Tampere
03 Mar, Sunday
0° C

Proakatemian esseepankki

Elämä on täynnä vaikeita keskustelujaKirjoittanut: Elias Hämäläinen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
How to have that difficult conversation; Gaining the skills for honest and meaningful communication.
Henry Cloud
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Elämä on täynnä vaikeita keskusteluja. Ja ne on käytävä, mikäli haluaa ihmissuhteiden toimivan ja olevan tasapainoisia ja terveitä. Useasti henkilö, jolla ongelma on ei siitä ota vastuuta. Tämä voi johtua joko siitä, ettei hän ymmärrä ongelman olemassaoloa, tai ei vain piittaa siitä. Voi myös olla, että tilanne sellaisenaan palvelee hänen tarkoitusperiään. Siksi on erittäin tärkeää osata käydä keskusteluja ja sanoittaa asioita selkeästi. Asioista keskustelemalla ja asettamalla rajoja, näihin tilanteisiin on saatavissa ihmeitä aikaan. Loppujen lopuksi, sen kenen harteille painolasti tai taakka kasautuu, tulee ottaa vastuu omasta toiminnastaan, vaikka ongelma todellisuudessa olisi jonkun toisen käytöksessä. Häntä tilanne tuskin vaivaa, ainakaan yhtä paljon. Miksi siis odottaa, että hän asiasta puhuisi?

Emme voi muuttaa toista ihmistä, mutta voimme muuttaa tilannetta kahden ihmisen välillä. Tilanteet muuttuvat sillin, kun ongelman seurauksia kokeva osapuoli tekee aloitteen asian ratkaisemiseksi. Vaikka tämän kaltaiset tilanteet usein stressaavat ja voivat tuntua pelottaviltakin, on muistettava kaikkien tarvittavien asioiden olevan taitoja. Toisin sanoen kaikki tarvittava on opittavissa. Paras puoli tässä on se, että vaikka konteksti vapaa-ajan ja työelämän välillä voi olla suuri. Samat taidot palvelevat meitä niin ystävyyssuhteissamme kuin myös työelämässä tehden asioista paljon helpompia ja merkityksellisempiä.

Vaikeinta kaikessa tässä lienee olla selvillä itsestään. Paperilla kaikki on helppoa ymmärtää, mutta kun tilanne, joka on turhauttanut, suututtanut tai satuttanut meitä ehkä jopa useasti aiemmin nousee keskusteluun, kaikki tunteet siihen liittyen ryöpsähtävät esiin. Tunteiden ottaessa vallan kaikki looginen ja rationaalinen ajattelu ja toiminta lähetetään viikonloppumatkalle ja pyritään ratkomaan tilanne joko hyökkäämällä tai puolustautumalla ilman intressiä ymmärtää myös toista osapuolta. Jotta keskustelu voi olla rakentava, vähintään yhden ”aikuisen” tulisi olla siinä läsnä. Liian usein kuitenkin lapset keskustelevat keskenään. On liian vaikeaa katsoa itseensä ja prosessoida omaa likapyykkiään ensin ja liian paljon helpompaa projisoida syy ulkoisen asian harteille. Vaikkapa toisen henkilön, joka ihan oikeastikin on toiminut väärin.

Jos voittamisesta tulee meille asian ratkaisemista suurempi päämäärä, menemme kuitenkin helposti metsään. Ratkaisua ei tule ennen kuin osaamme ja pystymme ymmärtämään myös toisen henkilön tulokulman. Ymmärtäminen ei kuitenkaan tarkoita hyväksymistä ja tässä usein mennään pieleen. Empatia ja sympatia on monesti hankala eritellä toisistaan, mutta niiden eroavaisuus on ratkaisevan tärkeä. Sympatia tarkoittaa toisen tunnetilaan samaistumista ja yhdessä tuntemista. Toisen tunteen ja näkökulman hyväksymistä ja tunteen jakamista. Empatia tarkoittaa sitä, että ymmärtää toisen näkökulman ja syyt siihen, miksi hän tuntee kuten tuntee. Voimme osoittaa empatiaa keskustelun toiselle osapuolelle oli hänen tulokulmansa asioihin mielestämme miten väärä tahansa.

Ennen hankalan aiheen keskusteluun nostamista olisi tärkeää rakentaa yhteyttä. Hampurilaismalli sellaisenaan on melko hatara rakennelma toimivasta tavasta hoitaa asia. Siinä pyritään hyviin lähtökohtiin, mutta mikäli mallin käyttäjä ei ymmärrä sitä täysin pahimmillaan sillä saa aikaan ainoastaan hämmennystä ja pahaa mieltä ilman sitä, että oikea asia tulisi kuulluksi. Jos käytät hampurilaismallia älä sano kehuina asioita, joita et todella tarkoita, tai jotka ottavat keskustelun aiheelta painoarvoa pois.

Parempi olisi rakentaa yhteyttä tavalla, joka viestii alussa arvostusta ja välittämistä toista osapuolta kohtaan. Kerro, esimerkiksi että haluat puhua kyseisestä asiasta, koska koet suhteen arvokkaana ja haluat saada sen toimivaan entistä paremmin. Tällä tavalla välität viestin, joka tukee yhteyttä ja maalaa kuvan positiivisesta tuulevaisuudesta. Keskustelun loppuun ei kannata sanoa kehuja vain kehumisen tähden. Positiivisemman tunteen aikaansaaminen ei todellakaan ole huono asia, kunhan sitä ei tee alkuperäisen asian kustannuksella.

Osapuoli, joka nostaa keskusteluun ongelman useimmiten kohtaa jonkin asteista puolustautumista. Keskustelun onnistumisen kannalta on tärkeää ensin hoitaa puolustautuminen pois edestä. Toisen näkökulmalle voi osoittaa empatiaa ja pyrkiä tämän jälkeen ohjaamaan keskustelun takaisin käsillä olleeseen aiheeseen. Liian nopeasti keskustelusta luopuminen lähettää toiselle osapuolelle sen viestin, että pieni vastustelu lopettaa asian käsittelyn. Koska puolustautuvan näkökulman kuuleminen helposti saa meidät provosoitumaan on tärkeää pyrkiä purkamaan tunne etukäteen, jotta itse keskustelussa ei astuisi ansaan ja provosoituisi toisen kommenteista. Tämä ohjaa keskustelun ohi alkuperäisestä päämäärästä ja kuten aiemmin sanottu ja elämässä koettu, mitään rakentavaa harvoin näissä keskusteluissa tapahtuu silloin, kun niitä käydään tunteen palossa. Omaa tunnelatausta voi pyrkiä purkamaan esimerkiksi puhumalla asiasta etukäteen jonkun toisen kanssa purkaen kaiken tunteen ulos silloin ennen todellista hetkeä, tai vaikka rooliharjoittelemalla tulevaa keskustelua. Auttaa, jos tilanteeseen on varautunut ja on jo valmiiksi miettinyt, kuinka vastaa tilanteessa jossa toinen puolustautuu ja pyrkii kääntämään keskustelun toisaalle.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close