Tampere
07 Dec, Thursday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Hurmoksen palautteenantoKirjoittanut: Otto Nilsson - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Onnistu palautteessa
Päivi Kupias
Paula Saloranta
Raija Peltola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Pidin pajan, jonka aiheena oli kuinka antaa ja ottaa vastaan palautetta tiimissä. Paja onnistui mielestäni todella hyvin ja tiimi piti siitä myös paljon, koska pääsimme ensimmäistä kertaa antamaan suoraa palautetta kasvotusten toisillemme. Pajaa suunnitellessani sain idean kirjoittaa esseen palautteen antamisesta, koska se on tiimissämme hyvin ajankohtainen aihe. Tiimin sisällä palautteen antamista on ehkä jollain tapaa jopa vähän varottu, ainakin jos kyseessä on ollut negatiivisen tai rakentavan palautteen antaminen. Toivon, että palautteen antamisesta tulisi tiimissämme arkinen asia ja että sitä opittaisiin ottamaan hyvin vastaan. Luin esseetä varten kirjan ”Onnistu palautteessa”.

Miksi palautteen antaminen on tärkeää?

 

On tärkeää antaa sekä positiivista että rakentavaa palautetta tiimisi jäsenille. On myös tärkeää saada omasta toiminnasta työkumppaneiltasi palautetta. Palautteen avulla voimme kehittyä asioissa, joissa kaivataan kehitystä, ja opimme myös mitä virheitä ja työskentelytapoja kannattaa välttää. Positiivinen palaute auttaa ymmärtämään mikä toiminnassamme on hyvää ja mitä tiimimme haluaa nähdä meiltä lisää. Tiimi tai sen jäsenet eivät voi koskaan kehittyä tai mennä eteenpäin, jos asioista ei anneta suoraa ja rehellistä palautetta.

Pitää muistaa, että työyhteisön vuorovaikutuksessa liikkuu lähes aina palautetta. Jos palautetta ei anneta suoraan, alamme helposti tulkitsemaan epäsuoraa palautetta ihmisten käytöksestä. Tämä jättää kuitenkin todella paljon tulkinnanvaraa, jolloin yleensä palaute ymmärretään väärin ja se saattaa aiheuttaa konflikteja tai muita epämukavia tilanteita. Suoraa palautetta antaessa palautteen antaja pystyy varmistamaan, että palaute menee perille ja että se on ymmärretty oikein. (Kupias & Peltola & Saloranta, 2016)

Miten antaa rakentavaa palautetta hyvin?

 

Rakentavan palautteen antaminen voi olla aluksi haastavaa, jos ei ole tottunut antamaan ihmisille sitä. Rakentavaa palautetta antaessa olisi tavoitteena saada sanottua muille ihmisille, mitä toivoisit heidän muuttavan toiminnassaan ilman, että loukkaat heitä. Olisi tärkeää osata antaa palautteen lisäksi myös konkreettisia keinoja siitä, miten kyseinen henkilö voisi muuttaa toimintatapojaan paremmaksi. Palautteen antajan pitää osata myös perustella antamansa palaute. Palautteen vastaanottaja voi tuntea, että häntä kohtaan hyökätään, ja hän voi kokea palautteen epäoikeudenmukaisena, jos hän ei saa perusteluita palautteelle.

Palaute tulisi antaa suoraan henkilölle, jota se koskee. Liian usein tiimeissä huomaa, että palautetta muiden toiminnasta saatetaan antaa heidän selkänsä takana negatiiviseen sävyyn ja se ei edistä ketään. Usein selän takana puhumisesta seuraa ainoastaan epätietoisuutta ja väärinkäsityksiä. Tästä puhuimme jonkin verran oman tiimimme kanssa ja yllätyksekseni pystyimme puhumaan ongelmasta hyvin avoimesti. Koen, että jokainen jäsenistämme tunnisti ja ymmärsi ongelman ja sen, että tavasta pitää päästä eroon.

 

Miten ottaa palautetta vastaan

Rakentavaa palautetta antaessa myös palautteen saaja on suuressa roolissa. Ihminen alkaa helposti puolustautumaan, jos hänen toimintatapojaan tai ajatuksiaan ruvetaan kritisoimaan, vaikka se tehtäisiin rakentavalla tavalla. Palautetta saavan osapuolen tulisi ottaa palaute huomioon ja miettiä, pystyisikö kehittymään sen avulla jotenkin. Huomasin todella hienon piirteen oman tiimini sisällä, sillä sen lisäksi että palautteet otettiin hyvin ja ajatuksella vastaan, tiimimme jäsenet myös kiittivät toisiaan palautteesta. Negatiivisista asioista voi olla todella hankalaa tai jännittävää antaa muille palautetta, joten sen vastaanottaminen hyvällä tavalla helpottaa työskentelyä ja kannustaa tiimiä kommunikoimaan toisilleen avoimesti ja suoraan.

Palautteen saajan pitäisi yrittää ajatella palautteen hyötyjä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa esihenkilö antaa rakentavaa palautetta alaisen työskentelytavoista, tämän tulisi pohtia miten niitä voisi parantaa. Negatiivissävyinen palaute ei tietenkään tunnu kivalta, mutta voisihan työskentelytapoja koittaa muuttaa. Esimerkiksi kollegoilta tai läheisiltä voi pyytää apua muutoksen tekemiseen. Jo muutaman viikon jälkeen työntekijä voi arvioida, onko muutoksesta ollut hyötyä. Tämän jälkeen esihenkilön kanssa voi arvioida, ovatko muutokset olleet toimivia. (Koljonen, 2017)

Pohdinta

 

Mielestäni aiheesta oli mukava ja helppo kirjoittaa, koska pajaa suunnitellessa ja sen aikana sain paljon uusia näkemyksiä palautteen antamisesta. Tiimini toiminta pajassa auttoi myös minua näkemään paremmin mitä palautteen antaminen voi parhaillaan olla. Kirja ei mielestäni auttanut esseen kirjoittamisessa juuri yhtään, vaikka toki se antoi erilaisia näkökulmia aiheeseen. Mielestäni tiimimme pajassa näkyi, kuinka paljon olemme yhdessä kehittyneet palautteen antamisessa sekä sen vastaanottamisessa. Sain itse myös hyvää ja mielestäni aiheellista rakentavaa palautetta, jonka avulla aion varmasti yrittää parantaa omaa työskentelyäni.

 

Lähteet

Päivi Kupias, Raija Peltola, Paula Saloranta. Onnistu palautteessa. 2016. Alma Talent. Sähköinen kirja. Viitattu 28.4.2023.

https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.libproxy.tuni.fi/teos/GABBBXXTBBAED#kohta:ONNISTU((20)PALAUTTEESSA((20)/piste:b0

Koljonen, L. 2017. Tuntuuko palaute pahalta? Näin rakentavaa kritiikkiä kannattaa ottaa vastaan. Blogikirjoitus. Viitattu 28.04.2023.
https://anna.fi/hyvinvointi/itsetuntemus/tuntuuko-palaute-pahalta-nain-rakentavaa-kritiikkia-kannattaa-ottaa-vastaan

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close