Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

HenkilöbrändäysKirjoittanut: Jenna Hyttinen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Ammatillinen käyttäytyminen
Järvinen, P.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Nyky-yhteiskunnassa, jossa vaikutelma ja mielikuva ovat keskeisiä sosiaalisen aseman rakentamisessa, henkilöbrändäyksestä on tullut yhä tärkeämpi osa ihmisten elämää. Erityisesti sosiaalinen media on luonut uudenlaisen areenan, jossa kuka tahansa voi rakentaa, hallita ja jakaa omaa henkilöbrändiään. Henkilöbrändi on käsiteenä noussut keskeiseksi osaksi nykyaikaista ammatillista elämää. Se ei ole enää pelkästään julkkisten ja julkisuuden henkilöiden yksinoikeus vaan myös olennainen osa jokaisen yksilön ammatillista identiteettiä. Pekka Järvisen teos “Ammatillinen käyttäytyminen” tarjoaa katsauksen siihen, miten ihmisten käyttäytymistä ja viestintää voidaan harkitusti muokata ja hallita luodakseen vahvan henkilöbrändin.  

Tässä esseessä tarkastellen, mitä henkilöbrändi tarkoittaa, miten sellainen luodaan ja miten Järvisen kirjasta voidaan tästä aiheesta poimia. Henkilöbrändi ei ole ainoastaan heijastus siitä, miten muut meidät näkevät, vaan myös työkalu, jonka avulla voimme itse luoda mielikuvan siitä, millainen käsitys meistä muodostuu työelämässä. 

 

Henkilöbrändin määritelmä 

Henkilöbrändi on henkilön tietoinen tapa hallita ja rakentaa omaa julkista imagoaan sekä viestiä vahvuuksistaan ja osaamisestaan. Se ei ole valehtelua tai huijaamista, vaan pikemminkin oman itsensä esiintuomista sellaisena kuin on, mutta tietoisesti valittujen tapojen, viestien ja kulmien kautta. Henkilöbrändäys on olennainen osa asiantuntijoiden ammattitaitoa ja että jokaisella ihmisellä on henkilöbrändi, halusipa sitä tai ei. (Männistö, J. 2022) 

Henkilöbrändin määritelmäksi tarjotaan kaksi näkökulmaa: ensimmäinen liittyy siihen, mitä ihmiset muistavat henkilöstä, kun tämä poistuu huoneesta, ja toinen siihen, mitä ihmiset sanovat ja puhuvat hänestä. Henkilöbrändi koostuu välittömän vaikuttamisen ja mielikuvien osa-alueista. Ensimmäiseen voidaan vaikuttaa helpommin, kun taas jälkimmäinen, eli ihmisten mielikuvat, on arvokkaampi mutta samalla haastavampi rakentaa. (Männistö, J. 2022) 

 

Ville Tolvanen: Esimerkki Suomalaisesta henkilöbrändin edelläkävijästä 

Ville Tolvanen on esimerkki suomalaisesta, joka päätti astua henkilöbrändäyksen maailmaan. Turhautuneena Suomen tilanteeseen hän päätti näyttää, miten henkilöbrändi rakennetaan. Tämä tapahtui vuonna 2011, kun hän aloitti bloggaamisen verkkosivustollaan villetolvanen.com. Hänen tarinansa osoittaa, kuinka sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden tulla näkyväksi ja erottua joukosta. (Järvinen, P. 2018) 

Tolvanen ei vain antanut hyvää vaikutelmaa itsestään, vaan hän loi merkittävän brändin, joka toi hänelle tunnustusta ja työmahdollisuuksia. Hänen tarinansa osoittaa, että henkilöbrändäyksen tavoitteena ei ole vain vaikuttaa positiivisesti, vaan myös erottua massasta ja herättää kiinnostusta. (Järvinen, P. 2018) 

 

Henkilöbrändin vaikutelmien hallinta työelämässä 

Henkilöbrändäyksen vaikutukset ulottuvat myös työelämään. Työpaikan hakijalta odotetaan paitsi osaamistaan myös kykyä luoda itsestään houkutteleva ja myönteinen mielikuva. Ulkonäkö, pukeutuminen ja esiintyminen voivat vaikuttaa siihen, miten hakija nähdään. Konsultit, kuten Tuija Kauppinen, korostavat ammattitaidon ja ulkoisen olemuksen yhteyttä. Vaikutelman rakentaminen on taito, joka voi avata ovia työelämässä. (Järvinen, P. 2018) 

Käytännönläheinen ja varmasti kaikille tuttu esimerkki henkilöbrändäyksestä on autovalinta, joka voi muodostua henkilöbrändäyksen symboliksi. Merja Ailus, Kevan toimitusjohtaja, valitsi avoauto BMW:n työsuhdeautokseen. Tämä valinta aiheutti kohun, joka vaikutti hänen asemaansa ja jopa työpaikkaansa. Ailuksen tarina osoittaa, kuinka tarkkaan yksittäiset valinnat voivat vaikuttaa siihen, miten yleisö näkee henkilön ja hänen asemansa yhteiskunnassa. (Järvinen, P. 2018)  

Eikä Ailuksen tarina ole ainoita, missä ulkoisia hyödykkeitä halutaan liittää omaan henkilöbrändiin. Kiinteistövälitysalalla on paljonkin väljä minkä tasoisella autolla asuntonäyttöön saapuu. Se kertoo heti ensivaikutelmassa asunnonmyyjälle, kuinka kiinteistövälittäjä on työssään.  

 

Goffmanin Näkökulma: Näyttämö Ympärillämme 

Goffmanin näkökulmaa sovelletaan yhä laajemmin nykypäivän yhteiskuntaan. Siinä sosiaalinen ympäristömme nähdään näyttämönä, jossa jokainen toimija pyrkii hallitsemaan vaikutelmaansa. Kuntosalin pukuhuoneesta työpaikan neuvotteluhuoneisiin, jokainen tilanne tarjoaa mahdollisuuden näyttää haluttu kasvonsa. Selfiet, some-profiilit ja kodin sisustus ovat kaikki osa näyttämöä, jolla rakennamme haluamaamme mielikuvaa itsestämme. (Järvinen, P. 2018) 

 

Vahvan henkilöbrändin rakentaminen 

Seuraavaksi tulen käsittelemään kuinka sitten vanha henkilöbrändi rakennetaan. Omagraafikko.fi-sivuston blogi kirjoituksen perusteella vahva henkilöbrändi rakennetaan keskittymällä omiin vahvuuksiin, olemalla aito, kiinnittämällä huomiota ulkoiseen olemukseen, vaikuttajamarkkinoinnista mallia ottaen ja johdonmukaisuuden kautta. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Vahvuuksiin keskittyminen 

Henkilöbrändäyksen kulmakiviä on oman toiminnan ymmärtäminen ja fokusoituminen. Kaikkien miellyttäminen on mahdotonta, joten omiin vahvuuksiin keskittyminen on ratkaisevaa. Menestyksekäs henkilöbrändi syntyy siitä, kun ymmärretään, mikä on toimintasi keskeinen sanoma ja miten se tarjoaa ratkaisuja kohdeyleisölle. Fokus tekee brändistä muistettavan ja erottuvan. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Aitous voimavarama 

Aitous nousee esille toisena tärkeänä tekijänä henkilöbrändäyksessä, kuten kaikessa muussakin markkinoinnissa. Aito brändi on helppo rakentaa, koska ihmiset tunnistavat nopeasti teeskentelyn. Tässä kiteytyy brändin uskottavuus. Aito brändi ei ole vain markkinointistrategia tai kiiltokuva ajatus, vaan se heijastaa henkilön todellista olemusta. Aitous tekee brändäyksestä vaivattomampaa ja vahvistaa luottamusta. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Ulkoisen olemuksen merkitys 

Henkilöbrändäyksessä ulkoisella olemuksella on tärkeä rooli. Kuten työtehtävissä edustamme aina yritystä jolle työskentelemme, edustamme myös brändiämme aina, olipa kyse sitten sosiaalisesta mediasta tai asiakastapaamisista. Ulkoisen olemuksen huoliteltu esiintyminen ei tarkoita radikaaleja muutoksia, vaan huolellista ja harkittua ilmaisua, joka sopii niin henkilöbrändättävälle kuin alle jolla hän toimii. Rokki-staran henkilöbrändi saattaakin olla revittelevä ja normeja rikkova, kun taas vakuutusneuvojan henkilöbrändiin tämä ei välttämättä sovi, sillä normeista poikkeaminen luo epäluotettavaa kuvaa. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Tarinankerronnan voima 

Tarinankerronnallakin on suuri merkitys henkilöbrändäyksessä, sillä ihmiset kiinnostuvat enemmän tarinoista kuin pelkistä ihmisen niin sanotuista ominaisuuksista. Tarina antaa syvyyttä brändille ja luo henkilökohtaisen yhteyden vastaanottajaan. Tarinankerronnan avulla henkilö voi jakaa, miksi tekee sitä mitä tekee, mistä tulee ja miten päätyi alalleen. Se on tapa luoda emotionaalista siteitä kuuntelijaan ja luo vahvemman muistijäljen. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Mallia vaikuttajamarkkinoinnista 

Jos on täysin hukassa henkilöbrändin kanssa, voi olla hyötyä katsoa esimerkkiä vahvoista henkilöbrändeistä. Esimerkit kuten The Rock, Anna Wintour ja Karl Lagerfeld tarjoavat opetuksia siitä, miten menestyksekäs henkilöbrändi voi erottua joukosta. Vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaisten seuraaminen voi myös toimia oppimiskeinona. Vaikka vaikuttajamarkkinointi ei olisikaan henkilölle luonteva strategia, siitä voi ammentaa ideoita omalle brändäykselle. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Johdonmukaisuus brändin ytimessä 

Lopuksi vielä on hyvä korostaa johdonmukaisuuden tärkeyttä henkilöbrändäyksessä. Kuten kaikessa muussakin brändäyksessä, johdonmukaisuus on myös henkilöbrändäyksen ytimessä. Vahvan henkilöbrändin luominen vaatii jatkuvaa tarinankerrontaa ja missioon liittyvän sisällön luomista. Johdonmukaisuus ulottuu kaikille alustoille, sosiaalisesta mediasta fyysisiin kohtaamisiin. Lisäksi visuaalinen ilme, kuten logot ja käyntikortit, tukevat brändin tunnistettavuutta. Tunnistettava ja helposti muistettava brändi on menestyvä brändi. (Omagraafikko.fi, 2019) 

 

Pohdinta 

Henkilöbrändäys on tullut pysyväksi osaksi elämäämme, ja sen hallitseminen on sekä haaste että mahdollisuus. Vaikutelman rakentamisen mestarit, kuten Hitler tai nykypäivän some-vaikuttajat, osoittavat, että vaikutelman hallinta voi muokata yksilön asemaa yhteiskunnassa. Samalla se herättää kysymyksiä aitoudesta ja tasapainosta, kun yksityiselämä ja julkisuus limittyvät entistä enemmän. Henkilöbrändäys on voimakas työkalu, mutta sen käyttöön liittyy vastuu siitä, millaisen kuvan itsestään luo ja miten se vaikuttaa ympäröivään maailmaan. 

  

Lähteet 

Järvinen, Pekka. Ammatillinen käyttäytyminen. Alma Talent Helsinki 2018. 

Männistö, Jaakko. Henkilöbrändi mikä? 2022. https://www.jaakkomannisto.com/henkilbrndit Viitattu 7.12.2023. 

OmaGraafikko.fi. Henkilökohtaisen brändin luominen. 12.9.2019. https://omagraafikko.fi/2019/09/12/henkilokohtaisen-brandin-luominen/ Viitattu 7.12.2023. 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close