Tampere
31 Jan, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Hyvä kuuntelijaKirjoittanut: Aliisa Räsänen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Toimiva vuorovaikutus
Ulla Klemola
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Hyvä kuuntelija

 

Toisen ihmisen kuuntelu on tärkeä taito, ymmärrys toisesta ihmisestä ja hänen kokemuksistaan syntyy häntä kuuntelemalla.

Kuuntelu on tärkeä osa keskustelua. Keskustelu syntyy vuorovaikutuksesta ja toisen ymmärtämisestä ja kiinnostuksesta toisen ajatuksiin ja ajatusmaailmaan. Tarkkaavainen kuuntelu luo rauhallisen toisiaan kunnioittavan tilanteen, jossa on helpompi avautua vaikeistakin asioista.

Kuuntelijana annat toiselle tilaa, olet läsnä ja pidät oman suusi kiinni. Läsnä oloa ilmennetään asennoin, ilmein, elein ja muun muassa äännähdyksin kuten mmh, okei, kerro lisää ja niin edelleen. Kiinnostuneena ihminen katsoo toista kohti, eikä myöskään puuhaile omiaan samalla kun toinen puhuu. Kuyökkäilee, esittää jatkokysymyksiä ja muita toimia jolla toiselle tulee tunne, että häntä todella kuunnellaan.

 

Kuuntelusta voisi sanoa, että se on sosiaalisen elämän yksi kulmakivistä – kuuntelu lisää ja kehittää sosiaalista tietoisuutta, ihmissuhdetaitoja.

Sosiaalinen tietoisuus: kyky suhtautua herkästi toisen ihmisen sisällä vallitsevaan tilaan, hahmottaa heidän emotionaaliset signaalinsa ja ymmärtää heidän tunteensa, ajatuksensa ja aikomuksensa. Se sisältää:

  • Läsnäoloa ja vilpitöntä kuuntelemista.
  • Tilan antamista toiselle puhua suunsa puhtaaksi.
  • Sallia keskustelun seurata tiettyä kulkua.
  • Tietoa, kuinka ihmiset toimivat sosiaalisella tasolla ja havaintokykyä sosiaalisia signaaleja kohtaan.(mielenihmeet.fi. 2019)

 

Kuunteleminen on taito, jota tarvitaan elämässä ylipäänsä, ei ole tilannetta jossa hyvästä kuuntelutaidosta ei olisi hyötyä. Ihmissuhteet niin töissä kuin vapaa-ajalla vaativat kuuntelutaitoja.

Varsinkin esimiestyössä kuuntelutaidot korostuvat. Hyvä johtaja kuuntelee ja tekee kuulemansa perusteella toimenpiteitä käytännön asioihin. Kuuntelemalla ja tuomalla esiin sen, että kuuntelet tulet mitä todennäköisemmin myös kuulemaan enemmän. Olemalla välinpitämätön ja kuuntelematta et luo ilmapiiriä, jossa asioita edes otettaisiin puheeksi. Kuuntelun ja keskustelun kulttuuri luodaan esimerkein ja teoin. Hyvä ja välittävä esimies luo tilanteita joissa kuunnellaan. Hyvä esimies siis kysyy – ja kuuntelee tämän jälkeen.  Kuuntelemalla toisten ajatuksia saat oivalluksia omaan tekemiseesi ja tietoa asioiden todellisesta tilasta esimerkiksi työpaikalla.

Kuuntelu on myös sitä, että ymmärtää ettei kuule – tällöin kuuntelee itseään. On hälyttävä tilanne, tajuta ettei kuule mitään. Enkä tarkoita tällä että olisit kirjaimellisesti tullut kuuroksi, vaan sitä että jos sinun korviisi ei kantaudu asioita voi se olla merkki mm siitä että, sinulle ei ole helppo puhua, sinuun ei luoteta tai että sinun ei uskota kuuntelevan aidosti mitä muut sinulle haluavat sanoillaan viestiä, eli tulee tunne kuin seinille puhuisi.

On helppoa olettaa, että kuunteleminen on taitona itsestäänselvyys, jossa ei ole mitään opittavaa tai erityistä pohdittavaa – tai että kyse on ensisijaisesti siitä, pystyykö kuunnellessa keskittymään vai ei.

        (William H. Armstrong asettaa kuuntelemisen uuteen valoon kirjassa “Study is hard work. 1995” Hän esittää, että kuunteleminen on itseasiassa vaativaa älyllistä toimintaa.

                            Kuunteleminen vaatii keskittymistä

                            Kuunteleminen vaatii omien ajatusten koordinomista toisen ajattelevan olennon ajatusten                                   kanssa.

                            Kuuntelemisen tapahtuu tilanteessa, jossa kontrolli ei ole itsellä; vauhtia ei voi hidastaa, eikä                              suuntaa määrätä. (Oppimisentaidot.fi 2019)

 

Kuunteleminen – eli toisen ihmisen ajattelun seuraaminen onnistuu, kun kuuntelija keskittyy tiukasti. Kuuntelijan tulee ajatella kuulemaansa puheen tauloilla ja hiljaisina hetkinä – keskittyminen ei saa siis herpaantua muihin asioihin puheen taukojen välissäkään.

 

Elämässä ylipäänsä, niin myös työelämässä huono kuuntelutaito aiheuttaa turhautumista ja ärsyyntymistä toisiin. Pahimmillaan huono kuuntelija vaikuttaa koko työyhteisöön lamauttavasti – etenkin, jos kyseessä on esimies. Esimiehen ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde ei ole tasavertainen, sillä esimiehellä on aina valtaa alaisiinsa. Siksi esimiehen taito kuunnella korostuu entisestään. Niinkin mitättömältä tuntuvan asian kuin kuuntelemisen avulla voi esimies vaikuttaa paljon alaistensa tyytyväisyyteen, motivaatioon ja sitoutumiseen.

Taitava kuuntelija kuulee myös sanojen väliin jääviä merkityksiä. Hän käyttää tyhjän ajan seuraavan ajatuksen ennakoimiseen, sanotun tiivistämiseen mielessä, opetetun aineksen merkityksen tai tarkkuuden kyseenalaistamiseen, sanoman pukemiseen omiksi sanoiksi. (Armstrong, Study is Hard Work,  s. 8).

“Palkinnokseen” hyvä kuuntelija saa ymmärrystä ja aikaa. Hyvin kuunneltu on usein helpompi muistaa myöhemmin.

Kuuntelemistilanne on elävä ja vuorovaikutteinen. Jos kuunnellessaan ei ymmärrä ajatusta tai alkaa kaivata lisätietoa, voi välittömästi esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Itse esittämäänsä kysymykseen saadun vastauksen yleensä muistaa myös paremmin.

 

Kuuntelemalla osoittaa arvostusta toisia ihmisiä kohtaan. Kuuntelemalla mitä toisilla on sanottavanaan osoittaa sen, että muiden mielipiteillä ja ajatuksilla on merkitystä. Kuuntelu on muutakin kuin korvat höröllä olemista silloin kun toinen vastaa, kun häneltä kysytään. Taitava kuuntelija osaa löytää kuulemastaan rivien välistä arvokasta tietoa ja tulkita myöhemmin kuulemaansa.

Taitava kuuntelija ei myöskään jää jumiin, jos ei ymmärrä. Voi tuntua helpoimmalta ratkaisulta vain nyökytellä silloin kun ei ymmärrä mutta taitava kuuntelija ei esitä ymmärtävänsä vaan taitava kuuntelija tahtoo ymmärtää kuulemaansa ja tästä syystä esittää tarkentavia kysymyksiä, jotta ymmärtää mitä toinen sanoillaan oikeasti tarkoitti.

Taitava kuuntelija ei oleta. Taitava kuuntelija ei puhu päälle siinä vaiheessa, kun arvaa mitä toinen on sanomassa. Arvaus voi mennä oikein – mutta ei todellakaan aina. Jo tapana tämänkaltainen käytös on kuin varpaille astumista. Ole kiinnostunut. Keskity kuuntelemaan, älä nyhrää omiasi. Toisen ihmisen on paljon helpompi puhua, jos toisesta saa sellaisen kuvan, että häntä oikeasti kiinnostaa ymmärtää mitä sinulla on sanottavaa ja että hän myös muistaa sanomasi jälkikäteen.

Kuuntelussa tärkeintä ja merkityksellisintä on, että kertoja kokee olonsa arvostetuksi ja hyväksytyksi. Kuulijana puolestaan ymmärrys kuulemastaan ja rohkeus esittää lisäkysymyksiä mikäli ei ymmärrä tai ei ole varma ymmärsikö/osasiko tulkita kuulemaansa oikealla tavalla.

Jutta Hautanen on listannut artikkelissaan 6 tapaa kuinka tulla paremmaksi kuuntelijaksi:

  1. Kuuntele täysillä tai älä kuuntele ollenkaan (ei muita ärsykkeitä, esimerkiksi puhelinta)
  2. Älä keskeytä (anna toisen puhua omaan tahtiinsa)
  3. Älä arvostele tai arvioi (älä tee omia johtopäätöksiä)
  4. Älä tarjoa omia ratkaisujasi (Anna puhujan ensisijaisesti löytää itse omat ratkaisunsa. Älä tyrkytä omia ratkaisujasi ehdottomina, voit toki ohjata häntä pohtimaan mielessäsi olevaa tapaa toimia muttei ehdottomana toimintaohjeena tilanteeseen)
  5. Kysy enemmän (hyviä kysymyksiä, kuten onko jotain muuta mitä haluaisit sanoa?)
  6. Reflektoi (pohdi kuunteluasi jälkikäteen)

(juttahautanen.fi 2019)

Kuuntelemalla ja havainnoimmalla itseäsi, opit kehittämään kuuntelutaitojasi jatkossa. Kehittyäksesi paremmaksi kuuntelijaksi voit kysyä palautetta ihmisiltä keiden kanssa työskentelet / seurustelet. Kysymällä millaisia havaintoja muut ihmiset ovat kuuntelustasi tehneet pystyt kiinnittämään huomoita toimintatapoihisi jatkossa samankaltaisissa tilanteissa.

LÄHTEET:

6 tapaa tulla paremmaksi kuuntelijaksi, Jutta Hautanen.fi 2019

Toimiva vuorovaikutus. Klemola. 2019.

Olemme taianomaisten ihmisten ympäröimänä, Mielenihmeet.fi. 2019

Kuuntelemisen taidosta. Oppimisentaidot.fi. 2019

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close