Tampere
27 Jan, Thursday
-0° C

Proakatemian esseepankki

Digitalisoituminen markkinoinnissa ja myynnissäKirjoittanut: Verneri Halttula - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Digiajan asiakaskokemus
Kestävä markkinointi
Belinda Gerdt
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Niin kuin kaikki tiedämme, niin maailma on muuttunut digitaaliseksi ja digitalisaatio kehittyy jatkuvasti hurjaa vauhtia. Digitalisoituminen mahdollistaa ihmisten tavoittelemisen, sekä omien intressien ajamisen aivan uudelle skaalalle perinteisiin tapoihin nähden. Kaupallinen ala on myöskin valmistautunut tätä varten, ja tarjoaa nykyään lukuisasti enemmän mahdollisuuksia niin itselleen, kuin asiakkailleenkin digitalisoitumisen vuoksi. Faktaa onkin nykyään se, ettet voita kilpailijoitasi myynnissä ja markkinoinnissa, mikäli et panosta digitalisoitumiseen ja tee edellä mainittuja vaiheita kaikilla eri keinoilla. Yksin perinteinen markkinointi ei enää riitä saamaan riittävää määrää asiakkaitasi tietoiseksi omista visioistasi. Essee pureutuu digitalisaatioon myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, sekä tarjoaa lukijalleen informatiivista kattausta asioiden tiimoilta, joita kannattaa hyödyntää tulevissa myynnin ja markkinoinnin tiimeissä omien yritysideoiden pohjana.

 

Muutos maailmassa

Myynti ja markkinointi on suuri osa yrityksen toimintaa ja laajentumista koskien. Näiden kahden ajankohtainen osaaminen ja hallitseminen on pohja luotettavalle ja ajankohtaiselle yritystoiminnalle. Nykyään yhä suurempi osa yrityksistä palkkaa oman digitiimin markkinointiin ja myyntiin, tai pitää edellytyksenä alan ihmisille digitalisaation kanavien osaamisen omassa rekrytoinnissaan. Markkinoinnin digitalisoituminen mahdollistaa uudenlaisen asiakasymmärryksen rakentamisen ja oikea-aikaiset toimenpiteet asiakkaan ostoprosessin eri vaiheisiin. Teknologia ja välineet ovat tarjolla, nyt tarvitaan osaamista, aikaa ja uskallusta uudistaa vanhentuneita tapoja.

Nykyään ihmiset käyttävät enemmän ja enemmän digitaalisia tietolähteitä osana ostopäätöksen tekoa, itse asiassa jokaisessa ostoprosessin vaiheessa.Perinteisesti aktiivisen myynnin keinoina ovat olleet kylmäpuhelut sekä ’luukkumyynti’. Tarkoitan tässä artikkelissa luukkumyynnillä kaikkia niitä aktiivisen kylmämyynnin muotoja, joissa fyysisesti kävellään asiakkaan luokse kartoittamaan tarvetta ja myymään. Eletään vuotta 2017. Kuluttajan ostokäyttäytyminen on muuttunut valtavasti. Valtaosa kuluttajista aloittaa tiedon hakemisen hakukoneista. Nykyään ostopäätöksen tueksi kuluttaja käyttää noin 15 eri tietolähdettä. Jopa 70% ostoprosessista etenee ilman myyjää. Myyjää ei enää tarvita ensisijaisena tietolähteenä ja rooli painottuu enemmän ja enemmän ostoprosessin loppupäähän.

Itselläni on kokemusta suoramyynnistä, jossa nykyisin monet työtehtävien vaiheet hoidetaan digitaalisesti. Omassa työpaikassani hybridi tyylin palaverit ja tiedottaminen toimii vallan mainiosti ja panostuksen huomaa asiaan oman johtoportaani kautta.

Kaikki tiedämme, ettei maailma ja kehitys muutu enää vanhaan suuntaan, vaan myöskin teknologia ja digitalisaatio kasvaa uhkaavasti jokainen kuukausi. Parempi ottaa kehityksestä koppia ja pysyä aallossa mukana oman yritystoiminnan kohdalla.

 

Mitä on digitaalinen ja mitä perinteinen markkinointi?

Perinteisellä ja digitaalisella markkinoinnilla on eroja. Perinteisten keinojen hallitseminen kuitenkin edesauttaa kehittymistä digimarkkinoinnin parissa. Digitalisoituun markkinointisuunnitelmaan on paljon syötä ryhtyä, kuten esimerkiksi taloudellisuus, sekä tavoitettavuus ja näkyvyys. Esittelen seuraavaksi korit tavoista, jotka kuuluvat digitaaliseen, ja mitkä perinteiseen markkinointityyliin.

Digitaalinen markkinointi tarkoittaa kaikkia markkinoinnin muotoja, jotka toteutetaan sähköisesti. Digitaalista markkinointia usein kuulee nimitettävän myös sähköiseksi markkinoinniksi, online-markkinoinniksi tai internet-markkinoinniksi.

Digitaalisen markkinoinnin erilaisia keinoja ovat esimerkiksi:

 

 

Perinteistä markkinointia ovat kaikki muut markkinoinnin keinot, paitsi digitaaliset.

Perinteisen markkinoinnin keinoihin kuuluvat esimerkiksi:

  • Lehtimainokset
  • Mainoskyltit
  • Lentolehtiset
  • Televisiomainokset
  • Radiomainokset
  • Käyntikortit
  • Esitteet
  • Suoramarkkinointi
  • Telemarkkinointi

 

Kuinka monen menestyvän yrityksen tiedät johtavan markkinointi huippua ilman nettisivuja, tai sosiaalisen median markkinointia? Et ketään. Olemme tulleet vääjäämättä siihen pisteeseen, jossa digimarkkinointi on otettava isoksi osaksi omaa markkinointitoimintaa. Digimarkkinoinnista saa eniten irti, kun sitä osaa hyödyntää oikein.

 

 

 

Miten digimarkkinointia kannattaa hyödyntää?

Digitaalista markkinointia kutsutaan usein myöskin monikanavamarkkinoinniksi. Se tarkoittaa sitä että eri kanavia yhdistelemällä ja tarkkojen mittaustulosten saatua voi saavuttaa uskomattomia juttuja yrityksessä. Jos digimarkkinointi toteutetaan oikein, pystyy sillä jokaista osiota optimoimaan paremmaksi. Ostopolkua voidaan myöskin mitata heti siitä lähtien, kun asiakas näkee ensimmäisen mainoksen.

Digitaalisessa markkinoinnissa ei pelkästään riitä se, että toteutetaan erikseen Facebook- ja Google AdWords -mainontaa, sekä hakukoneoptimointia.  Kunnollisten tulosten saamiseksi, täytyy edellä mainitut kanavat yhdistää yhdeksi suureksi myyntiputkeksi ja kävijöiden kokonaista polkua mitaten. Jokainen kanava muistuttaa yksittäistä lehtimainosta tai Facebook-julkaisua, jos emme pysty yhdistämään näiden kanavien mitattavuutta. Parhaimmassa tapauksessa digimarkkinointi yhdistää kaikki erilaiset kanavat mittavasti ja kaikki markkinointiin käytetty raha pystytään kohdentamaan oikeaan sille haluttuun paikkaan. Eli toisin sanottuna jokainen kanava tukee toistaan, nostaen toistensa tulosta ja tehokkuutta.

Digimyynti ja markkinointi siis on yksi parhaista tavoista luoda ero kilpailijoihin, ja erottua massasta omalla tyylillä. Kehitys digitaalisuudessa pitää olla jatkumoa yrityksen omalle kehityssuunnitelmalle, sekä sen pitää tukea yrityksen yhteisiä päämääriä ja arvoja. Oikein tehtynä tämä kehitys kuitenkin saattaa muuttaa koko yrityksen kurssin omassa markkinoinnissa ja myynnissä. Niin kuin edellä jo mainitsinkin, on vaikeaa ymmärtää, kuinka kehitys on niin nopeaa ja suurta. Se on kuitenkin ennemminkin mahdollisuus, kuin uhka, ja tarjoaa yhä useammille pienyrittäjille mahdollisuutta näkyä paremmin internetin syövereissä.

 

Lähteet:

Lillberg & R. Mattila, Kestävä markkinointi 2020

Belinda Gerdt, Digiajan asiakaskokemus 2018

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close