Tampere
25 Jan, Tuesday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Hyväksy stressiKirjoittanut: Esa Ekholm - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Arto Pietikäinen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Stressi yleistyy entisestään nuoremmilla sukupolvilla, mutta käsitykset stressistä ovat silti vielä erittäin vanhanaikaiset. Joskus huomaan että stressiä yritetään ajaa vähätellen pois – niin kuin se olisi tullut jostain itsestään. Tietoa onneksi löytyy ja uskonkin, että elämme maailmassa jossa jokaisen pitää jossain kohtaa elämäänsä syventyä ja tutkiskella itseään tarkemmin, jotta pystyy pitämään oman liiallisen stressin hallinnassa. Tässä esseessä kiinnitän huomiota kongnitiiviseen käyttäytymisterapiaan nojautuviin sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmien konkreettisiin harjoituksiin, joita Arto Pentikäinen on menestyksekkäästi käyttänyt työterveydenhuollossa.

Stressi kaventaa elämääsi huomaamattomasti. Hitaasti saatat luopua asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä. Jostain syystä jonkun tekosyyn varjolla jättäytyy tapaamasta ystäviään. Harrastukset jäävät, parisuhteelle ei löydy aikaa. Kiukuttelulla tulee purettua huonoa oloa läheisille. Omista arvoista hitaasti tinkivä alkaa voida huonommin ja murehtii enemmän kuin aikaisemmin. Murehtiminen on mahdollinen reitti masennukseen ja ahdistushäiriöön. Kartoittaakseen stressiä pitää sitä kärsivän miettiä, mitä stressistä ja uupumuksesta on seurannut.

Aloitetaan tilanteen kartoittamista stressinhallintakeinoista. Stressinhallintakeinot voivat olla hyödyksi tai haitaksi. Joskus niistä on apua vain tilapäisesti. Tärkeää onkin tunnistaa toimivat stressinhallintakeinosi, sillä toimivat tavat auttavat sinua pitkällä tähtäimellä. Esimerkiksi liikunta on yksi parhaista nopeista hyödyistä, jolla on myös pitkäaikaisia vaikutuksia. Liikunnan voi aloittaa normaalista kävelystä, oman voinnin mukaan. Liikuntakaan ei kuitenkaan sovi jokaiseen tilanteeseen. Toinen hetkellisesti vaikuttava hallintakeino on positiivinen ajattelu, joka auttaa hetkellisesti mutta pitkällä aikavälillä sitä on vaikea kontrolloida ja ajaa henkilön murehtimaan entistä enemmän. Myös olut työpäivän jälkeen rentouttaa vain hetkellisesti, mutta pidemmällä aikavälillä aiheuttaa väsymystä ja lisää stressiä. Jotta pääset kärryille omista stressinhallintakeinoista, kannattaa ne kirjoittaa ylös. On hyvä myös miettiä mihin suuntaan tapasi on sinua vienyt. Seuraavaksi kannattaa kartoittaa se tilanne, mikä stressistäsi on jo seurannut. Missä olit silloin kun mieli oli virkeämpi? Mitkä asiat ovat jääneet jostakin tekosyystä unholaan?

HARJOITUS
Tavoite: Auttaa sinua arvioimaan stressin, uupumuksen tai masennuksen seurauksia.

Ohjeet: Arvioi seurauksia (vuoden-viiden vuoden ajalle) kamppailustasi stressin, uupumuksen tai masennuksen kanssa.

Millaisia seurauksia kamppailusta on aiheutunut…
a) parisuhteelle
b) ystäväsuhteiden hoitamiselle
c) työn suhteen
d) harrastusten kannalta
e) perhe elämään)
f) terveyden ja hyvinvoinnin suhteen
g) muita seurauksia , millaisia ne ovat olleet?

Analyysi kertoo, miten paljon elämäsi on kaventunut. Haluatko tätä vai jotakin muuta? Mieti seuraavaksi miltä elämä näyttäisi, jos uupumusta ei enää olisi. Kirjoita ne ylös. Mitä enemmän elämäsi on kaventunut, sitä suurempaa hintaa maksat siitä. Kun huomaat asiat, joista olet luopunut ja miltä elämäsi pitäisi näyttää, olet luultavasti motivoituneempi muuttamaan sitä parempaan.

HALLITSE STRESSINHALLINTA
Jos stressin oireet ovat jo riistäytyneet käsistä, on isoin helpotus yleensä syiden ymmärtämisessä. Kun saa tietoa stressin yleisyydestä ja oireista, usein olo jo helpottuu pahimmasta. Tilanne normaalisoituu ja voidaan siirtyä seuraavaan tyypilliseen oireeseen; syyllisyyden tunteeseen. “Mitä muut nyt ajattelevat”, “Haluan kartaa korteni kekoon!”. Tälläiset ajatukset ovat erittäin normaaleita tunnollisella työntekijällä sairasloman koittaessa. Aivan aluksi lepo ja etäisyys töistä auttavat kehon toipumisessa tehokkaasti, jos työuupumus on hyväksytty. Jos kiellät ja yrität olla itsesi yläpuolella, kierrät vain kehää. Kun olo on parempi, aloitetaan stressitekijöiden tunnistaminen, jotka luokitellaan sen mukaan voidaanko niihin vaikuttaa vai ei. Ajanhallinta (vitkuttelu työtehtävissä), jämäkkä kieltäytyminen (luottamustehtävien haaliminen), liikunta (väsymyksen tieltä jääneet harrastukset) ja ajattelutavan muutos joustavammaksi ovat muutoksia, joihin voimme vaikuttaa.

JOUSTAVAMMAT AJATUKSET
Joustavilla ajatuksilla pyritään vaikuttamaan tulkinta-ansoihin. Niitä ovat jäykät, liioittelevat, yksipuolisen kielteiset tulkinnat, kuten “pitäisi”-vaatimuksia sekä yliyleistämistä (“aina kun teen…” ja “kaikki varmasti miettivät näin”). Yleisiä tulkinta-ansoja ovat myös ajatustenluku (uskot tietäväsi mitä muut ajattelevat”), ennustaminen (“esitys menee varmasti huonosti”), mustavalkoajattelu (“olen huonoin työntekijä”) ja negatiivinen suodattaminen (“taas tyhjänpäiväinen päivä” – vaikka olisi tehnyt työnsä). Nämä tulkinta-ansat on ensin tunnistettava. Sen jälkeen on kysyttävä itseltään – onko ajatuksilla ollut mitään perää? Moniko ajatus on toteutunut tai ollut niin kuin olit ajatellut sen olevan? Opit pikkuhiljaa realistisemmaksi, tietoisemmaksi, myönteisemmäksi ja suhtaudut asioihin vähemmän vakavasti.

On hyvä kirjoittaa ylös helpoimmasta vaikeimpaan asiat, jotka ovat olleet sinulle vaikeita. Hankalammassa päässä saattaa olla keskustelu esimiehesi kanssa työmäärän kaventamisesta. Kun lopulta olet valmis kohtaamaan esimiehesi, keskustelu luultavasti meneekin erittäin hyvin ja huomaat että saatkin kannustusta ja oikeita ehdotuksia työtaakan keventämisen mahdollistamiseksi ja huomaat, että pelkosi takana olikin ajatusvääristymä.

Joitakin työkaluja stressin tunnistamiseen ja hoitamiseen:
1. Tunnista uupumus ja hae apua.
2. Hanki kunnollista tietoa uupumuksesta ja sen hoidosta
3. Harjoittele stressille altistavia ajatusmalleja ja opettele joustavampaa suhtautumista asioihin
4. Erottele asiat joihin pystyy vaikuttamaan – ja mihin et pysty vaikuttamaan.
5. Ratkaise ongelmia murehtimisen sijaan
6. Aloita liikuntaharrastus
7. Opettele puhumaan ongelmista
8. Laske työkuormitusta

HYVÄKSY
Stressin hyväksyntä on tärkeä askel kohti paranemista. Jos tappelet stressiä vastaan, pahenevat oireet. Kun olet valmis hyväksymään ja kokemaan omat epämielyttävät oireet, pysyvät ne normaalilla tasolla. Hyväksy kokemukset ja ole läsnä. Valitse arvosi ja elä niiden mukaan.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close