Tampere
01 Apr, Saturday
-5° C

Proakatemian esseepankki

HenkilöbrändäysKirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Johdanto 

Tämä essee on kirjoitettu yhdessä Oona Oravan, Petra Hiltusen sekä Julius Honkasen kanssa. Valitsimme aiheeksi henkilöbrändin koska aihe kiinnosti jokaista meitä ja halusimme oppia aiheesta lisää. Henkilöbrändi ja sen luominen on viimevuosien aikana ollut enemmissä määrin kasvava trendi. Sosiaalisen median yleistyttyä ei enää riitä, se että omistat brändin omaavan yrityksen vaan ihmiset ovat myös kiinnostuneita henkilöistä yrityksen brändin takana. Siispä tätä nykyä yritysten johtajat ovat tulleet enemmän esille ja luoneet itselleen henkilöbrändin. Sosiaalisen median ansiosta myös tavalliset ihmiset luovat itsestään henkilöbrändin ja tämän seurauksena onnistuneet rakentamaan itselleen menestyksekkään uran. Vahva henkilöbrändi siis auttaa uralla etenemisessä. 

Esseessä tutustutaan siihen mikä oikeastaan on henkilöbrändi, mitä kyseinen termi pitää sisällään ja kuinka henkilöbrändi rakennetaan. Lisäksi esseessä vertaillaan hiukan asiantuntijabrändin sekä henkilöbrändin eroja ja yhtäläisyyksiä.  

 

Mikä on henkilöbrändi 

Sana brändi liitetään yleensä osaksi yritystä ja sillä tarkoitetaan mielikuvaa, joka syntyy yrityksen maineen ja imagon summana. Hyvä brändi on arvokas ja ihmiset ovat valmiit maksamaan siitä enemmän. Tästä syystä hyvän brändin rakentaminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta elintärkeää. Brändi on nimi, termi, merkki, symboli, muoto tai näiden yhdistelmä, jonka tarkoituksena on identifioida myyjän tai myyjien tuotteet ja palvelut, sekä erottaa ne kilpailijoista. (American Marketing Association. 1960.) 

Mitä henkilöbrändi sitten tarkoittaa? Jokainen meistä omaa henkilöbrändin halusit sitä tai et. Se muodostuu identiteettisi kautta ja edustaa kaikkea mitä teet, miltä näytät, miltä tuoksut, miltä kuulosta ja kuinka käyttäydyt. Jaakko Männistö kuvailee blogissaan (Mikä on henkilöbrändi?  2019) henkilöbrändiä seuraavasti:  

Voit miettiä “mitä ihmiset sanovat, kun poistut huoneesta?” Tämä tuo hyvin esille sen, että henkilöbrändi ei ole vain jotain, mitä sinä itse teet vaan koostuu muiden mielikuvista. Toinen erittäin osuva kuvaus on se, että yrität kuvailla jotakin ihmistä kenen nimeä ystäväsi ei tiedä mutta tuntee. “Muistatko sen henkilön, joka on.. / jolla on.. / joka on hyvä…” tuo liite kertoo kaiken tarvittavan kyseisen henkilön brändistä.  

Henkilöbrändi muodostuu siis sen perusteella, millainen mielikuva sinusta on muodostunut ympäröivillesi ihmisille. Yksi tärkeimmistä työkaluista henkilöbrändin muovaamisessa on viestintä. Se kuinka ilmaiset itseäsi ja ajatuksiasi kertoo, millainen ihminen todellisuudessa olet. Tärkeintä on olla oma itsensä ja puhua asioista, jotka oikeasti kiinnostavat sinua. 

On syytä muistaa, että henkilöbrändi ei ole mikään uusi identiteetti. Kyseessä on oman persoonan ja osaamisen brändäys, jonka avulla tuleva työnantaja, bisnespartneri tai asiakas saavat sinusta halutun kaltaisen kuvan. Jokaista meistä arvioidaan muiden ihmisten toimesta koko ajan. Brändisi muodostuu muiden ihmisten mielipiteistä, jos et huolehdi siitä itse. (Hyppänen, 2018) 

Henkilöbrändiä on tänä päivänä helppo rakentaa sosiaalisen median ansiosta. Kuka tahansa tavallinen ihminen voi alkaa rakentaa omaa henkilöbrändiä ammatillisessa mielessä ja tehdä omasta osaamisestaan itselleen ammatin. Tärkeää olisi kuitenkin pitää mielessä se, että mistä haluat, että sinut muistetaan, oli se sitten ammatistasi, urheilulajistasi tai ihan vain yltiöpäisestä positiivisuudestasi. 

Jaakko Männistö kertoo blogissaan Mikä on henkilöbrändi? henkilöbrändillä olen kaksi ulottuvuutta, kova ja pehmeä ulottuvuus. Käytännössä nämä kaksi eri henkilöbrändin ulottuvuutta eroaa toisistaan siten, että kovalla ulottuvuudella tarkoitetaan kaikkea tietoa mitä sinusta löytyy esimerkiksi netistä, sosiaalisesta mediasta tai uutisista. Pehmeällä ulottuvuudella tarkoitetaan ihmisten mielipiteitä sinusta. Kovaan ulottuvuuteen on helpompi vaikuttaa kuin pehmeään ulottuvuuteen ja siitä syystä pehmeä ulottuvuus onkin henkilöbrändin ydin. Tämän vuoksi esiintyminen ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, sillä niillä vaikutetaan juuri pehmeään osaan henkilöbrändiä. 

 

Henkilöbrändin rakentaminen 

Henkilökohtaisen brändin rakentamisen edellyttää sen selvittämistä, kuka sinä todella olet. (Gad 2001, 239) Jotta voi lähteä luomaan henkilöbrändin hienoja verkkosivuja sekä verkostoitumaan, henkilöbrändäyksessä on tärkeä paneutua ihan alkutekijöihin. Kuka olet? Miksi olet erilainen kuin muut? Millainen persoonallisuus sinulla on? Miten luot lisäarvoa? Mikä on tyylisi? Millainen visio sinulla on itsestäsi? Millainen motto sinulla on? Mitä edustat? Löydettävyys ja läsnäolo ovat kriittisimpiä edellytyksiä henkilöbrändin rakentumisille. (Pääkkönen 2017, 93.) 

 

Toiminnallinen ulottuvuus 

Toiminnallinen ulottuvuus vastaa kysymykseen: kuinka voin olla hyödyksi muille? Tämä siis tarkoittaa sitä, kuinka henkilö voidaan kokea hyödylliseksi, ei välttämättä sitä, mitä hyvää hän todellisuudessa tekee. Keskeisin asia toiminnallisessa ulottuvuudessa, jonka halutaan muiden ihmisten havaitsevan, on se, että se saa henkilön keskittymään siihen, kuinka hän on erilainen ja kuinka hän voi dramatisoida tuon eron viestinnässä itsestään muille. Tyypillinen toiminnallinen ulottuvuus voi olla esimerkiksi: “Minä pidän Tiinasta sen vuoksi, että hän ajattelee niin analyyttisesti ja esittää monimutkaiset asiat niin selkeästi.”  

 

Sosiaalinen ulottuvuus 

Sosiaalinen ulottuvuus liittyy sosiaalisiin taitoihin, organisointikykyyn ja ihmisten johtamiskykyyn, mutta ennen kaikkea siihen roolimalliin, jonka muut muodostavat henkilöstä. Selkein osoitus siitä, että henkilöllä on vahva sosiaalinen ulottuvuus, on se, että muut ihmiset mainitsevat hänen nimensä niin sanotusti ohi mennen. (Gad 2001, 233) 

 

Psykologinen ulottuvuus 

Psykologinen ulottuvuus liittyy kykyyn muuttaa muita ihmisiä, auttaa heitä kehittymään heidän ollessa henkilön kanssa. Jotta henkilö voi saavuttaa vahvan psykologisen ulottuvuuden muiden henkilöiden mielissä, hänen on kyettävä olemaan hyvissä väleissä muiden ihmisten kanssa. Empaattisuus ja asettaa itsensä muiden asemaan, ovat osa psykologista turvallisuutta.  

 

Henkilöbrändäyksen 4P-malli  

Henkilöbrändin rakentamisessa voidaan soveltaa tuotteille rakennettuja markkinointiohjeita niin brändin luomisessa kuin kilpailutilanteissa. Tunnetuimmista markkinoinnin välineistä on Markkinointi-mixin 4P- malli. Malli koostuu neljästä osa-alueesta; Product (Tuote), Price (Hinta), Promotion (Markkinointiviestintä) sekä Place (Jakelu). 

Ensimmäinen Markkinointi-mixin väline on tuote. Henkilöbrändäyksessä tuotteena toimii henkilö itse. Brändäyksessä korostetaan henkilön osaamista ja asiantuntijuutta ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia, joista muodostuu itse tuote. 

Toisena Markkinointi-mixin välineenä esitetään hinta. Henkilön osaaminen ja asiantuntijuus on tuote, jolla on hintansa.  

Markkinointiviestintä sisältää kaikki ne toimet, jotka henkilö tekee viestiäkseen brändistään kohderyhmälle. Sosiaalinen media sekä muut niin sanotut perinteisen median välineet, kuten TV- ja radio, aikakauslehdet sekä tapahtumat, ovat henkilöbrändille tärkeitä viestintäkanavia. Henkilöbrändiä rakennettaessa tulee selventää kohderyhmä. Kuten tuotteilla, myös henkilö- brändeillä, on oma kohderyhmänsä, jonka mukaan valitaan viestintäkanavat.  

Henkilöbrändäyksen kohdalla jakelua toteutetaan markkinointiviestinnän avulla. Henkilö voi myydä osaamistaan nettisivuillaan, blogissaan, tapahtumissa, oikeastaan kaikkialla missä hän esiintyy.  

Henkilöbrändin rakentamisessa käytetään samoja keinoja ja malleja kuin tuotteiden kohdalla. Näiden neljän, yllä mainitun osion avulla saadaan jo hyvin rakennettua henkilöbrändiä.  

 

Henkilöbrändäys somessa 

Brändäys ei ole vain nätti logo vaan se on paljon muuta.
Henkilöbrändin identiteetti on se, mitä uniikkia arvoa ja viestiä se tuo maailmalle. Tätä on henkilöbrändäys somessa. (Media-assari.fi n.d. ) Nettisivulla Media-assari.fi kirjoituksessa Henkilöbrändi somessa, oli hyvin kiteytetty henkilöbrändäyksen stepit somessa: 

 1. Mitä arvoa voit tuottaa muille. Henkilöbrändisi tulisi olla sitä mitä oikeasti olet, se on sinun myyntivalttisi. Jos koitat olla jotakin muuta mitä olet niin se ei tule kantamaan sinua eteenpäin. 
 1. Tiedä sinun ideaali asiakkaasi profiili ja sinun kohdeyleisösi. Jotta voit jakaa brändisi viestiä selkeäsi ja tehokkaasti tulee sinun tietää kenen kanssa kommunikoit, mikä on kohdeyleisösi ja mikä on ideaalin asiakkaasi profiili. 
 1. Luo sosiaalisen median strategia
  Kun tiedät sinun kohdeyleisösi ja mihin he ovat sitoutuneet sosiaalisessa mediassa ja missä viettävät aikaansa. 
 1. . Tarjoa arvokasta sisältöä johdonmukaisesti
  Luo artikkeleita, videoita, bloggausta, haastatteluja, podcasteja tai livevideoita.
  Tarjoa korkealaatuista sisältöä, jota kohdeyleisösi tarvitsee johdonmukaisesti ja tarkoituksen mukaisesti. 
 1. Luo markkinointitunneli, joka muuttaa potentiaalisen asiakkaan asiakkaaksi.
  Kun potentiaalinen asiakas on tutustunut verkkosivuihisi, sosiaalisen median kanaviisi ja tiedät mitä asiakkaasi tarvitsee ja olet luonut tuotteen, jolla voit ratkaista asiakkaan ongelman. 

 

Hlöbrändi > vaikuttaja > asiantuntijabrändi > ajatusjohtaja. 

Sosiaalisessa mediassa toimivilla vahvoilla henkilöbrändeillä on nykypäivänä suuri rooli B2C markkinoilla. Tällaisia henkilöbrändejä, joilla on vahva vaikutusvalta tietyn ihmisryhmän keskuudessa, kutsutaan vaikuttajiksi. Hubspotin tekemän tutkimuksen (2012) mukaan jo yli 70% ostopäätöksistä tehdään sosiaalisessa mediassa tapahtuvien suositusten perusteella. Ei siis ole mikään ihme, että monet yritykset hyödyntävät markkinoinnissaan vaikuttajia. Silloin kun jotain tuotetta mainostaa aito ihminen omilla kasvoillaan, herättää se enemmän luottamusta ja mielenkiintoa tuotetta kohtaan. (Meltwater, 2021.)

Vaikka B2C puolella on jo pitkään hyödynnetty henkilöbrändejä vaikuttajamarkkinoinnin avulla, aletaan B2B puolella vasta tänä päivänä lämmetä ajatukselle. B2B puolen vaikuttajamarkkinoinnissa on henkilöbrändien sijaan parempi puhua asiantuntijabrändeistä. Asiantuntijabrändi ja henkilöbrändi kulkevat käsikädessä, mutta kaikki henkilöbrändit eivät ole asiantuntijabrändejä. Keskeistä asiantuntijabrändille on tietyn alan asiantuntijuuden jakaminen sosiaalisen median tileillä erilaisilla toiminnoilla, kuten seuraajien kysymyksiin vastaamisella. (Pääkkönen 2017, 89-90.)

Asiantuntijabrändi rakentuu siis tietyn aihealueen ympärille, josta kyseisellä henkilöllä on tietämystä ja osaamista. Vahvoihin asiantuntijabrändeihin liitetäänkin usein voimakkaita teemoja ja avainsanoja. Sosiaalisessa mediassa asiantuntijabrändit jakavat kiinnostavaa uutta tietoa joko omalta toimialaltaan, asiakkaan toimialalta tai oman funktion sisältä. Kohderyhmän tunnistaminen ja heitä kiinnostavan tiedon jakaminen on edellytys vahvaksi asiantuntijabrändiksi nousemiselle. Tällaiset asiantuntijabrändit tuottavat sosiaalisen median kanavissaan arvoa seuraajilleen sekä herättävät tietotaidollaan luottamusta. Tämä tuottaa asiantuntijabrändin työnantajalle positiivista näkyvyyttä, mikä näkyy myynnissä asti. (Pääkkönen 2017, 100.) 

 

Miksi sinun tulisi rakentaa omaa henkilö- tai asiantuntijabrändiä? 

Nykypäivänä on hyödyllistä panostaa erityisesti asiantuntijabrändiin, sillä halusit sitten menestyä yrittäjänä, tai työntekijänä, on siitä varmasti hyötyä. Erityisesti, jos kyse on jonkin alan asiantuntijatyöstä, konsultoinnista, markkinoinnista tai myynnistä, tarvitset sitä erottuaksesi. Asiantuntijuutta löytyy nimittäin maailmasta paljon, mutta löydettävyys ja läsnäolo ovat asioita, joiden merkitys korostuu. Sillä on merkitystä, missä kanavassa olet ja miten tuot asiantuntijuuttasi esiin. Potentiaalinen työnantaja saattaa olla juuri siinä kanavassa ja törmätä sisältöösi tai jopa etsiä sinut sosiaalisesta mediasta hakemuksesi lukemisen jälkeen. Mieti siis, missä kanavassa mahdollinen potentiaalinen työnantaja toimii ja millaista sisältöä hän toivoo näkevänsä. (rekryvalmentaja.fi, 2021.) 

Keskusteluihin osaa ottaminen sekä läpinäkyvyys herättävät ihmisissä luottamusta. Luottamus taas on avaintekijä niin työsuhteelle kuin asiakassuhteiden rakentumiselle, oli kyse sitten kuluttaja- tai yritysasiakkaasta. Jos kukaan ei tiedä sinusta tai osaamisestasi, miten he voivat luottaa sinuun.

B2C markkinoiden näkökulmasta, henkilöbrändit ovat tärkeitä, koska sosiaalisessa mediassa ihmisiä kiinnostavat enemmän toiset ihmiset kuin yritykset. Tämän todistaa se, että henkilöillä on sosiaalisessa mediassa kymmenkertaisesti enemmän seuraajia kuin yrityksillä. Yritykset voivat hyötyä paitsi niiden ulkopuolisista henkilöbrändeistä, että yrityksen sisältä löytyvistä henkilöbrändeistä, sillä vahvat henkilöbrändit luovat työantajayrityksilleen positiivista työantajamielikuvaa. (Pääkkönen 2017, 87-88.) 

Myös suoraan myynnin näkökulmasta on henkilö- tai asiantuntijabrändien hyödyntämisellä yrityksille suuri merkitys. Ihmiset ostavat ihmisiltä, jotka ovat luotettavia ja tuntuvat tutuilta. Moni kilpailutus jopa hoidetaan niin, että tarjoukset pyydetään ensimmäisenä mieleen tulevilta yrityksiltä. (Pääkkönen 2017, 99.) 

 

Henkilöbrändi Gordon Ramsay 

Gordon Ramsay on hyvä esimerkki henkilöbrändistä persoonansa takia. Hän on yksi Britannian tunnetuimmista kokeista ja televisiopersoonista. Hänen persoonaansa on varmasti kärjistetty, jotta käytös ja kieli herättäisivät katsojissa mielipiteitä. Hän käyttää ronskia ja voimakasta kieltä, josta hänet tunnistetaan. ( Aheristo, L 2013) 

Gordon Ramsay valitsi omalla kohdallaan markkinointivälineekseen median. TV-ohjelmat seuraavat Gordonin luotsaamia ammattikokkeja, jotka kilpailevat parhaimman kokin tittelistä. Tällä hetkillä Ramsay parantaa usealla TV- kanavalla ravintoloita ja hotelleja uuteen kuntoon. Muina brändäyksen välineinä Ramsay käyttää sosiaalista mediaa, omia kotisivujaan, Twitteriä ja Facebookia. Ramsay on ehdottomasti onnistunut henkilöbrändin luomisessa. Hän jakaa ihmisten mielipiteet, mutta esiintyy kaikkien silmissä ammattitaitoisena ja osaavana huippukokkina. Ramsay on henkilöbrändillään saanut nimeä omille ravintoloillensa ja tätä kautta varmasti moninkertaistanut asiakasmääränsä, ja sen johdosta tullut miljonääriksi. 

Asiantuntijabrändi Pippa Laukka 

Pippa Laukka on puolestaan hyvä esimerkki asiantuntijabrändistä, sillä hän on varmasti yksi suomen tunnetuimpia urheilulääkäreitä. Laukka on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti Itä-Suomen yliopistosta 1999 ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Helsingin yliopistosta 2005. Hän on muun muassa toiminut Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä vuodesta 2010 asti, sekä toiminut myös muiden suomalaisten huippu-urheilijoiden lääkärinä. (Wikipedia 2022) Pippa on onnistunut luomaan ammattitaidollaan itsestään brändin, joka näkyy ja kuuluu suomalaisessa mediassa. Potilaat kuvaavat Pippaa lämpimäksi, hauskaksi, rennoksi, taitavaksi ja tarkaksi. Tarpeen vaatiessa superpedantti Pippa tosin osaa olla jämäkkä ja kovakin. (PippaLaukka.fi 2022) 

 Laukka on ollut myös mukana muutamissa televisio ohjelmissa ja tullutkin tunnetuksi Olet mitä syöt -ohjelman asiantuntijana sekä keulakuvana. Pippa Laukalla on kymmeniä tuhansia seuraajia eri sosiaalisissa medioissa, joista Instagram on tavoittanut eniten, yli 47 000 seuraajaa. Lisäksi Laukka tunnetaan kirjailijana sekä kolumnistina. 

 

Lähteet:  

Media-assari.fi Henkilöbrändäys somessa. N.d. Luettu: 5.5.2022 

https://media-assari.fi/henkilobrandays-somessa

Based-on-Social-Media-Referrals-Infographic.aspx  

Ewing, Mike. 71% More Likely to Purchase Based on Social Media Referrals. Hubspot. 2012. 

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/30239/71-More-Likely-to-Purchase- 

Hyppänen, A. Henkilobrandi-ja-henkilobrandays. Artikkeli. 2018. 

https://asialinja.com/henkilobrandi-ja-henkilobrandays/ 

Männistö, J. Mikä on henkilöbrändi. Blogi. 2019 

https://www.jaakkomannisto.com/blog/2019/11/12/mik-on-henkilbrndi
 

Meltwater.Blogi.Vaikuttajamarkkinointi – yrityksen opas vaikuttajamarkkinointiin2021.
https://www.meltwater.com/fi/blog/vaikuttajamarkkinointi-yrityksen-opas-vaikuttajamarkkinointiin 

Gad, T. 4D brändimalli – menetelmä tulevaisuuden brändin luomiseen. 2001. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.  

Pääkkönen, L. Social Selling. Noblea. 2017.  

Aheristo, L 2013. Henkilöbrändäyksen syyt ja keinot. Opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Rekryvalmentaja.fi. Henkilöbrändäys työnhaun apuna – mitä, miksi, miten? 2021.
https://www.rekryvalmentaja.fi/henkilobrandays-tyonhaun-apuna-mita-miksi-miten/ 

Ammattijohtaja.fi. Brändikoodit. N.d. Luettu: 4.5.2022 

https://ammattijohtaja.fi/brandikoodit/ 

Wikipedia. 2022. Pippa Laukka. Luettu: 6.5.2022 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pippa_Laukka 

Laukka, P. Pippa Laukka – Urheilulääkäri. Luettu: 6.5.2022 

https://www.pippalaukka.fi/fi/pippa/ 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close