Tampere
07 Dec, Tuesday
-15° C

Proakatemian esseepankki

Frameryn edustajan seminaari 23.9.2020Kirjoittanut: Vili Karjalainen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Framery seminaari 23.9.2020

 

Seminaarin alussa käsiteltiin onnellisuutta konseptina, sekä osana jokaisen arkipäiväistä elämää.

“ Mitä onnellisuus on? “

Mitä onnellisuus on? Onnellisuus on sitä, miksi ihminen sen itse määrittää. Yhdelle se on katto pään päällä, toiselle työ ja perhe, kolmannelle puhdas juomavesi & terveys. Onnellisuus ei ole yhden yön tuotos, vaan pitkän aikavälin tavoite. Mitä helpommin onnellisuuden saavuttaa, sitä helpommin onnellisuus voi karata. Avainsana onnellisuuteen on pitkäjänteisyys ja määrätavoitteellisuus, ei nopeat ja helpot ratkaisut, kielikuvallisesti aidan matalimmasta kohdasta meneminen. Elämässä ei kaikkeen ole oikotietä. Väliaikaisen onnellisuuden voi kuka tahansa saavuttaa esimerkiksi materian avulla, mutta uutuudenviehätyksen laannuttua onnellisuus kaikkoaa. Olet taas ruudussa 1.

“ Ketään ei voida pakottaa onnelliseksi, mutta jokaiselle voidaan antaa eväät onnellisuuteen “

 

Tiimityö pelkistetysti

 

Jokaisen suuren prosessin takana on “ pienempiä “ rattaita, jotka mahdollistavat kokonaisuuden. Jokaisen myyntimiehen ja toimitusjohtajan alla toimii kuitenkin moninkertainen määrä aivan yhtä tärkeitä osia prosessia. Jokaisen työpanos on yhtä arvokas ja tärkeä suuremmalle kokonaisuudelle, vaikka tuppaamme mieltämään suuremmat henkilöt prosessin tärkeimmäksi osaksi. Helposti miellämme yrityksen menestymisen vaikkapa myyntimiehien supliikin työpanoksen tai vaikkapa toimitusjohtajan kautta, koska he ovat näkyvät osat prosessia, jotka miellämme hienoiksi ja arvostetuiksi töiksi. Jos autotehtaan synergia ei toimi, työt jäävät tekemättä tai pyörivät alisuoritteisesti, jolloin ei ole autokauppiaalla tai vaikkapa maahantuojalla töitä.

Pelkistetysti ja helposti ajateltuna, turhia töitä ei ole olemassa. Usein kuulee ihmisten mieltävän jotain yrityksen osa-aluetta turhaksi, koska vähättelevät kyseisen ihmisen työpanosta, älykkyyttä tai tarpeellisuutta kokonaisuuden kannalta. Seminaarin pitäjä tarjosi tästä loistavaa esimerkkiä, joka jäi elävästi mieleen niin tarpeellisuuden, kuin myös tiimiytymisen osalta.

“ Siivooja lähettää miestä kuuhun “. Tämä tapahtuu mahdollistamalla prosessia, jossa rakennetaan toimivien kokonaisuuksien päälle. Tällaiseen ajatusmaailmaan ja ryhmähenkeen päästään vain tiimiytymällä hyvin.

Tilojen merkitys tiimityössä on valtava. Viihtyisät tilat toimivat katalysaattorina toimivalle yhteisölle mukavuuden, yhteenkuuluvuuden ja ryhmäytymisen myötä, joka johtaa puolestaan erinomaiseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Asiat voivat koostua niinkin yksinkertaisista ja pieniltä tuntuvista asioista kuin yhteiset ruoka- ja kahvitauot, saunaillat ja niin edespäin. Kun jokainen tuntuu kuuluvansa porukkaan sekä olevansa tärkeä osa kokonaisuutta, saa työ täysin uuden merkityksen, joka puolestaan nostaa tehokkuutta jokaisen työssä, kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

 

5 tapaa lisätä onnellisuutta

 

Työnantajan ja organisaation tarkoitus on mahdollistaa onnellisuus työntekijälle. Onnistunut prosessi ja hyvin toimiva organisaatio mahdollistaa yksittäisen ihmisen esteettömän työnteon, joka mahdollistaa kehämaisesti onnistumisia, parempia tuloksia, onnellisuutta. Prosessin ytimessä kuitenkin on se, että yksilön pitää kyetä haastamaan itseään. Se tarkoittaa epämukavia prosesseja ja toimenpiteitä, kuten itsensä siirtämistä epämukavuusalueelle mahdollistaen oppimisprosessin. Ihminen oppii parhaiten epäonnistumisten ja “ oppirahojen “ kautta.

Palautumisen tasapaino on oman elämän hallinta. Lepo, vapaa-ajan mahdollistaminen, yksityiselämä ja sen hiominen. Vaikka kotona välillä sakkaisi, pitää kyetä erottelemaan työ ja vapaa-aika. Sama toisinpäin.

Hedonistinen onnellisuus – Eudaimoninen onnellisuus. Ihmisen ja yhteisön tulisi pyrkiä AINA lähtökohtaisesti eudaimoniseen onnellisuuteen, eli rakentaa elämänsä & työnsä hyvälle pohjalle, jonka kautta pyritään saavuttamaan “ puhtaita ja aitoja “ onnellisuuden tunteita, lyhytkestoisten impulsiivisten hedonististen nautintojen ja ilojen sijaan.

Eudaimoninen onnellisuuden tunne = Pitkän työstämisen kautta saavutettu onnistuminen vaikkapa asiakkuudessa.

Hedonistinen onnellisuuden tunne = Hyvän palkkapäivän hurmiossa ostettu uusi puhelin.

 

Tiimiopit

 

Oman ryhmämme tulisi asettaa työskentelylle terve pohja, josta jokaisen on helppo ponnistaa ylöspäin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi realististen tavoitteiden asettamista, joita tulisi oikeasti juhlistaa, kun on syytä sille. Kun ryhmä kykenee tunnistamaan onnistumisen jossain osa-alueessa, tulisi kartoittaa, että mitkä toimenpiteet tekivät tästä onnistuneen, mitkä puolestaan hidastivat. Näitä konkreettisia keinoja voi ja kannattaa hyödyntää myös myöhemmin uusissa projekteissa / työtehtävissä.

Kun jokainen tuntee olonsa tärkeäksi osaksi prosessia eikä jätetyksi ulkopuoliseksi, on kehittyminen omalla vastuualueella ja kokonaisuudenhallinnassa mahdollista. Oppiminen tällaisessa oppimisympäristössä edellyttää epäonnistumisia, joista oppi jää parhaiten päähän. Näistä emme saa lannistua ja ottaa takapakkia, vaan jatkaa eteenpäin yhtenäisempänä ja kokemusta viisaampana.

Ryhmäytyminen ja tiimiytyminen on suuressa osassa työyhteisöä. Tämä voi edellyttää yksilöiltä siirtymistä epämukavuusalueelle, sekä tekemään asioita, joista ei itse isommin pidä.  Onnistuneessa ryhmäytymisessä pitää pystyä nauramaan itselle sekä muille hyvässä hengessä. Kun kaikilla on itseironia linjassa kovan työmoraalin ja yhteishengen kanssa, on mahdollista kehittyä ryhmänä niin pitkälle, kun on valmis näkemään vaivaa.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close