Tampere
22 Sep, Friday
22° C

Proakatemian esseepankki

Henkilöbrändi ja sen rakentaminenKirjoittanut: Tuija Jaatinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kuka henkilö sinulle tulee mieleen, kun puhutaan henkilöbrändistä? Minulle tulee mieleen Jaajo Linnonmaa. Jaajo on tehnyt päivittäistä työtä sosiaalisen median eteen jo useita vuosia. Hänellä on esimerkiksi Instagramissa lähes 4000 julkaisua. On varmaa, että Jaajo Linnonmaa jakaa mielipiteitä seuraajiensa keskuudessa ja luultavasti siksi häntä seurataan. Hän on tullut joillekin tutuksi radiosta ja joillekin TV:stä luotsatessaan Diili-ohjelmaa. Mikä on henkilöbrändi? Entä miten henkilöbrändiä rakennetaan? Näihin kysymyksiin pyritään tässä esseessä vastaamaan.

Mikä on henkilöbändi?

Henkilöbrändi on ihmisen maineen, imagon ja taitojen yhteenveto (Neuvonen 2015.) Se muodostuu henkilön persoonasta, osaamisesta ja siitä, mikä hänestä näkyy ulospäin. Jonkun henkilöbrändiä voitaisiin tarkastella kysymällä, mitä mielikuvia joku ihminen herättää? Tai mitä hänestä puhutaan, kun hän lähtee huoneesta? Henkilöbrändi ei ole rooli eikä myöskään näyttelemistä, huolimatta siitä, että niin voidaan ajatella. Vahva henkilöbrändi, on aito ja rehellinen kuva ihmisestä itsestään sekä luonnollinen osa häntä. (Kasvustoori 2020.)

”Parhaat henkilöbrändit herättävät vahvoja tunteita.” – Aki Ahlroth (2021.)

Hyvällä henkilöbrändillä on kasvot. Esimerkiksi näyttelijät ja laulajat tulevat kasvoillaan hyvin esille. Henkilöbrändi antaa mahdollisuuden erottua muista asialla, josta on tunnettu, joka herättää kiinnostusta tai asialla, josta on osaamista ja sanottavaa. Jos aikoo rakentaa henkilöbrändiä, tulee olla selkeä kuva siitä, mitä kautta alkaa brändätä itseään ja tekemistään. On oltava valmis laittamaan itsensä likoon ja uskallettava tuoda esille kiinnostavaa sanottavaa sekä omia mielipiteitä ja osattava myös kehua itseään. (Kasvustoori 2020.)

Itsensä brändäyksen tavoitteena ei ole pelkästään antaa hyvää vaikutelmaa vaan tehdä itsensä näkyväksi ja ennen kaikkea erottautua muista. Tähän sosiaalinen media tarjoaa kaikille mahdollisuuden ja alustan, jota ei aiemmin ollut. Tärkeää erottautumisen kannalta on se, että herättää kiinnostusta. Sitä synnyttävät poikkeavat ja räväkät kannanotot ja teot. Tästä katsomme myöhemmin oppikirjamaista brändäysesimerkkiä nimeltä Brother Christmas. Todettakoon, että poliitikolla, joka ei esiinny somessa, ei ole enää suuria mahdollisuuksia taistella paikasta Arkadianmäellä.

Henkilöbrändin rakentaminen eli henkilöbrändäys

Henkilöbrändäys on asiantuntijalle, yrittäjille ja ihan kaikille mahdollisuus rakentaa itsestään muiden silmissä kiinnostusta herättävä henkilö. Kaikessa yksinkertaisuudessaan se on positiivisen mielikuvan luomista itsestään. Henkilöbrändin rakentaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, joka vaatii tekemistä, näkymistä ja vuorovaikuttamista oman tyylin mukaisesti. Henkilöbrändäys on enemmänkin maratonia, kuin sprintti. (Kasvustoori 2020.)

Henkilöbrändin rakentaminen on järkevä aloittaa sisältöstrategian luomisesta. Alkuun tulee määritellä lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä. On otettava huomioon myös missä kanavissa sisältöä julkaistaan. (Neuvonen 2015)

Suunnitellessaan sisältöä voi yrittäjänä hyödyntää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä osaamista ja asiantuntemusta minulla on muille annettavana?
  • Mistä asioista, joita yrittäjäurallaan on kohdannut, haluaisi kertoa muillekin?
  • Mistä asioista muut alan yrittäjät haluaisivat kuulla tai keskustella enemmän?

Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse olla oman alansa huippuasiantuntija kertoakseen ja jakaakseen kokemuksiaan. Asioista puhumalla ja niitä jakamalla muiden kanssa myös oma asiantuntijuus kehittyy. Mikäli työllistää myös muita, voi henkilöbrändäämisen viedä koko organisaatiotasolle esim. kiinteistönvälitysfirmassa. (Lampinen 2018.)

Kristiina Kilpala (2020) korostaa blogissaan merkityksellisyyttä, joka myy tutkitusti enemmän. Laadukas sisällöntuotanto on sitä, että sisältöä julkaistaan aktiivisesti. Sisältö ei kuitenkaan saa olla päälle liimattua, vaan sen tulee olla samaistuttavaa. Tärkeää on kanssakäyminen kohdeyleisön kanssa eli kommunikointi, kuten kommentteihin vastaaminen ja toisten julkaisuista tykkääminen ja seuraaminen. Sisällöntuottajana on mahdollisuus loistaa omana itsenään ja samalla nostaa muita.

Jos ei tunnista omia voimavarojaan vahvuuksiaan tai erityisyyttään, voi vaikeuttaa itse brändin rakentumista. Mikäli ulostunti on onttoa, voi se vaikuttaa päälle liimatulta. Jos sisältöä julkaistaan väärälle kohderyhmälle, saattavat seuraajat kaikota. (Kilpala 2020).

Henkilöbrändin hyödyt ja haitat

Brändin rakentamisella on useita positiivisia hyötyjä. Brändäämällä itseään oma pääoma eli brändiarvo kasvaa. Erikoistumalla tiettyihin aihealueisiin voi kasvattaa näkyvyyttään tietyntyyppisten asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. Ymmärtämällä itseään, kilpailukenttäänsä ja kohderyhmäänsä, osaa luoda merkityksellistä sisältöä ja toimia tunneälykkäästi, olemalla kuitenkin oma itsensä. (Kilpala 2020)

Vahvan henkilöbrändin hyöty työelämässä on se, että brändin ansiosta voi saada useita erilaisia työtarjouksia ja projektimahdollisuuksia. Osaaminen on kuitenkin osoitettava ja siksi on tärkeää perustaa kanavansa totuudelle. Hyvältä asiantuntijalta tilataan lisää, kun taas huono jää ilman ”kauppaa” (Ahlroth 2021).

Pekka Järvinen (2020) avaa kirjassaan Ville Tolvasen tarinaa. Tolvanen aloitti 2011 rakentamaan itsestään ja perusti oman blogin jo vuonna 2011 yhdysvaltalaisten henkilöbrändien innoittamana, silloin kun Suomessa ei vielä oikein kukaan tehnyt vastaavaa. Blogissaan hän kertoi siitä, miten verkkovaikuttaminen muuttaa maailmaa ja sai satojatuhansia seuraajia. Twitterissä hän jatkoi vuonna 2012 digitalisaatiosta ja johtavasta markkinoinnista kertomista ja alkoi saada kyselyitä puhujaksi erilaisiin tapahtumiin. Viestinnän ammattilaisten järjestön Procomin mukaan hän oli vuonna 2016 sosiaalisessa mediassa mainituin henkilöbrändi ja hän on myös päässyt Suomen 100 parhaan it-vaikuttajan joukkoon.

Voiko henkilöbrändistä olla haittaa? Esimerkiksi Mikko Leppilampi on tunnettu niin juontajana kuin näyttelijänä. Mutta moniko tietää, että hän on myös hyvä laulamaan ja haluaa rakentaa uraa artistina? Janika Pasanen (2020) on haastatellut Pro Gradussaan kuutta henkilöä, joilla on sosiaalisessa mediassa vahva henkilöbrändi. Keväällä 2020 tehdyissä haastatteluissa on käynyt ilmi, että somessa esillä olemisella ja oman asiantuntijuuden markkinoinnilla voi olla asiantuntijuutta heikentävä vaikutus. Sosiaalisessa mediassa voi myös saada osakseen negatiivista kommentointia. Lisäksi, kun ihmiset tunnistavat julkisissa paikoissa saattaa tulla häirityksi vapaa-ajallaan.

Pohdinta

Henkilöbrändi on nykypäivänä hyödyllinen väline kasvattaa näkyvyyttä ja kehittää vuorovaikutustaitoja eri sosiaalisen median alustoilla. Yrittäjänä tai asiantuntijana näkyvyys sosiaalisessa mediassa voi tuoda erilaisia työtarjouksia, ilman työhakemuksia. Henkilöbrändin kasvattaminen sosiaalisessa vaatii kuitenkin aikaa ja järjestelmällistä, suunniteltua tekemistä – sisällöntuotantoa ja vuorovaikuttamista. Jotta henkilöbrändistä tulee vahva, on tärkeintä olla oma itsensä, jakaa rehellistesti omia kokemuksia ja mielipiteitä. Yrittäjä aloita henkilöbrändääminen jo tänään!

Lähteet

Ahlroth, A. 8.11.2021. Paljon melua tyhjästä? Kestävä henkilöbrändi ei synny ilman tätä avaintekijää. Viitattu 25.10.2022.

https://duunitori.fi/tyoelama/henkilobrandi

Järvinen, P. Ammatillinen käyttäytyminen – Tie onnistumiseen. Alma Talent Helsinki 2018. E-kirja. Vaatii käyttöoikeuden.

https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/DABBFXDTEB#kohta:Ammatillinen((20)k((e4)ytt((e4)ytyminen/piste:t5

Kasvustoori. 12.03.2020. Henkilöbrändäyksen aakkoset. Viitattu 25.10.2022.

https://www.kasvustoori.fi/henkilobrandayksen-aakkoset/

Kilpala, K. 25.12.2020. Mitä henkilöbrändin rakentaminen on? Viitattu 25.10.2022.

https://kristiinakilpala.com/miten-luoda-itsestaan-brandi/

Lampinen, M. 12.03.2018. Yrittäjän henkilöbrändi ja mielipidejohtajuus. HAMK Unlimited Professional. Viitattu 26.10.2022.

https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/yrittajan-henkilobrandi-ja-mielipidejohtajuus/#.Y1kdKExBy5d

Neuvonen, A. 2015. Rakenna itsesi – Henkilöbrändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa. Viitattu 25.10.2022.

https://www.theseus.fi/handle/10024/89763

Pasanen, J. 2020. HENKILÖBRÄNDIN RAKENTAMINEN SOSIAALISESSA MEDIASSA. Viitattu 26.10.2022.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/69667/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202006033923.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close