Tampere
26 Sep, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Ensimmäinen vuosi Proakatemialla (osa 1/2)Kirjoittanut: Tuija Jaatinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Julkaistu alunperin 21.11.2020 #luotaprosessiin – Oppimisblogissa osoitteessa https://luotaprosessiin.blogspot.com/2020/11/ensimmainen-vuosi-proakatemialla-osa-1.html

 

Kuten jo tiedät, mikäli luit blogin ensimmäisen kirjoituksen, hain Proakatemialle kahdesti. Hakiessani tiesin vain, mitä olin tuttaviltani kuullut ja netistä lukenut. Kun sain tiedon, että olen päässyt sisälle, olin innoissani, mutta en oikein tiennyt, mitä odottaa. Halusin vain päästä taas oppimaan. Halusin oppia yrittäjyydestä ja siitä, mitä se vaatii, päästä harjoittelemaan johtamisen taitoja, jotka olivat vielä ihan lapsen kengissä ja toivoin, että löytäisin polun, jota jatkaa Proakatemian jälkeen, oli se sitten oma yritys tai tuleva ammattini, mikäli se ei ole yrittäjä. Oppia on kertynyt paljon ja haluankin jakaa osan siitä, mitä tämän matkan aikana on tapahtunut ja mitä opinnot ovat sisältäneet. Käsittelen tässä ensimmäisessä osassa syyslukukautta ja toisessa osassa kevätlukukautta.

Kaiken alku

Ensimmäinen päivä! Minua jännitti… Olin viimeksi ollut samassa tilanteessa 2016 aloittaessani Varalan urheiluopiston liikunnanohjauksen peruskurssin. Nyt oli kuitenkin aika palata jälleen koulun penkille. Eräs tuttuni aloitti samana päivänä omat opintonsa liiketalouden tradenomiksi ja odotimme molemmat kuulevamme nimemme aloitustilaisuudessa. Tuutoreiden ohjauksella lähdimme jonnekin luokkatilaan ja näin tulevat tiimiläiseni ensimmäistä kertaa. Infoa tuli niin paljon, että oli aivoilla sulateltavaa. Meitä oli lähes nelisenkymmentä, joten muiden kanssaopiskelijoiden nimien opettelukin vei pari viikkoa. Onneksi oli nimileikkejä, sillä niiden avulla muistin useamman nimen kuitenkin nopeammin. Vaikka silloin noiden tiimiytymisleikkien arvoa ei tajunnut eikä osannut arvostaa samalla tavalla kuin näin jälkikäteen.

Muutaman päivän kuluttua menimme Proakatemialle. Olimme niitä jonossa tallustelevia, nyökytteleviä esipinkkuja, jotka tukeutuivat toisiinsa. Kaikki oli niin uutta ja ihmeellistä. Menimme ulkoa suoraan pukkareille ja piti odottaa niin kauan, että kaikki olivat sisällä. Odottavan aika on pitkä, mutta se palkittiin. Meidät otettiin akatemialla vastaan vanhemmista opiskelijoista koostuneella kunniakujalla ja saimme alkumaljat sekä kuulimme vähän, minkä nimisiä tyyppejä ja yrityksiä siellä on. Toki olin jonkin verran perillä asioista, sillä olin useaan otteeseen vieraillut esseepankissa ennen pääsykokeita ja tuttuni opiskeli jo tällöin Proakatemialla. Tämä oli kuitenkin yhteisöllinen kokemus, jota muistelen lämmöllä edelleen niin kuin myös orientoivia, kuten Hämyrallia.

Opintojen kulku

Aika pian teimme pecha kucha -esitykset itsestämme, joissa kerroimme enimmäkseen siitä, mistä olemme tulleet, missä olemme nyt sekä mihin haluamme mennä. Ikään kuin harjoituksena tulevia oppimissopimuksia varten. Lisäksi saimme kaikki kuulla lisää toistemme historiasta ja varmasti myös esiintymiskokemusta, kun nelisenkymmenelle puolitutulle esittelimme paremmin itsemme.

Meillä oli pajoja jo Proakatemialla, joissa käsittelimme mm. yrittäjyyttä, dialogia, liiketoimintasuunnitelmaa, itsensä johtamista jne. Kuulimme myös valmistuvien tiimejen oppeja ja koppeja. Lisäksi alkoivat juridiikka, taloudellinen ajattelu, talousmatematiikka, viestintä ja virkamiesruotsi. Paljon oli opittavaa ennen kuin tiimiyritys perustettaisiin ja välillä oli hankalaa, kun tunteja ei ollut yhtä paljon, kuin oli ajatellut, mutta tehtäviä senkin edestä. Niistä piti sitten suoriutua joko yksin tai ryhmässä. Olen taustaltani liiketalouden merkonomi, joten suuri osa aihepiireistä oli päällisin puolin tuttuja. Kuitenkin tuli paljon uutta asiaa ja syvennyttiin erilaisiin aihealueisiin.

Juridiikka

Juridiikan kurssin tavoitteena oli oppia Suomen oikeusjärjestelmän perusteet sekä miten käyttää tärkeimpiä oikeuslähteitä. Piti opetella eri yritysmuotoja koskevia perussääntöjä sekä hahmottaa erilaisia yritystoimintaan liittyviä velvollisuuksia ja oikeudellisia vastuita. Myös sopimusasioita käsiteltiin lainopillisesti: miten sopimuksia tehdään, millaiset sopimukset ovat sitovia entä millaiset seuraamukset erilaisilla sopimusrikkomuksilla on? Tärkeintä tulevien opintojen kannalta oli oppia huomioimaan omassa toiminnassaan tiimiyrityksen kannalta keskeisiä perussäännöksiä.

Juridiikka oli itselleni haastavinta, vaikka ennen olin siinä hyvä, mutta tällä kertaa testit olivat sellaisia, etten aina ollut varma, mitä väittämällä oikeasti tarkoitetaan sanamuotojen takia. Kuvittelin ehkä, että pärjäisin vähemmällä, kun olin monia käsiteltyjä asioita jo aiemmin opiskellut, mutta iski kasvoille kyllä, kun valmistautumatta yritti jostakin viikkotentistä selviytyä.

Taloudellinen ajattelu

Taloudellisen ajattelun puolesta keskeisiä kysymyksiä olivat:

  • Miten yrityksen juokseva kirjanpito toteutetaan ja mitä se sisältää?
  • Miten yrityksen taloudellista tilaa seurataan ja analysoidaan?
  • Miten yrityksen ja sen suoritteiden katetuotto lasketaan ja miten sitä hyödynnetään?
  • Mistä yritys saa pääomaa ja miten se sitoutuu yrityksen toimintaan?

Taloudellinen ajattelu tarkoittaa siis hyvin pitkälti kirjanpitoa ja liiketoimintaan liittyviä laskelmia, kuten katetuottolaskenta. Tavoitteena oli oppia talouden peruskäsitteet, ymmärtää ja osata laskea taloudellista tilaa kuvaavat keskeisimmät tunnusluvut. Tärkeää on myös ymmärtää, miten käyttöpääoma sitoutuu yritykseen.

Talousmatematiikka

Talousmatematiikkaa käsiteltiin hyvin yrittäjälähtöisesti myös. Tärkeää oli oppia ratkaisemaan yrittäjän kannalta olennaiset prosenttilaskut. Lisäksi käsiteltiin mm. valuuttamuunnoksia sekä erilaisia korkolaskuja sekä koronkoron laskuja.

Talousmatematiikan lisäksi meillä oli erikseen Excel-kurssi, jossa opimme taulukkolaskennan perusteet, jotta pystymme tuottamaan työssämme tarvittavia taulukoita ja kaavioita, kuten katetuottolaskelmia ja niiden seurantaa.

Viestintä

Viestinnän kurssi painoittui myös yrittäjän kannalta olennaisiin asioihin, kuten yritystoimintaa tukevaan viestintään, olennaisiin asiakirjoihin (tarjouspyyntö, tarjous jne.) sekä esiintymiseen (kokous- ja neuvottelutilanteet, yritysesittely- ja ns. hissipuhe.) Tarkoituksena oli oppia, miten rakentaa yrityskuvaa ja -kulttuuria viestinnän keinoin ja suunnitella sekä toteuttaa viestintää oman liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Lisäksi harjoittelimme raporttien ja esseiden kirjoittamista sekä sitä, miten käyttää lähteitä ja lähdeviitteitä.

Virkamiesruotsi

Ruotsin kurssi koostui kahdesta eri osasta: kirjallinen ja suullinen ruotsi. Kurssin aikana käytiin läpi erilasista sanastoa koulutukseen, työhön, työnhakuun ja liikeviestintään liittyen. Teimme esimerkiksi erilaisia esitteitä, tarjouspyyntöjä ja tarjouksia. Tarkoitus oli oppia tuottamaan ruotsiksi asiakaslähtöistä viestintää suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntemaan liike-elämän keskeisiä käsitteitä, termejä ja fraaseja.

Yhteisö

Haluan jo tässä ensimmäisessä osassa vuotta nostaa esiin yhden mielestäni merkittävimmistä asioista Proakatemiassa eli yhteisön. Proakatemialla on paljon erilaisia ihmisiä, erilaisista taustoista, mikä on mielestäni suuri rikkaus. Kaikilla on kuitenkin varmasti opiskelemaan hakiessa ollut sama päämäärä: opiskella yrittäjyyttä ja tiimijohtamista. Tämä jo itsessään on suuri yhdistävä tekijä.

Pääsimme jo ensimmäisenä syksynä mukaan koko Proakatemian välisille myyntipäiville. Soluttauduimme mukaan vanhempiin tiimeihin. Itse tulin kipeäksi juuri näiden aikaan enkä sitten päässytkään osallistumaan, mutta tämän vuoden myyntipäivät ovat jo ohi ja ensimmäistä kertaa oma tiimiyrityksemme oli yksi kilpailijoista, joten aion niistä kirjoittaa erillisen blogitekstin. Nuo yhteiset tapahtumat sekä ryhmätyöt opettivat tuntemaan paremmin ihmisiä.

Lisäksi pääsimme mukaan seuraamaan vuosittain valmistuville tiimeille järjestettävää 24H innovointitapahtumaa, joka on valmistuvien loppunäyttö. Tapahtumassa jokaisella tiimillä on oma ulkopuolinen toimeksiantaja, joka määrittää toimeksiannon, johon halutaan ratkaisu seuraavien 24H aikana. Tiimit esittelevät tuotoksensa seuraavana päivänä, jonka jälkeen alkaa arviointitunti ja lopuksi on tulosten julkistus. Itse hyppäsin mukaan 24H järjestämiseen ja olemme nyt siinä pisteessä, että tämän vuoden toimeksiantajat on hankittu ja tapahtuman järjestäminen kovassa vauhdissa. Tämä on ollut opettavaista tapahtumatuotannon näkökulmasta. Lisäksi on ollut mukavaa päästä mukaan yhteisön juttuihin. Jos olet lukemassa tätä, koska sinua kiinnostaa yrittäjyys ja/tai tiimijohtaminen ja mietit pitäisikö hakea Proakatemialle, niin vastaus on ehdottomasti kyllä.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close