Tampere
21 Sep, Tuesday
2° C

Proakatemian esseepankki

Esimotorolan merkitysKirjoittanut: Caroliina Sievers - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Muistan akatemialle tultaessa, kuinka valmentajamme pyysi meitä kaikkia tekemään uutta projektia pohtiessa esimotorolan. Esimotorolan tarkoituksena on auttaa itseä hahmottamaan mitä projekti vaatii – kannattaako projektiin lähteä. Lisäksi esimotorolan läpikäynti tiimin kanssa auttaa tiimiäkin ymmärtämään mitä tiimiläinen tekee. Näin opintojen loppusuoralla sitä pakosti alkaa miettimään, kuinka monta uupumusta tämän menetelmän käyttöönotolla voisi oikeasti akatemiallakin vähentää ja kuinka tällä olisimme tiimissä voineet estää tilanteen, jossa nyt harva oikeasti tietää mitä kukakin tekee, mitä tavoitteet ovat ja mitä halutaan oppia. Ilman näitä tietoja on myös vaikea tarjota tiimiläiselle tukea ja apuja sekä luoda itse ymmärrystä ja empatiaa tiimiläistä kohtaan, mikäli tämä näyttää ulospäin luistavan tiimin yhteisistä asioista projektikiireiden myötä.

Esimotorolassa on neljä kysymystä, jotka auttavat hahmottamaan muun muassa onko oma taitotaso minkälainen projektiin nähden, mitä täytyy jo osata, mitä opetella, paljonko aikaa ja intressiä tämä vie? Onko aikataulullisesti mahdollista toteuttaa projekti siten, että omassa elämässä tasapaino säilyy?

Käytän tässä esseessä esimerkkinä omaa, uutta projektiani.

 

Mitä on vaadittava osaaminen?

Lähden tekemään Feelhobbylle markkinointia, jossa omaksi vastuualueekseni haluamme kiinnittää asioita, joita olen jo tehnyt jonkin verran, joihin minulla löytyy luontaista kiinnostusta ja mihin persoonani ja työskentelytapani soveltuu.

Startupeissa työskentelytapa on yleensä hyvin erilainen isoihin, vanhoihin korporaatioihin verrattuna. Täytyy olla kykyä työskennellä muuttuvien olosuhteiden alla, sietää stressiä, kykyä toimia paineen alla ja tehdä päätöksiä vajailla tiedoilla ja nopeasti. Rohkeutta omaan tekemiseen tarvitaan ja oma-aloitteisuus on ehdotonta.

Tietoa, ymmärrystä ja kokemusta markkinoinnista vaaditaan myös. Tämän takia oli tärkeä käydä Feelhobbyn tiimin kanssa läpi jo asiat mitä olin tehnyt aiemmin, jotta vastuualueitani pystyttiin hahmottamaan. Tavoite oli ottaa sellaista työnalle, jossa kykenin omatoimisesti luomaan suuntaa ja suunnittelemaan tekemisiäni, tuomaan uusia ideoita ja tapoja, mutta tekeminen ei kuitenkaan vaatinut sitä, että olisin ekspertti alallani, vaan voisin näin syventää osaamistani.

Vastuualueekseni siten on muodostumassa alustan talenttien välinen yhteistyön kehittäminen markkinoinnin näkökulmasta. Tulen toki osallistumaan muihinkin osa-alueisiin, sillä markkinointi on kuitenkin iso kokonaisuus, ja jotta yksi osa-alue toimii, täytyy kokonaisuus ymmärtää ja teot olla linjassa isomman strategian suhteen. Täten olen myös suunnittelemassa muita markkinoinnin alueita, kuten mainosvideoiden tekoa, kurssien sisältöä ja muita yhteistöitä eri toimijoiden kanssa.

Talenttien kanssa toimiakseen täytyy olla hyvät sosiaaliset taidot ja kykyä ymmärtää mikä motivoi ketäkin ja miten luoda jokaiselle talentille heille sopivaa markkinointisuunnitelmaa.

Tällaisen kokonaisuuden pyörittäminen vaatii kompleksista ongelmanratkaisukyä ja taitoa viestiä tehokkaasti tiimin sisällä. Tiimityöskentelytaidot ovat siten avainasemassa onnistumiselle.

 

Mitkä ovat tämän projektin oppimistavoitteet?

Oppimistavoitteeni määräytyvät vastuualueeni mukaan. Haluan syventää taitojani johtamisessa, jota tulen nyt tekemään talenttien kautta. Tavoitteenani on saada luotua talenttien välille yhteisöllisempää oloa ja lujittamaan suhdetta meidän Feelhobbyn porukkaan. Haluan myös viedä käytäntöön taitoja, joita olen akatemian aikana teoriassa oppinut tai pienemmässä mittakaavassa. Minulle tulee tärkeäksi ymmärtää jokaisen talentin tapaa toimia, auttaa heitä markkinoinnissa ja etsiä jokaiselle miellyttävä ja heidän toimintaa tukeva tapa markkinoida. Pääsen oppimaan enemmän valmentavasta otteesta heidän kanssaan.

Opin luomaan markkinointisuunnitelman niin Feelhobbyn sisäisesti kuin myös talenttien osalta. Opin hallitsemaan paremmin isoja kokonaisuuksia ja ymmärtämään myös maksullisesta mainonnasta enemmän. Maksullinen mainonta ei tule olemaan oma vastuualueeni, mutta olen mukana palavereissa, jotta kaikki toimet ovat linjassa keskenään. Opettelen myös miten voin hyödyntää maksullista markkinointia oman vastuualueeni sisällä.

Tulen myös oppimaan muutosjohtamisesta ja näkemään kuinka uusi tuote/palvelu tulee lanseerata, kuinka muuttaa ihmisten käsitystä palvelusta uusien muutosten myötä.

Tavoitteita pohtiessa SMART -työkalu on myös erittäin hyvä. (S = Specific, M = Measurable, A = Action, R = Reflection ja T = Time). Tämän avulla tavoitteita saadaan selkeennytettyä. Ymmärretään, millaisia toimia täytyy tehdä, jotta tavoitteeseen päästään, miten onnistumista mitataan ja missä ajassa tavoitteeseen tulisi päästä.

 

Mitkä ovat asiakkaan hyödyt tässä projektissa?

Ajattelen kysymyksen siltä kannalta, mitä halutaan saavuttaa. Asiakas tässä tapauksessa on Feelhobby. Hyötynä tässä heille on se, että he saavat itse suunnattua energiaa muihin asioihin ja siten paneuduttua muihin osa-alueisiin kunnolla. Lisäksi tuon paljon lisäarvoa sillä, että näen toiminnan vielä ulkopuolisen silmin, joka voi auttaa näkemään heille syntyneitä ”blind spots” ja pystyn tuomaan tiimiin varmasti erilaisia, tuoreita ideoita.

Pääsen toiminnallani edesauttamaan palvelun myyntiä ja siten kannattavuutta ja luomaan yhteisöä ja rakentamaan kestävämpiä yhteistöitä eri toimijoiden välille.

 

Mitä teoriatietoa tässä projektissa sovelletaan?

Tiimioppimisen sekä markkinoinnin periaatteita.

 

Miten tämä projekti vie kohti päämäärää?

Näiden pohjalta on helpompi hahmottaa koko kokonaisuutta ja sitä paljonko aikaa toteutus vaatii. Esimotorola toimii hyvänä välineenä myös siihen pohdintaan, onko projekti liian vaatia taitotasoon nähden ja millainen on todennäköisyys projektin onnistumiselle. Tämä auttaa myös hahmottamaan sitä, viekö projekti itseä siihen suuntaan minne isommassa kuvassa haluaa päästä.

Itselläni tavoitteena on tehdä heille myös opinnäytetyöni sekä jatkaa projektia siten, että kenties valmistumisen myötä minulla olisi työpaikka valmiina.

 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158796/Saukkonen_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close