasti vajaamielisestä. Laajemmin typerys, tyhmyri,tylsimys, pölkky-, taulapää. Näin sivistyssanakirja määrittelee idiootin. Jokaisesta on varmaan joskus tuntunut mahdottoman vaikealle kommunikointi ja toimiminen jonkun toisen ihmisen kanssa. Ensimmäisenä on ajateltu vaan mielessään “vitsit mikä idiootti” mutta ei olla sen enempää mietitty syytä toisen toiminnalle ja ajatusmaailmalle. Miksi ihmiset toimivat eritavalla? Miksi me kaikki emme vain ole samaa mieltä asioista?

Thomas Erikson käy kirjassaan Idiootit ympärilläni läpi ihmisten eri käyttäytymismalleja erityisesti työorganisaation sisältä katsottuna. Kirjassa kerrotaan kuinka ihmisten käyttäytyminen ja siihen suhtautuminen riippuu monesta asiasta; ryhdistä, katseesta, pään asennosta, ilmeistä, käsistä ja yleensäkin elekielestä. Joku saattaa ottaa asiat negatiivisesti ihan vain ihmisen olemuksen perusteella. Kirjan tarkoituksena on oppia eri käyttäytymismalleja ja sitä kautta oppia ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä sekä miten siihen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan.

Ihmisten käyttäytyminen eri tilanteissa on ennakoitavissa, sillä samankaltaisiin tilanteisiin reagoidaan usein rutiininomaisesti. Käyttäytyminen on myös muutettavissa. Ihminen voi oppia kuuntelemaan, keskustelemaan ja pohtimaan, voi opetella käyttäytymään tilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla. Joistain tilanteista voi tulla paljon siedettävämpiä kun ymmärrämme paremmin, mitä eri käyttäytymismallin ihminen toiminnallaan mahdollisesti hakee.

Käyttäytymiseen vaikuttaa moni asia ja omaan käyttäytymismalliin kasvaminen alkaa jo ennen syntymäämme. Perimme vanhempiemme temperamentti- ja luonneominaisuuksia jo geenivaiheessa, emmekä oikeastaan peri vain vanhempiemme vaan myös heidän vanhempien ja muiden sukulaistemme ominaisuuksia. Syntymämme jälkeen alamme ottamaan mallia muiden käyttäytymisestä, alamme perustamaan omia arvopohjiamme; mikä on oikein ja mikä väärin, miten eri tilanteissa täytyy käyttäytyä. Sitten muodostuvat omat käyttäytymistapamme, asenteet. Omat elämyksiimme perustuvat näkemykset ja johtopäätökset. Kaikki nämä vaikuttavat omaan käyttäytymiseemme ja siihen miten kohtaamme erilaiset ihmiset ja asiat.

Kirjassa oltiin jaettu eri käyttäytymismallit värikategorioihin; punainen, sininen, vihreä ja keltainen. Punaisen ja sinisen ovat tehtävä- ja asiakeskeisiä, vihreät ja keltaiset ovat ihmissuhdekeskeisiä. Punaisen ja keltaiset ovat ekstrovertteja, vihreät ja siniset introvertteja.  Jokaista ihmistä ei kuitenkaan voida lokeroida omaan kategoriaansa, sillä voihan esimerkiksi joku omata sinisen ja punaisen piirteitä. Kuitenkin kirjaa lukiessa oli vaikea hahmottaa millainen esimerkiksi keltaista ja vihreää omaava ihminen olisi, koska kirjassa käsiteltiin käyttäytymismallit vain väri kerrallaan jolloin niiden ”sekoituksen” määrittely on haastavaa.

Punainen

Punaiset ihmiset ovat hallitsevia, luontaisia johtajahahmoja. He reagoivat nopeasti eivätkä ole niinkään kiinnostuneita hienotunteisuudesta ihmissuhteissa. Punaiset toimivat välittömästi ja päättäväisesti, eivätkä pidä tehottomuudesta. Punaiset siis ovat äärettömän kärsimättömiä ja itsepäisiä, mutta uskomattoman kunnianhimoisia ja aikaansaavia persoonia.

Keltainen

Keltaiset ihmiset ovat ulospäin suuntautuneita ja porukan hauskuuttajia. He eivät niinkään välitä faktoista mutta osaavat silti olla vakuuttavia omien mielipiteidensä suhteen. Keltaiset ovat tunteellisia ja optimistisia sekä hyvin avoimia. He kuitenkin vaativat paljon huomiota ja toimivat useimmiten impulsiivisesti.

Vihreä

Vihreät ovat luotettavia, ystävällisiä kuuntelijoita. Vihreät tyypit ovat aina kiinnostuneempia muista kuin itsestään. He ovat avuliaita ja tukevat toisia joka asiassa. Vihreät reagoivat rauhallisesti ja ponnistelevat luodakseen yhteyksiä toisiin ihmisiin. Vihreiltä on vaikea saada suoria vastauksia mihinkään, sillä he yrittävät miellyttää kaikkia.

Sininen

Siniset ovat analyyttisiä pohdiskelijoita. Siniset ja keltaiset ihmiset eivät tule useimmiten toimeen, sillä siniset haluavat kaikkeen faktatietoja ja lannistavat näin keltaisten spontaanisen asenteen. Siniset ovat hyvin järjestelmällisiä perfektionisteja. He seuraavat tarkoin ohjeita ja rutiineita. Kaikkeen löytyy faktatietoa ja sininen tietää sen.

Kirjasta oppii kuinka eri käyttäytymismallien seurassa kannattaa käyttäytyä jos haluaa lopputuloksen olevan toivotunlaista; helppoa ja ristiriidatonta. Esimerkiksi punaisten jalkoihin jää helposti jos heille antaa liikaa tilaa ja valtaa. Punaisten tahtiin kannattaa sopeutua, edetä nopeasti sillä niin hekin tekevät. Olla selkeä, eikä karata puheenaiheista; sillä eihän muulle ole aikaa. Kertoa ensin asian pointti, ja sen jälkeen edetä yksityiskohtiin.

Vihreiden ihmisten kanssa täytyy hyväksyä pelkojen olemassa olo, on tärkeää osoittaa että olet valmis kuuntelemaan tarvittaessa. Antaa vihreille tyypeille aikaa ja tilaa. Kunnioittaa vihreän tyypin valintoja. Ei saa odottaa vihreältä tyypiltä päätöksen tekoa, eikä varsinkaan turhautua jos ongelmaan ei löydy ratkaisua vihreän tyypin johdosta.

Keltaisten ihmisten kanssa kannattaa päästää iloinen-sinä valloilleen. Hymyillä, vitsailla ja nauraa. Olla lapsenmielinen. Pysyä silti asiassa, sillä keltaisia ei kiinnosta miksi asia ei toimi vaan miten se toimii. Hyväksyä fiilispohjalta toimiminen ja sopeuttaa oma käyttäytyminen siihen.

Sinisille ihmisille kannattaa tuoda esille paljon faktatietoa. Jos heille aikoo esittää jonkun uuden idean, kannattaa valmistautua asian esittämiseen perusteellisesti. Ideoiden tavoitteet kannattaa pitää kohtuullisina ja olla selkeä.

Kirjaa lukiessa yhdistelee helposti jokaiseen käyttäytymismalliin jonkun tuttunsa. Itseäni en osannut alkuun kuitenkaan laittaa mihinkään käyttäytymismalli -väreistä mutta mitä enemmän kirjaa luki, sitä enemmän alkoi tunnistamaan omaa persoonallisuuttaan ja löytämään omia ajattelu- sekä toimintatapoja kirjasta.

Opin kirjasta kuinka helppoa on yhdistää ihmisiä jonkun värin/käyttäytymismallin ympärille. Jotkut ovat selkeästi punaisia, jotkut taas ehkä vähän kaikkien värien sekoitusta. Opin myös sen miten toimia eri käyttäytymismallien kanssa. Käytäntöön aion viedä sen ymmärryksen, mitä kirjasta sain. Ymmärrän nyt paremmin, että ihmiset ajattelevat asioita eritavalla ja erikantilta; ja se on ok. Sillä jokaisella on oma paikkansa etenkin tiimityöskentelyssä. Aion olla ennakkoluulottomampi uusia ihmisiä kohtaan ja opetella ymmärtämään myös asioiden toisen puolen. Erilaisuus oikein hyödynnettynä on varsinkin työyhteisössä suuri rikkaus ja voima, eikä todellakaan haitta toiminnalle.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close