Tampere
21 Feb, Wednesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Hyvä paha pomoKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Tony Dunderfelt on suomalainen, ihmisläheinen tietokirjailija, luennoitsija ja psykologi. Hän tuo kirjassaan ”Hyvä paha pomo” esille erityylisten johtajien olemuksia ja näkemyksiä ottaen huomioon myös työntekijöiden aseman. Pomon paikalla ei varmasti ole helppo olla, häneltä vaaditaan loistavaa ihmistuntemusta, itsetuntemusta ja ennen kaikkea ajatusten lukua! Merkittävä osa väärinkäsityksistä ja työpaikkojen ongelmista johtuvat eri luonteenpiirteisten ihmisten ymmärtämättömyydestä toisiaan kohtaan. Millaisia ihmissuhdetaitoja hyvä pomo vaatii? Miten johtaa ihmisiä hyvin ja kehittyä siinä? Dunderfeltin kirjasta saa loistavat vinkit yhteistyöhön hankalimmankin tapauksen kanssa, unohtamatta kunnioitusta.

 

Aikuisen ihmisen persoonallisuuteen on vaikuttanut huomattavasti esimerkiksi lapsuudessa koetut asiat. Ihmiset esittäytyvät eri tilanteissa eri tavoin, töissä olemme virallisia ja kotona jotakin ihan muuta. Tutussa porukassa on helppo olla rento ja sosiaalinen, kun taas toisessa yhteydessä ujo ja vetäytyvä. Dunderfelt tuo kirjassaan paljon esille psykologiaa, koska se liittyy olennaisen osana jokaisen minäkuvaan. Ihmisen persoonallisuus voidaan jakaa useampaan minään: rooliminä, opittu minä ja ydinminä. Lisäksi suurivaikutus on ihmisen temperamentilla, joka tulee kaikille luonnostaan. Rooliminä tulee usein esiin esimerkiksi johtajan roolissa, jonkin tehtävän takana työskentelevässä ihmisessä. Opitussa minässä korostuu lapsuuden ja menneisyyden vaikutukset, opitut ja omaksutut tavat kohdata tunteita ja ajatuksia.  Ydinminä näkyy siinä, kuinka on rakentanut omasta elämästään oman näköisensä.

 

Johtavassa asemassa olevan henkilön itsetuntemuksen on oltava kunnossa, sillä johtajan psykologinen tyyli vaikuttaa koko työyhteisöön. Miten johtaa, jos ei ole yhtään ymmärrystä, miten toimia ihmisten kanssa ja paineen alla? Hyvä johtaja on valmis tunnistamaan itsensä ja harjoittelemaan ja kokeilemaan eri lähestymistapoja eri tilanteisiin. Hyvät vuorovaikutustaidot eivät synny hetkessä, joten maltti on valttia. Usein on helppo huomata kuinka vanhat käyttäytymismallit toistuvat ja jatkuvat. Kyse onkin elämän mittaisesta harjoittelusta.

 

Viisi avainta hyvään yhteistyöhön johtavassa asemassa olevan ja työntekijän välillä ovat konkreettisuus, kuunteleminen, jämäkkyys, positiivisuus ja tavoitteet. Edellinen lista kuulostaa helposti toteutettavalta, mutta silti niitä harvemmin näkee työpaikoilla. Konkreettisuudella tarkoitetaan aitoa läsnäoloa tilanteissa. Ei riitä että on fyysisesti läsnä, sillä usein on vaikeinta saattaa itsensä henkisesti tilanteisiin. Kuunteleminen ei tarkoita vain sanojen kuuntelua, hyvään kuuntelemiseen sisältyy myös näkeminen sanojen taakse, ymmärrys siitä, mitä toinen oikeasti ajaa asiallaan takaa. Kuuntelijan ei tarvitse olla samaa mieltä asioista, mutta hänen tulee olla kuuntelijana toiselle. Jämäkkyys on omien mielipiteiden ja tarpeiden selkeää ilmaisua. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kokoukset tai muut tilanteet, joissa syntyy päätöksiä. Johtajan tulee valvoa, että jokainen saa kerrottua kantansa. Positiivisuus tulee esiin etenkin tiukkoina hetkinä, jolloin on tärkeää pystyä siirtämään huomio mahdollisuuksiin ja rakentaviin ratkaisuihin. On tärkeää osata ilmaista kaikin tavoin innostusta, kiinnostusta ja hyväksyntää. Viides avain, yhteiset tavoitteet, ovat usein todella häilyviä työyhteisöissä. Tavoitteiden ei aina tarvitse olla rahallista menestystä, joskaan se tuskin ketään haittaisi. Yhteinen tavoite työyhteisössä voisi olla vaikka yleisen ilmapiirin parantaminen, tällöin jokaisella on annettavaa. Myynnillisissä tavoitteissa kaikki eivät pysty vaikuttamaan samalla tavalla asioihin.

 

Viikossa näytämme itsestämme kuudesta kymmeneen erilaista persoonaa. Jos pieni lapsi olisi johtavassa asemassa toimivan, temperamenttisen äitinsä mukana töissä, voisi lapsi pelästyä äitinsä muuttunutta persoonaa ja kokea, ettei tunne enää äitiään. Persoonien ymmärtäminen on tärkeää ja se kehittyy ihmisen kasvaessa ja kokiessa enemmän. Pienenä äitinsä ”rooliminää” pelästynyt lapsi alkaa ymmärtää ihmisten erilaisten persoonien tärkeyttä ja vaikutusta myöhemmin. Omaan persoonaan vaikuttaa huomattavasti omat kiinnostuksen kohteet, elämässä tärkeät asiat sekä motivaatio.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close