Tampere
04 Dec, Monday
-16° C

Proakatemian esseepankki

Emotionaalinen manipulointi markkinoinnissaKirjoittanut: Melissa Keränen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Psykologian termistössä manipulaatio määritellään epäsuoraksi vaikuttamiseksi (Malinen 2023).

Emotionaalinen manipulaatio

Jokainen meistä jossain vaiheessa elämää syyllistyy manipulointiin, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Emotionaalisella manipulaatiolla pyritään vaikuttamaan ihmisten tunteisiin ja tuntemuksiin palvellakseen omia itsekkäitä tarpeitaan. (Bennis 2019).

Markkinoinnissa käytetty emotionaalinen manipulointi on hyvin kiistanalainen aihe. Markkinoinnissa käytetty emotionaalinen manipulointi näkyy yrityksen tarkoituksellisuudesta herättää tunteita kuluttajissa, jotta nämä reagoisivat halutulla tavalla, ostamalla tuotteen tai palvelun. Emotionaalisen markkinoinnin taktiikka perustuu syvälliseen ymmärrykseen ihmisten tunteista ja psykologiasta. Tärkeä on muistaa, että markkinoinnissa käytetty emotionaalinen manipulaatio voi olla tehokasta, mutta myös moraalisesti arveluttavaa.

Markkinoinnissa yksi emotionaalisen manipuloinnin muodoista on pelko. Voidaan käyttää pelottavia skenaarioita herättääkseen kuluttajissa huolta tai ahdistusta, jonka jälkeen tarjotaan jotain tuotetta tai palvelua ratkaisuna näihin ongelmin. Terveysalan yrityksen voivat mahdollisesti hyödyntää tällaista emotionaalista manipulointia esimerkiksi tupakanvastaisessa mainonnassa. Tuleeko sinulla mieleen mainosta, jossa kuluttajaan on yritetty vedota edellä mainittuja keinoja hyödyntäen?

Pelon vastakohtana emotionaalisessa manipuloinnissa voidaan herättää iloa ja onnellisuuden tunnetta mainonnan avulla. Yritys voi käyttää mainonnassa kauniita kuvia, liikuttavia tarinoita ja positiviisia viestejä. Tarkoituksena on herättää kuluttajissa positiivisia tunteita. Edellä mainitut keinot voivat tehdä tuotteesta tai palvelusta houkuttelevamman, saada kuluttajan tuntemaan, että hän tarvitsee sen saavuttaakseen onnen. Tällainen manipulaatio voi kuitenkin johtaa impulsiiviseen ostoskäyttäytymiseen ja harkitsemattomuuteen. Tuleeko sinulla mieleen mainosta, jossa kuluttajaan on vedottu positiivisten tunteiden herättämisen avulla?

Emotionaalisen manipuloinnin käyttö markkinoinnissa voi olla tehokasta myynnin kasvattamista, mutta sillä on myös haittapuolensa. Tällainen markkinoinnin keino saattaa hyödyntää kuluttajien haavoittuvuutta ja altistaa ostamaan tuotteita/palveluita, joita he eivät todellisuudessa edes tarvitse. Se voi johtaa myös mainonnan epärehellisyyteen, kun yritykset mahdollisesti liioittelevat tuotteidensa vaikutuksia tai piilottavat niiden mahdolliset haittapuolet. Pahimmillaan emotionaalinen manipulointi voi vaikuttaa negatiivisesti kuluttajien hyvinvointiin. Kuluttaja saattaa tuntea painetta ostaa ja kuluttaa enemmän.

Tiivistäen voidaan todeta emotionaalisen manipuloinnin hyödyntäen markkinoinnissa olevan monimutkainen asia, joka herättää moraalisia kysymyksiä. Se voi olla tehokas myynninedistämisen väline, tärkeää on yrittäjänä muistaa, että mikäli hyödyntää tätä taktiikkaa, on se tehtävä vastuullisesti ja rehellisesti. Kuluttajien tulee olla tietoisia siitä, että mainonta voi pyrkiä manipuloimaan heidän tunteitaan.

LÄHTEET:

Malinen, J. 2023. Piilotetut toiveet. Helsingin Sanomat. Viitattu 28.9.2023. https://www.hs.fi/perhe/art-2000009426281.html

Bennis, T. 2019. Manipulation. Tony Bennis. Viitattu 28.9.2023. E-kirja Nextory -kirjapalvelussa. Vaatii käyttöoikeuden.

Turner, G. 2019. Branding and marketing. E.C. Publishing. Viitattu 28.9.2023. E-kirja Nextory -kirjapalvelussa. Vaatii käyttöokeuden.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close