Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

Digitalisaatio julkisen sektorin näkökulmastaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Palveluiden ja tuotteiden muuttaminen sähköiseksi – digitalisaatio – avaa useita uusia mahdollisuuksia niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin valtiollekin. Suuret rakenteelliset digitalisaation muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa tulevat mahdollistamaan kansalaisten ja yritysten tulemisen julkisten palveluiden kehityksen keskiöön (Digitalisaatio n.d.). Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi terveydenhuoltopalveluiden tarjoamisen verkossa – asiakas voi pyytää reseptinsä uusintaa itsenäisesti verkon kautta. Toisaalta digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi potilaan seurannan etänä lääkärin toimesta potilaan monitoroinnin kautta (Digitalisaatio haastaa terveydenhuollon 2015).

 

Yhteiskunnan digitalisoituessa teknologistumista ei saa nähdä organisaatioissa pakollisena digipalveluiden tarjoamisena, vaan sitä tulee lähestyä asiakaslähtöisyyden näkökulmasta; siitä tulee olla asiakkaalle mittavaa hyötyä. Siis: miksi organisaatio on olemassa ja kenelle hyödykkeitä ollaan tekemässä (Mitä on digilisaatio 2016)? Koko liiketoimintamallin, tekemisen ja osaamisen pitää muuttua, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla (Pistääkö digitalisaatio organisaatiosi uusiksi? N.d.). Digitalisaation avulla voikin saavuttaa huomattavaa kilpailuetua. Valtiovarainministeriön artikkelissa Digitalisoidaan julkiset palvelut (n.d.) kerrotaankin Digitalisoidaan julkiset palvelut –kärkihankkeessa julkiset palvelut rakennettavan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla.

 

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu 26 kärkihanketta, joista kolme liittyy vahvasti digitalisoitumiseen; digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, julkisten palveluiden digitalisointi sekä digitalisaatio ja uudet oppimisympäristöt (Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden…toimeenpanemiseksi 2015).

 

Suomalaiset ovat myös kovia sosiaalisen median kuluttajia. Esimerkiksi Facebookissa on 2,6 miljoonaa aktiivista suomalaista käyttäjää (AudienceProject 2016). Käyttäjämäärä kieliikin muun muassa sosiaalisen median tarjoamista laajoista tiedotus-, kysely-, ja palautemahdollisuuksista. Sosiaalinen media on kanava tavoittaa yhteiskuntalaiset kustannustehokkaasti jo tutussa ympäristössä. Toisaalta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet tarjoavat keinon vastata 24/7- yhteiskunnan alati kasvaviin palveluajankohtatarpeisiin; ehkä kohta veroilmoituksen voi täyttää keskellä yötä botin neuvoessa ja palvellessa asiakasta reaaliajassa.

 

Julkisen sektorin digitalisaatiossa asiakaslähtöisyys on kuitenkin parhaimmillaan, kun palvelutarve saadaan poistettua kokonaan. Jos edellä mainitussa ei onnistuta, pyritään palvelu automatisoimaan niin, ettei asiakas ole edes välttämättä tietoinen asioiden tapahtumisesta. Ne prosessit, joita ei voida joko poistaa tai automatisoida pyritään digitalisoimaan helppokäyttöiseksi palveluksi. (Julkisen sektorin digitalisaatio…2015). Digitalisaatio tullee siis helpottamaan huomattavasti niin asiakkaiden palvelukokemusta ja –tarpeita kuin myös säästämään pitkällä tähtäimellä huomattavasti julkisen talouden aineellisia ja myös aineettomia resursseja. Tilaa kasvulle ja veronkevennyksille antavatkin julkisten palvelujen tuottavuuden lisääminen sekä menojen hallinta samalla julkisen talouden kokoa pienentäen ja tehtäviä karsien. Palvelujen avaaminen kilpailulle ja digitalisaatio ovat avainasemassa tuottavuuden nostamisessa. (Tehostetaan ja tervehdytetään julkinen talous n.d.) Palvelujen avaaminen kilpailulle ja digitaalistaminen mahdollistavat myös huomattavasti paremmat palvelukokemukset ja tyytyväisemmät asiakkaat.

 

Digitalisaatio mahdollistaa niin palveluiden tuottamisen täysin uusilla tavoilla, kun myös toisaalta prosessien tehostamisen ja sitä kautta saatavat säästöt. (Sote- ja maakuntauudistus n.d).  Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan liiketoimintakenttää – siihen pitääkin osata varautua ja parhaassa tapauksessa olla mukana luomassa huomisen palveluita ja tuotteita. Digitalisaatio ei koske ainoastaan julkista sektoria vaan on osa yksityishenkilöiden ja yritysten arkea ja tulevaisuudessa vielä enemmän läsnä.

 

 

LÄHTEET 

AudienceProject. 2016. Social Media & Apps in the Nordics. Luettu 12.09.2017. https://www.audienceproject.com/wp- content/uploads/social_media_and_apps_nordics.pdf

 

Digitalisaatio. N.d. Valtiovarainministeriö. Luettu 12.09.2017. http://vm.fi/digitalisaatio

 

Digitalisaatio haastaa terveydenhuollon. 2015. Juha Rehula. Luettu 12.09.2017.

http://www.suomenmaa.fi/puheenvuoro/digitalisaatio-haastaa-terveydenhuollon- 6.19.30478.efcdc12baf

 

Digitalisoidaan julkiset palvelut. N.d. Valtiovarainministeriö. Luettu 12.09.2017.

http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut

 

Julkisen sektorin digitalisaatio mahdollistaa käyttäjäystävälliset yhden luukun palvelut. 2015. Valtiovarainministeriö. Luettu 12.09.2017. http://vm.fi/artikkeli/- /asset_publisher/julkisen-sektorin-digitalisaatio-mahdollistaa-kayttajaystavalliset- yhden-luukun-palvelut

 

Mitä on digitalisaatio? 2016. Fountain Park. Luettu 12.09.2017.  http://www.fountainpark.fi/mita-on-digitalisaatio/

 

Pistääkö digitaalisuus organisaatiosi uusiksi? N.d. Anne Nahkala. Luettu 12.09.2017.

http://digitalistnetwork.com/pistaako-digitaalisuusorganisaatiosi-uusiksi/

 

Sote- ja maakuntauudistus. N.d. Digitalisaatio. Luettu 12.09.2017. http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio

 

Tehostetaan ja tervehdytetään julkinen talous. N.d. Elinkeinoelämän keskusliitto. Luettu 12.09.2017. https://ek.fi/painopistealueet/julkinen-talous/

 

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi. 2016. Valtioneuvosto. Luettu 12.09.2017. http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/321857/T oimintasuunnitelm a+strategisen+hallitusohjelman+kärkihankkeiden+ja+reformien+toimeen panemiseksi.pdf/92b90c0e-9154-487f-bbf8-543cb6433dd6

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close