Tampere
21 Oct, Thursday
8° C

Esseeohjeistus

Proakatemian esseekäytännöt tammikuusta 2019 alkaen

Proakatemian jory 26.10.2018, valmentajien palaveri 5.11.2018

Proakatemian esseekäytäntöjä on jälleen uudistettu vastaamaan oppimisen tarpeita: halutaan korostaa analyyttisen tiedon hyödyntämisen ja tekstin vaikuttavuuden merkitystä. Painoarvo on esseissä ja niiden sisällössä. Pisteitä kerrytetään HOPSeihin sen mukaan, mitä on tuotettu, millaista sisältöä on saatu aikaiseksi ja mitä tekstityyppejä tai julkaisukanavia on otettu hallintaan.

Nämä ohjeet ovat siinä mielessä ”vain” suuntaa-antavia, että tilannekohtaisista linjauksista vastaavat valmentajat tiiminsä tarpeiden mukaisesti.

 

Esseekategoriat ja -pisteet

Proakatemia-aikana kirjoitat kolmen- tai neljänlaisia esseitä seuraavasti:
esseistä noin 20 % on blogiesseitä, joista saa 1 esseepisteen,
noin 50 % on yksilöesseitä, jokaisesta saa 2 esseepistettä,
noin 30 % on akateemisia esseitä, jokaisesta saa 3 esseepistettä (jos esseet ovat sen arvoisia).
Podcast-tyyppisten esseiden pistearvo määritellään podcast kerrallaan (1-3). Kommenttiessee rinnastuu blogiesseeseen.

 

OPSin mukaan

 • yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijat tekevät vähintään 85 esseepistettä,
 • tietojenkäsittelyn opiskelijat 75 esseepistettä,
 • palvelujen tuottamisen ja johtamisen opiskelijat 75 esseepistettä,
 • fysioterapia- ja sosionomiopiskelijat 45 pistettä,
 • IB-tiimi (yhden lukukauden tiimi) 15 pistettä.

 

Kirjaamisen ja julkaisemisen ohjeet

Julkaise jokainen essee Proakatemian Esseepankissa. Merkitse esseen alkuun tieto, minkä ”kategorian” esseestä on kyse (blogi-, yksilö-, akateeminen, podcast- vai kommenttiessee).

Blogiessee pitää julkaista ensin oikeassa (Proakatemian, tiimin, projektin, henkilökohtaisen brändin) blogissa tms.

Kaikki kirjoittamasi esseet ovat julkisia ainakin Proakatemia-tasolla. Salaaminen vaatii, että neuvottelet ja sovit asiasta valmentajasi kanssa etukäteen. Laadullisesti heikko essee ei ole peruste salaamiselle. Ilman valmentajan kanssa sopimista salattuna julkaistu essee ei ole hyväksytty tapa toimia eikä oikeuta esseepisteiden hopsaukseen. Proakatemialla omista opeista, kopeista ja virheistä täytyy pystyä viestimään avoimesti. Kirjaa esseet myös HOPSiin esseepisteiden välilehdelle.

 

Tarkentavia ohjeita

Blogiessee on lyhyt ja ytimekäs teksti, jonka julkaiset jossain verkossa, esim. Proakatemian, tiimisi tai omassa blogissasi, LinkedIn-profiilissa, nettisivuilla tms. Huolehdi, että teksti on edustuskelpoista eli oikeakielistä kirjakieltä. Siihen kannattaa sisällyttää ajatuksellisia kärkiä, erityisyyksiä, keskustelua herättävää, kenties kärjistävääkin asiaa. Ota kanava haltuun.

 • Joku lähde on mainittava blogiesseenkin yhteydessä.
 • Kerro esseepankissa, missä blogissa tai muualla verkossa olet tekstin julkaissut ja miksi. Linkki näkyviin.
 • Kopioi silti teksti myös suoraan esseepankissa luettavaksi.
 • Raportoi ja reflektoi esseepankissa tekstin perään, mitä essee tuotti: virittikö se kommentteja tai keskustelua, paljonko sillä oli lukijoita, tuottiko se myyntiä jne. somen seurantatietoa.

Blogiessee on todennäköisesti sen verran tiivis teksti, että se on pistearvoltaan 1.

 

Kommenttiesseet rinnastuvat pistemäärältään blogiesseisiin. Sellainen on hyvä tehdä kerran lukukaudessa.

 • Lue muiden esseitä.
 • Jalosta niitä, avarra ajattelua tai viritä keskustelua kommentoimalla 3 – 5 muiden esseetä esseepankin kommenttikentässä.
 • Kokoa esseepankkiin oma kommenttiessee, jossa kerrot, kenen esseitä kommentoit, miten, miksi ja mitä opit. Kopioi kommenttisi kommenttiesseeseen.

 

Yksilöesseet ovat henkilökohtaisia tuotoksia, jotka teet kirjallisuuden tai muiden lähteiden innoittamana. Yksilöessee on 2 esseepisteen arvoinen.

 • Merkitse lähde tai lähteet näkyviin.
 • Muista, että essee on ajattelemista kirjoittamalla ja että parhaimmillaan siinä tulevat esiin Timon neljä T:tä: taito kehittyy, tiimi hyötyy, tuote jalostuu ja todellisuus (asiakas) huomioidaan.
 • Mindmap sellaisenaan ei milloinkaan riitä korvaamaan esseetä, vaan sen oheen on avattava ajattelua sanallisesti esim. sivun verran.
 • Lähdekirjallisuuden tulee olla tasoltaan sellaista, että se kelpaisi opinnäytetyöhönkin – ellei sitten lähde ole aiheuttanut merkittävää yhteiskunnallista keskustelua (esim. Tuomas Embusken blogi Iltalehdessä saattaisi niin tehdä ja Iltalehdestä huolimatta silloin kelvata lähteeksi).

 

Akateemisen esseen kirjoitat 2 – 3 henkilön ryhmässä. Sitä varten tarvitaan aina useita lähteitä, kirjoja ja mielellään myös muita lähteitä kuten ajankohtaisia artikkeleita.

 • Soluesseeseen teette tekstiin viittaukset lähteisiin ja loppuun lähdeluettelon TAMKin opinnäytetyön raportin vaatimusten mukaisesti.
 • Soluessee on lähtökohtaisesti mittava tuotos, n. 8 – 10 sivua kirjoitettua tekstiä. Väliotsikointi kannattaa.
 • Soluesseen myötä perehdytte aiheeseen niin paljon, että siitä kannattaa tehdä alustus pajaan.
 • Pisteitä saatte jokainen 3, jos tuotos täyttää mainitut kriteerit. Ohjeet teksti- ja lähdeviitteisiin ovat intrassa https://intra.tamk.fi/fi/web/tutkinto-opinto-opas/opinnaytetyon-raportointiohjeet, s. 22 alkaen.

 

Podcast/vlogi tuottaa 1 – 3 esseepistettä riippuen laajuudesta ja akateemisuudesta. 1 pisteessä pohdit(te) ääneen esim. yhden kirjan tai merkittävän artikkelin antia. 2 pisteen laajuisessa lähteitä on jo monipuolisemmin ja antiakin pidemmin; äänessä voi nytkin olla useita henkilöitä. 3 pisteen edestä podcastin tuottaminen voi olla mahdotonta, mutta erityisen syvällinen ja oivaltava dialogi saattaa sellaiseksi yltää. Luetun tekstin taakse ei voi piiloutua vaan aitous nousee arvoonsa.

 • Puoli tuntia saattaa olla oikein hyvä podcastin maksimikesto – turha lätinä ei korvaa laatua. Tiimin ja valmentajan kanssa voi neuvotella sopivasta pistemäärästä.
 • Podcast julkaistaan kuten blogi: ensin julkiseksi jossain, sitten esseepankkiin reflektio.
 • Podcasteja/vlogeja saa alkaa tehdä vasta, kun tiimiyrittäjä on ensin osoittanut kirjoittamisen kykynsä. Tähän menee ainakin ensimmäinen lukukausi. Podcast-julkaisemiseen saa luvan omalta valmentajalta.
 • JOS podcastin haluaa julkaista Proakatemian podcast-sarjassa, ota yhteyttä Proakatemian mavi-tiimin kuratointijaostoon, joka ohjaa prosessin.

 

Esseiden hylkäys

Luvattoman huonot tai selkeästi puutteelliset (lähde-, julkaisu- ym. linjaukset) esseet pitää ottaa puheeksi tiimin ja valmentajan kanssa. Viimeistään ne hylätään kehityskeskustelujen yhteydessä. Esseepisteet poistetaan HOPSista. Hylätyt esseet korjataan tai kirjoitetaan uudelleen, hylätty essee korvataan esseepankissa uudella esseellä ja tästä lähetetään valmentajalle tieto sähköpostiin. Lopuksi voi palauttaa pisteet HOPSiin.

 

Tiedustelut, kysymykset ja kehitysehdotukset Proakatemian johtoryhmälle ja/tai valmentajatiimille.

 

Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close