Tampere
09 Feb, Thursday
3° C

Proakatemian esseepankki

Huomisen työnantajuusKirjoittanut: Ville Pajala - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mitä tapahtuu huomenna työnantajuudelle?
Ellun Kanat
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hyvä työnantajuus on menestyksen elinehto, koska työntekijät tekevät yrityksen tuloksen. Panostamalla ihmisiin ja rakentamalla hyviä ja vetovoimaisia työpaikkoja tehdään voitollista tulosta ja päästään tavoitteisiin. Työelämä on tällä hetkellä murros vaiheessa, jossa työn luonne tulee lähivuosina muuttumaan. Tähän asti ihmiset ovat saattaneet olla töissä yhdessä ja samassa työpaikassa pitkiä aikoja, parhaimmillaan jopa koko työiän, mutta tällaiset työsuhteet ovat katoamassa kovaa vauhtia pois. Muutos työmarkkinoilla vie joitain työtehtäviä pois, mutta tuo mukanaan uusia työn muotoja ja työtehtäviä. Oleellinen muutos työelämässä tulee myös olemaan uusien nuorempien sukupolvien esiinmarssi. Uudenlaiset työmarkkinat vaativat työnantajilta reagointia ja uudenlaisen yrityskulttuurin luomista. Viestintätoimisto Ellun kanojen väitekirja Mitä tapahtuu huomenna työnantajuudelle? on hyvä ja tiivis katsaus siitä, minkälaisia toimenpiteitä yrityksiltä vaadittaisiin, jotta uuden työn aikakaudella saadaan pidettyä yrityksen tärkein resurssi eli työntekijät tyytyväisinä ja yritys vetovoimaisena uusien kykyjen rekrytoinnissa.

Työntekijät haluavat työltään eri asioita kuin ennen. Työ on monille oleellinen osa henkilön identiteettiä ja siksi työntekijät ovat aiempaa tarkempia siitä millaisessa työtehtävässä ja yrityksessä haluavat työskennellä. He haluavat olla osana jotain arvokasta ja kiinnostavaa. Pelkkä raha ei enää motivoi uutta sukupolvea työntekoon vaan he haluavat myös työssään päästä toteuttamaan itseään ja työn pitää olla merkityksellistä. Heillä on halua ja kykyä nähdä asiat eri lailla ja he haluavat todella päästä vaikuttamaan asioihin työpaikallaan. Työnantaja voi muokata työympäristöä sellaiseksi, että merkityksellisyys toteutuu ja se olisikin kannattavaa, koska merkityksellisyyttä kokevat työntekijät ovat sitoutuneempia ja tekevät kovemmin töitä yrityksen tavoitteiden eteen.

Työnantajan tulee ennen kaikkea saada työntekijänsä innostumaan työstään. Parhaimmillaan työntekijät ovat se voima, joka puskee esiin yrityksen uusia innovaatioita. Työnantajan tulisikin luoda innovatiivinen yrityskulttuuri, jossa työntekijät haluaisivat omasta tahdostaan innovoida uutta ja kokea sitä kautta merkityksellisyyttä yrityksen kehittämisessä. Ihmiset kyllä pystyvät innovoimaan uutta, jos siihen annetaan mahdollisuus ja se saadaan sulautettua luonnolliseksi osaksi yrityksen muuta toimintaa. Työntekijöille tulee lisäksi tarjota tarpeeksi haastavia ja monipuolisia työtehtäviä. Heillä tulee olla jatkuvasti mahdollisuus kehittyä ja oppia työstään. Työstä saatu osaaminen ja kokemus ovat varsinkin lyhytaikaisissa työsuhteissa erittäin merkittävä motivaatio tekijä, jolla työntekijää saadaan sitoutettua yritykseen.

Ylipäänsä työsuhteet tulevat muuttumaan yhä enemmän yrittäjämäisiksi ja se vaatii joustavuutta sekä työnantajalta, että työntekijältä. Miten saada työntekijä sitoutettua yrityksen toimintaan ilman pitkää työsopimusta ja selkeää työntehtävää? Oleellista tulee olemaan vapauden ja vastuun suhde, jossa työntekijällä tulee olla mahdollisuus toimia itsenäisesti ja myös tehdä päätöksiä työnantajan asettamien raamien rajoissa. Turhia sääntöjä pitäisi rohkeasti karsia pois työnantajan toimesta. Myös epäonnistumisten pitäisi olla sallittua yrittäjämäiselle työntekijälle ja se vaatii molemmin puolisen luottamussuhteen rakentamista, jossa asioita opitaan rohkeasti kokeilemalla. Tehtyä työtä pitäisi arvioida saavutettujen tulosten eikä työhön käytettyjen työtuntien kautta.

Kilpailu parhaista tyypeistä tulee olemaan työmarkkinoilla kovaa ja oikeanlaisten työntekijöiden löytäminen haaste työnantajille, mutta kehittämällä omaa työnantajakuvaa yritykset pystyvät parantamaan omia mahdollisuuksiaan rekrykilpailussa. Kestävän ja uskottavan työnantajakuvan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii panostusta. Työnantajakuvan kehittäminen pitäisi olla osa yritysten strategiaa, koska ilman työntekijöitä, varinkaan hyviä sellaisia, ei ole myöskään bisnestä. Sen luomisessa pitää huomioida sekä nykyiset, että tulevat työntekijät. Nykyisillä työntekijöillä on tärkeä rooli työnantajakuvan rakentamisessa, koska he ovat se joukko, jota kaikkein varmemmin yrityksestä kiinnostuneet henkilöt kuuntelevat. Työnantajakuvan pitäisi olla rehellinen ja todellisuuteen perustuva ja yrityksen pitäisi todella elää niin kuin se viestii. Tärkeää on läpinäkyvyys, koska työntekijät haluavat tietää syyt yrityksen toimintamallien takana eli miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Hyvää työnantajakuvaa luodakseen yrityksen tulisi tarttua havaitsemiinsa mahdollisuuksiin osallistaa sidosryhmiään ja viestinnällään sekä teoillaan saada välitettyä yrityksen arvoja ja kulttuuria ulospäin.

Uusien työntekijöiden rekrytointi on ehkä kaikkein näkyvin osa työnantajakuvaa. Rekrytoinnilla voi erottua sekä hyvässä, että pahassa, joten siksi siihen kannattaisi panostaa kunnolla. Niinkin yksikertaiset toimet kuin hakemuksiin vastaaminen ja rekrytointiprosessin etenemisestä viestiminen luovat yrityksestä positiivista mielikuvaa. Rekrytoinnin ei tarvitse olla tylsää ja perinteistä vaan siinä voi käyttää mielikuvitusta ja erityisesti sosiaalisessa mediassa toteutettuna se toimii samalla yrityksen markkinointina. Rekrytointiprosessin tulisi parhaimmillaan olla molemmin puolista tutustumista ja dialogia, jossa molemmat osapuolet voivat testata sopivuuttaan toista kohtaan. Työnantajan ei kannattaisi rekrytoinnissa tuijottaa vain titteleitä ja koulutustaustaa, koska uuden työn tekijöistä parhaat löytyvät, kun tarkastellaan niiden sijaan työnhakijan asennetta ja innostusta. Substanssiosaamista voi opettaa kenelle vain työtä tehdessä, mutta aitoa kiinnostusta ja sitoutumista ei voi papereista päätellä. Siksi rohkeimmat rekrytoijat löytävät uuden työn parhaat lahjakkuudet.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close