Tampere
02 Dec, Friday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Growth hacker marketingKirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjan teemaan sopien mennään suoraan asiaan. “Growth hacker marketing” käsittelee lyhyesti, mutta ytimekkäästi sekä Kasvuhakkeroinnin tarkoitusta ja periaatteita että markkinoinnin muutosta ja kasvuhakkeroinnin vaikutusta markkinointiin.

 

Mikä on kasvuhakkeri?

 

“…henkilö, joka on heittänyt perinteisen markkinoinnin ohjekirjan pois ja korvannut sen keinoilla, jotka ovat testattavia, seurattavia ja skaalautuvia”

 

Käsite on siis kovasti lähellä samoja periaatteita kuin “Lean”, sillä tarkoitus on keskittyä vain osiin, jotka tuottavat suoraa arvoa. Testaamisella ja seuraamisella pyritään aina keinoihin, jotka tuottavat mahdollisimman hyvin ja muut joko jätetään pois tai hiotaan paremmiksi. Näiden keinojen yhteisvaikutuksella voidaan saavuttaa nopeaa kasvua, jos ratkaisut todella ovat skaalautuvia.

Kasvuhakkeroinnin pyhää kolminaisuutta onkin hyvä katsoa jatkuvasti toistuvana kehänä ja niin toteutuksen kuuluu mennä, jos haluaa kestävää kasvua. Ensin testataan jotain ja seurataan tuloksia ja, jos tulokset eivät miellytä, muutetaan suuntaa. Mikäli kasvu pysähtyy, kehitetään skaalautuvampi ratkaisu.

Henkilökohtaisesti pidän mittaamisesta ja datan analysoinnista enkä pidä pelkkien aavistusten pohjalta toimimisesta, kun on kyseessä liiketoiminta. Monessa muussakin markkinointiin liittyvässä kirjassa lähiaikoina digimarkkinoinnin yleistyessä on alettu puhumaan pitkälti samoista asioista kuin mitä Ryan Holiday esittää kirjassaan. Suurimpana erona näen kuitenkin kasvun nopeuden, mitä Holiday pyrkii tuomaan esiin ja, johon hän tarjoaa myös selkeitä ohjeita.

 

Polku nopeaan kasvuun

 

Polku koostuu neljästä askeleesta, jonka jokaisesta askeleesta on tietenkin selvät ohjeet ja esimerkkejä esitelty kirjassa, mutta jäävät hieman suppeaksi tämän kirjoituksen osalta. Polkua seuratessa pitää tietenkin muistaa noudattaa kasvuhakkeroinnin periaatteita jokaisessa vaiheessa. Holiday ohjeistaa polun seuraavasti:

 

  • How to achieve Product Market Fit (miten saavuttaa tuote, jolla on kysyntää)
  • Finding Your Growth Hack (miten kasvuhakkeroida oma tilanne)
  • Going Viral and Planning it (suunnittelemalla viraaliksi)
  • Making people stay (saa ihmiset jäämään)

 

Alkuun tuotetta luodessa on tärkeää, että tuoteelle on todellisuudessa kysyntää, minkä vuoksi on tärkeää kerätä palautetta mahdollisimman aikaisin. Tuotteen suunnittelun voi Holidayn mukaan aloittaa muun muassa:

  • Luomalla usein kysytyt kysymykset -listauksen ennen kuin tuotetta on edes tehty
  • Yrittämällä kirjoittaa lyhyen käyttöoppaan

 

Esimerkiksi näillä tavoilla pystyy helpommin ajattelemaan asioita muiden näkökulmasta, jolloin on helpompi luoda tuote, jolle on kysyntää.

Tällä hetkellä itse olen tilanteessa, jossa pyrin miettimään tapoja saada oma liiketoiminta eroamaan kilpailusta alalla, jossa yritykset näyttävät kovin samanlaisilta. Toiminta on palvelupohjaista, minkä vuoksi skaalautuvuus pääliiketoiminnassa ei ole kovinkaan skaalautuvaa. Nyt koen siis todella tarpeelliseksi testata erilaisia tapoja löytää erilaisia erottautumis- ja kysynnän löytämistapoja, jotta liiketoiminnan kasvuhakkerointi on mahdollista.

 

Seuraavassa vaiheessa on tärkeää kohdistaa tarkasti, ketkä halutaan olevan ensimmäisiä asiakkaita ja lähestyä heitä heille sopivimmalla tavalla. Mikäli kohdistus ja lähestymistapa on ollut oikea, kohderyhmä alkaa levittämään tuotettasi puolestasi. Tuotteen ollessa vielä riittävän halpa tai muuten yksinkertaisesti hankittava, on sillä suuri todennäköisyys päätyä viraaliksi.

 

Viimeisen vaiheen Holiday jakaa kolmeen osaan:

  • Loistava liittymisen ohjaus
  • Jatkuva yhteydenpito
  • Lisäarvon tarjoaminen

 

Tarkoituksena on perehdyttää tuotteen käyttöön mahdollisimman hyvin ja tyhjentävästi, ettei asiakas lopeta käyttöä oman osaamattomuutensa vuoksi. Yhteydenpidon avulla voi opastaa lisää, pyytää palautetta tai tarjota uutta. Silloin, kun yhteydenpitoa on ollut alusta asti ja viestit ei ole pelkkää myyntiä, myyntiviesteihinkin ollaan vastaanottavaisempia. Lisäarvoa asiakkaille voi tarjota, kun he hoitavat haluttuja toimintoja, kuten käyttävät tuotetta riittävän usein, kutsuvat kavereita tai ostavat vaikka maksullisen jäsenyyden.

 

Oma kasvuhakkerointi -matkani on vasta alussa, mutta tämän kirjan pohjalta olen saanut kasattua jo selkeän suunnitelman miten lähestyn liiketoiminnan eri vaiheita. Tämän hetkisestä tilanteestani oli vaikea reflektoida kirjan oppeja omaan tilanteeseeni ja tarjota omakohtaisia esimerkkejä. Siitä huolimatta suosittelen lukemaan kirjan, jos haluaa tiiviisti pakattua tietoa, kuten yllämainitut neuvot useilla esimerkeillä höystettynä.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close