Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

Facebook-mainonta kasvunmoottorinaKirjoittanut: Rasmus Kautto - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

 Johdanto

Onko Facebook-mainonta jo vanha juttu? Facebookin kulta-ajat ovat totisesti takanapäin sosiaalisen median alustojen jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Omiin havaintoihin verraten voin myös todeta, että esimerkiksi nuoriso ei käytä enää Facebook alustaa aktiivisesti, vaan he ovat siirtyneet uusiin trendikkäämpiin sovelluksiin. Tietysti yritys, jonka kohderyhmä on vanhemmat/keski-ikäiset ihmiset eikä nuoret, voi tällöin Facebookista tavoittaa todella tehokkaasti potentiaalista kohderyhmää.  

Aiheena Facebook-mainonta on varmasti monelle tuttu käsitteenä. Keskustelun tasolla usein törmää ajatuksiin, kuten “Laitetaan vaan rahaa sinne ja katsotaan miten käy” minusta tämäkään ei ole täysin huono idea. Jos testataan mainoksia sen enempää aihetta tutkimatta, saa silloinkin varmasti oppia tuloksista. Tässä esseessä haluan kuitenkin perehtyä syvemmin siihen, miten tehdään mahdollisimman hyvää/tehokasta Facebook mainontaa. Jos Facebook-mainonnan sekä Facebook Business Managerin potentiaalia ei osaa hyödyntää kunnolla omassa mainonnassa, tulee tällöin tuhlattua helposti resursseja. Saatat maksaa aivan liikaa mainonnastasi näkemättä oikeita tuloksia. 

 

Facebook-mainonta: 

Facebook sovelluksessa tapahtuvaa maksettua mainontaa, jonka julkaisu muoto voi olla esim. Kuva + teksti tai video + teksti julkaisu. Mainos julkaisuihin voidaan lisätä esimerkiksi linkki verkkosivustolle. 

Mainoksen julkaisuun liittyy ajankohdan valitseminen, kuinka kauan mainokset pyörivät sekä kuinka paljon rahaa mainontaan laitetaan. Facebook-mainonta maksaa keskimäärin 0,89 € per klikkaus. Toinen vaihtoehtoinen laskutusperuste on näyttökerrat, tällöin se maksaa n. 12 € per 1000 näyttökertaa. Mainonnan- hintaan liittyviä mittareita ovat (cost per click; CPC) ja tuhannen näyttökerran hinta (cost per mille; CPM). (Netice 2022.) 

 

Mainonnan tavoitteet 

Facebook mainoksella tulee olla aina tavoite, jonka voi valita Facebookin omassa mainostyökalussa Facebook Business Managerissa. Tavoite, määrittelee mihin mainonnalla pyritään sekä mitä, sillä voidaan saavuttaa. Mitä liiketoimintatavoitteesi ovat tällä hetkellä? Mitä haluat saavuttaa juuri tällä mainoskampanjalla? (Meta 2023.) 

Mainostavoite vaihtoehdot Facebookissa: 

 1. Tunnettuus. Tämä tavoite auttaa tavoittamaan mahdollisimman paljon käyttäjiä. Näin voidaan rakentaa brändin tunnettuutta ja näkyvyyttä. (Meta 2023.)

 

 1. Liikenne. Näin voidaan ohjata käyttäjiä haluamaasi kohteeseen verkossa. Esim. Verkkokauppaan, Facebook-sivullesi tai sovellukseen. (Meta 2023.)

 

 1. Sitoutuminen. Etsi käyttäjiä, jotka ovat todennäköisesti vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa verkossa, lähettävät viestin, reagoivat/kommentoivat mainoksessasi tai sivullasi. Näin saat esim. Viestejä Messengerissä, Tykkääjiä Facebook-sivullesi tai julkaisulle. (Meta 2023.)

 

 1. Liidit. Kerää liidejä yrityksellesi viestien, puheluiden tai rekisteröitymisen kautta. Jos haluat kerätä asiakkaille suunnatun kuukausittaisen uutiskirjeen, tällä tavoitteella voi tavoittaa käyttäjiä, jotka haluavat jakaa tietonsa ja saada lisätietoa yrityksestäsi. (Meta 2023.)

 

 1. Sovelluksen markkinointi. Näin voit saada lisää latauksia sovellukseesi, lisää kokeilijoita uudelle ominaisuudelle tai haluat asiakkaiden tekevän oston sovelluksessasi. (Meta 2023.)

 

 1. Myynti. Valitse tämä, kun etsit käyttäjiä, jotka todennäköisesti ostavat tuotteitasi tai palveluitasi. Myyntikanava on yleensä verkkokauppa, jonka tuotesivulle käyttäjät ohjataan. (Meta 2023.)

 

 

Mainonnan kohdentaminen 

 

Mainonnan kohdentaminen oikeille kohderyhmille suunnatuksi on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa hyvin konvertoivia potentiaalisia asiakkaita. Facebookin mukautetut kohderyhmät on työkalu, jolla voidaan valita joukko ihmisiä Facebookissa, jotka valitaan tiettyjen tietojen perusteella. (Slogan 2021.) 

Mukautetun kohderyhmän rakentamisessa hyödynnetään seuraavia tietoja: 

 1. Asiakaslistat. Mainontaa voi kohdentaa tiedoilla, joita asiakkaasi ovat luovuttaneet yrityksen käytettäväksi (tähän tulee olla tietysti lupa). Asiakaslista rakentuu yleensä puhelinnumeroista, sähköpostiosoitteista tai Facebook-käyttäjätunnuksista. (Slogan 2021.) 

 

2. Verkkosivun vierailijat. Facebook-pikselin ansiosta voidaan tarkkailla verkkosivustosi kävijöitä, joihin mainontaa kohdennetaan. Yritys voi siis näyttää mainoksia ihmisille, jotka ovat vierailleet nettisivullasi tai katselleet tiettyä sivua esim. tuotesivua. (Slogan 2021.) 

 

3. Sovelluksen käyttäjät. Sovelluksiin on mahdollista myös lisätä Facebook-pikselin tyylinen seurantakoodi, jonka ansiosta voidaan seurata ihmisten käyttäytymistä sovelluksen sisällä. Kohderyhmän voi rakentaa ihmisistä, jotka suorittavat tietyn toiminnon sovelluksesi sisällä. (Slogan 2021.) 

 

 

4. Facebookissa sitoutuneet ihmiset. Kohderyhmän voi rakentaa ihmisistä, jotka ovat vierailleet Facebook-sivustollasi, reagoineet/kommentoineet julkaisujasi, klikanneet tiettyä call-to- action nappia esim.(osta tästä), lähettäneet viestejä sivullesi tai tallentavat sivustosi tai julkaisusi. (Slogan 2021.) 

 

Facebookissa on hyvät mahdollisuudet kohdentaa mainontaa useilla eri tavoilla esim. demografisilla tiedoilla, kiinnostuksen kohteilla, käyttäytymisen perusteella ja samankaltaisten kohdeyleisöjen avulla. Demografisilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi käyttäjien ikää, sukupuolta ja koulutusta. 

 Rakentaessa Facebookin mukautettua kohderyhmää, tulee kohderyhmän kooksi Facebookin mukaan asettaa ainakin muutama sata ihmistä. Facebook mainonnan asiantuntija Olli Ropponen taas suosittelee artikkelissa asettamaan sen vähintään tuhanteen ihmiseen. Tarkoituksena on tavoittaa ihmiset, jotka ovat kaikkein kiinnostuneimpia yrityksestäsi. Laajemman mukautetun kohderyhmän hyöty on se, että Facebookin algoritmi voi itse etsiä ne ihmiset, jotka todennäköisesti ostavat tuotteen. Ropponen kertoo, että on vaikeaa suoraan sanoa, tehoaako laajempi vai suppeampi mukautettu kohderyhmä paremmin, hän ehdottaa tekemään kokeiluja erilaisilla mukautetuilla kohderyhmillä. (Slogan 2021.) 

 

Kohdentaminen Lookalike-kohderyhmällä 

Lookalike-kohderyhmällä tarkoitetaan työkalua, joka etsii ihmisiä, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita tai käyttäytymismalleja kuin alkuperäisellä kohderyhmälläsi. Tämä on keino laajentaa mukautetun kohderyhmäsi yleisöä. Tällöin annamme Facebookin algoritmin etsiä ihmisiä, jotka ovat samankaltaisista asioista ja tuotteista kiinnostuneita, kun jo ostavat asiakkaasi. Mitä enemmän dataa lookalike-kohderyhmäsi voi käyttää alkuperäisen kohderyhmän pohjalta, sitä parempia tuloksia mainos tuo. (Slogan 2021.) 

“Tehokas Facebook-mainonnan kohdentaminen vaatii testausta. Toteuta siis testausta eri lookalike-kohderyhmien välillä. Kaikki tuotteet eivät vetoa kaikkiin kohderyhmiin, joten ainoastaan kokeilemalla saat selville, mikä kohderyhmä tuo parhaita tuloksia aikaiseksi minkäkin tuotteen kohdalla.” (Ropponen. O. 2021). 

 

Näin luot lookalike-kohderyhmän 

 1. Mene Facebook Business Managerissa kohtaan “Kohderyhmät”. (Slogan 2021.)

 

 1. Valitse Luo kohderyhmä –> kaksoisolentokohderyhmä (Slogan 2021.)

 

 1. Valitse kohderyhmäsi lähde. Voit valita lähteeksi esim. asiakaslistan, yrityksesi kanssa vuorovaikutuksessa olleet ihmiset tai arvokkaimmat kohderyhmäsi. (Slogan 2021.)

 

 1. Valitse kohderyhmän sijainti ja prosenttiosuus samankaltaisuudelle väliltä 1-10%. 1% tarkoittaa, että uusi kohderyhmä on hyvin samankaltainen kuin alkuperäinen kohderyhmäsi. 10% taas tekee uudesta kohderyhmästä laajemman, mutta ei niin tarkan ryhmän. (Slogan 2021.)

 

 1. Luo kohderyhmä. (Slogan 2021.)

 

Case North Outdoor 

Olli Ropponen kirjoittaa artikkelissaan loistavasti onnistuneesta asiakassuhteesta, jonka tavoitteena oli kasvattaa North Outdoorin verkkokaupan myyntiä. 

North Outdoor myy suomalaisia, merinovillapohjaisia ulkoiluvaatteita. 

Vuoden kestäneen asiakassuhteen aikana Ropposen mainostoimisto Slogan onnistui kasvattamaan verkkokaupan myyntiä 1100% pääasiallisesti markkinoinnissa käytettiin Facebook-mainontaa. Verkkokaupan myynti nousi alle puolessa vuodessa miljoonaluokkaan. 

Yhteistyö North Outdoorin kanssa aloitettiin, koska he kokivat, ettei heillä ole tarvittavia aikaresursseja tai osaamista laajamittaisen digimarkkinoinnin tekemiseen omalla tiimillä. Heti yhteistyön alussa päätettiin keskittyä ensin Facebook-mainontaan. Lisäksi tehtiin Google Shopping – mainontaa, hakukoneoptimointia, uutiskirjemarkkinointia sekä vaikuttajamarkkinointia. (Slogan 2022.) 

Facebook-mainonta valittiin tärkeäksi kanavaksi, koska North Outdoor oli aloituspiisteessä vielä suhteellisen tuntematon brändi. Suomen ollessa pieni maa, jää esim. Google Adsin kautta tuleva liikennemäärä usein melko pieneksi. Suurten massojen tavoittamiseen Facebook taas tarjosi enemmän mahdollisuuksia. Näin onnistuttiin tuomaan North Outdoorin brändi ja valikoima uusien asiakkaiden tietoon. Erilaisten kohderyhmien testaaminen onnistui myös edullisesti Facebookin avulla. (Slogan 2022.) 

Ensimmäinen tärkeä muutos aloittaessa Facebook-mainontaa oli Facebook-pikselin asentaminen verkkokauppaan. Ilman Facebook-pikseliä ei voida seurata asiakasliikennettä verkkokauppaan, joka tuli Facebook-mainnonnasta. Facebook-pikselin avulla pystytään tarkkailemaan myyntiä, liidejä, klikkauksia, kävijämääriä, tuloja tai sivun katseluita. Jos Pikseli puuttuu verkkokaupasta se tekisi Facebook-mainnonnasta käytännössä pelkkää arvailua. (Slogan 2022.) 

Yleisesti voidaan Facebook-mainontaa tehdä niin sanotusti kylmille, lämpimille tai kuumille yleisöille. Yleisöjen tunnistaminen on tärkeää, koska niille tulee markkinoida eri tavoin riippuen yleisöstä. Kylmät yleisöt tarkoittavat ihmisiä, jotka eivät ole vielä törmänneet brändiisi tai tuotteeseesi. Näiden yleisöjen kohdalla tarkoituksena on pyrkiä tekemään brändisi tutuksi, jotta heidät voidaan myöhemmin ohjata tekemään ostoksia verkkokauppaasi. Lämpimät yleisöt ovat henkilöitä, joille brändisi on jo jollain tapaa tuttu entuudestaan, he ovat kenties jo vierailleet verkkokaupassasi tai Facebook sivustollasi. Tietysti lämpimille yleisöille on tällöin helpompi myydä kuin kylmille yleisöille. Kuumista yleisöistä puhutaan silloin, kun henkilöt ovat jo ostaneet tuotteita verkkokaupastasi. Tällöin he ovat jo tuttuja tuotteidesi kanssa. Heidät on kaikista helpoin saada ostamaan sinulta uudestaan, tietysti olettaen, että he olivat tyytyväisiä kokemukseen kanssasi. (Slogan 2022.) 

North Outdoorin markkinoinnin keskiössä oli jatkuva testaaminen. Erilaisten kohderyhmien kokeilu Facebook-mainonnassa. Erilaisia mukautettuja kohderyhmiä kokeiltiin esim. Uutiskirjetilaajista, verkkokaupassa kävijöistä, ostotapahtumien keskeyttäjistä ja mainoksiin sitoutuneista ihmisistä. Lisäksi hyödynnettiin samankaltaisuuteen perustuvia kohderyhmiä, nämä ihmiset muistuttavat nykyistä asiakaskuntaasi, se voidaan rakentaa esimerkiksi verkkokaupassa aiemmin asioineista asiakkaista tai mainoksiin sitoutuneista käyttäjistä. (Slogan 2022.) 

 Facebookissa hyödynnettiin myös uudelleenmarkkinointia. Mainontaa kohdistettiin esim. Ihmisille, jotka olivat lisänneet tuotteen ostoskoriinsa verkkokaupassa, mutta eivät ole tehneet ostosta loppuun asti. Paras tulos uudelleenmarkkinoinnissa saavutettiin kuitenkin mainostamalla ihmisille, jotka olivat jo tehneet ostoksen. Heille näytettiin eri tuotteita, kun mitä olivat jo ostaneet. (Slogan 2022.) 

Parhaimmillaan North Outdoorin markkinoinnissa saatettiin pyörittää yhdestä tuotteesta mainontaa 22:lle eri kohderyhmälle, näyttäen jokaisessa kohderyhmässä neljää eri mainosta. Mainonnassa tulee testata erilaisia kuvia, tekstejä, toimintokehotteita, mainosmuotoja, konversiotavoitteita, kohderyhmiä sekä hintatarjouksia. (Slogan 2022.) 

 Mainoksen pyöriessä ensiksi tarkasteltiin tuloksia kolmannen mainospäivän kohdalla, jonka jälkeen uudestaan seitsemännen päivän kohdalla. Testauksessa tulee tehdä yksi muutos kerrallaan, jotta saamme tietää, mikä yksittäinen tekijä mainonnassa toimii ja mikä ei. Testauksen alussa tulee maksaa siitä, että saadaan tietoa toimivista kohderyhmistä. Mainonta ei siksi ole välttämättä kannattavaa alussa. Testauksen kautta saadaan kerättyä dataa, jonka pohjalta voidaan lopulta mainostaa parhaille kohderyhmille parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin saadaan hyvää tuloksellista mainontaa aikaiseksi. Tämä vaatii aikaa, mainonnan seuraamista, ymmärtämistä sekä analysoimista. (Slogan 2022.) 

Tärkeää on myös itse tuotteeseen liittyvät asiat. Markkinoinnin toteuttaminen on huomattavasti haastavampaa, jos myytävä tuote ei ole hyvä. Hyvä ja laadukas tuote myy aina paremmin ja synnyttää positiivista word-of-mouth markkinointia. Mainonnassa on tärkeää käyttää laadukkaita videoita ja kuvia, sillä visuaalinen ja luova sisältö herättää ihmisten mielenkiinnon. Ropponen kirjaa neuvoja verkkokaupan kasvattamiseen: (Slogan 2022.) 

 • Varmista, että tuotteesi on hyvä. Siis oikeasti, tuotteella pitää olla hyvä kilpailukyky. 
 • Ymmärrä markkinan potentiaali, ja aseta tavoitteet sen mukaisesti. 
 • Ole valmis kehittämään tuotettasi, brändiäsi ja asiakaskokemusta. 
 • Panosta mainoskuviin ja teksteihin. 
 • Panosta tuotekuvauksiin (tekstit, kuvat, arvostelut, toimitusehdot, maksutavat) verkkokaupassa, yritä madaltaa ostokynnystä ja pienentää palautusprosenttia. 
 • Testaa, testaa, testaa – vain testaamalla löydät parhaat käytänteet ja voit skaalata verkkokauppaa kannattavasti. 
 • Ymmärrä kulurakenteesi ja aseta ROAS/ROI tavoitteet. 
 • Varmista logistiikan toimivuus ja tavaran saatavuus. 
 • Helpota ostamista – kehitä verkkokaupan käyttöliittymää ja nopeutta. 
 • Kuuntele asiakkaitasi ja kehitä brändiä sen mukaisesti. 
 • Älä jumita yhteen digimarkkinointi kanavaan, vaan rakenna brändillesi toimiva digimarkkinoinnin mediamix. 
 • Seuraa markkinaa ja kilpailijoitasi, pidä jatkuvan oppimisen asenne. 

 

 

Tiivistelmä: 

 1. Tavoitteiden asettaminen, mitä liiketoimintatavoitteesi ovat tällä hetkellä? Mitä haluat saavuttaa juuri tällä mainoskampanjalla? Valitse Facebook-mainonta tavoitteesi. 
 2. Luo mainos, ota laadukkaat kuvat/video tuotteesta. Panosta lisäksi teksteihin sekä tuotekuvaukseen verkkokaupassasi. 
 3. Kohdenna mainontaa, Facebookin mukautetut kohderyhmät on työkalu, jolla voidaan valita joukko ihmisiä Facebookissa, jotka valitaan tiettyjen tietojen perusteella. 
 4. Testaa erilaisia kohderyhmiä, tee useita 7 vuorokauden mainostestauksia, selvitä mitkä mukautetut kohderyhmät toimivat, sekä mitkä mainokset toimivat parhaiten. 
 5. Laita lisää rahaa koneeseen, kun löydät toimivat kohderyhmät ja mainokset. 
 6. Laajenna muihin kanaviin, kuten Instagram, Google Ads, Pinterest, Youtube tai TikTok. 
 7. Mediamix, tee markkinointia useassa eri kanavissa, jotka ovat todettu toimiviksi. 

 

 

 

Lähteet: 

 

Ropponen. O. 5.5.2021. Artikkeli. FACEBOOK-MAINONNAN KOHDENTAMINEN VUONNA 2021 – NÄIN RAKENNAT KONVERTOIVIA KOHDERYHMIÄ. Viitattu. 25.11.2023. 

  https://www.slogan.fi/facebook-mainonnan-kohdentaminen-vuonna-2021-nain-rakennat-konvertoivia-kohderyhmia/  

Ropponen. O. 23.2.2022. Artikkeli. +1100% Myynnin kannattava vuosikasvu Facebook-mainonnalla case North Outdoorin verkkokauppa. Viitattu. 27.11.2023. https://www.slogan.fi/verkkokaupan-kasvattaminen-facebook-mainonnalla/  

Facebook. 2023. Oikean mainostavoitteen valitseminen Metan mainosten hallinnassa. Viitattu 26.11.2023. 

  https://fi-fi.facebook.com/business/help/1438417719786914  

Netice.fi. 12.3.2022. Blogi. Facebook-mainonta: hinta ja toteutus (2023 opas!).   https://netice.fi/blog/2022/12/03/facebook-mainonta-hinta-toteutus-opas/  

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close