Tampere
25 Jun, Saturday
13° C

Proakatemian esseepankki

Camilla Tuominen – Johda tunteita, menesty työelämässäKirjoittanut: Vili Karjalainen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda tunteita - Menesty työelämässä
Camilla Tuominen
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johda tunteita – menesty työelämässä 

 

 

Camilla Tuomisen kirja johda tunteita menesty työelämässä, on hyvin pitkälti kokoelma hänen työnsä saralla kerätyistä tärpeistä, kuin myös erilaisia otaksuntoja ja tulkintoja hänen lukemistaan kirjoista, jotka liittyvät tunteisiin, näiden johtamiseen ja merkitykseen suuressa kuvassa työelämässä.  Kirja todella pelkistetyn lyhyesti?  

Pienet asiat säteilevät suuriksi, sekä aiheuttavat lieveilmiöitä. Yhden ihmisen huono päivä muuttuu nopeasti välinpitämättömän vuorovaikutuksen kautta muihin työntekijöihin, jolloin hyvin nopeasti mikrotason ongelmasta syntyy makrotasolle suurempaa pahoinvointia aiheuttava tilanne. Tämä laskee työtehokkuutta, hankaloittaa entisestään vuorovaikutusta, asioita aletaan pitää omana tietona mieluummin kuin tiedonsiirtoa ihmiselle, joka äksyilee ja oireilee. Tämän tapahtumasarjan myötä koko työketju kärsii, tehokkuus laskee, sairaslomat burnouteista ja työpahoinvoinnista lisääntyvät. Mikäli tilannetta ei oikealla tavalla osata johtoportaalta diplomaattisesti johtaa ja korjata takaisin raiteille, kärsii koko yritys. 

 

Hormonitoiminnan merkitys työelämässä 

 

Kyllä, niin typerältä kuin se kuullostaakin. Hormonitoiminta on se, joka saa ihmisen tuntemaan niin hyvää- kuin pahaakin oloa niin vapaa-ajalla, kuin myös työelämässä. Pelkkä myönteinen “ läsnäoleva “ kanssakäynti ystävän kanssa saa sinut tuntemaan hyvää oloa, sekä tuntemaan itsesi ymmärretyksi ja arvostetuksi, arvokkaaksi. Miksi tätä ei kyetä soveltamaan työelämässä? Työ on työtä, mutta entistä huonommin ja huonommin nykyajan informaatioähkyn keskellä kykenemme näkemään omaa nenäämme pidemmälle ja ottamaan muut ihmiset huomioon. He ovat täsmälleen samassa asemassa ihmisinä kuin me itse, paitsi että se en ole minä, joten miksi välittäisin niin paljoa? Työkaverin kuuntelu, hänelle läsnäolo, kannustaminen ja vaikkapa auttaminen ovat kaikki toimenpiteitä, jossa niin antaja kuin vastaanottaja saavat positiivisia kokemuksia, sekä kokevat hyväksyntää ja positiivisen vuorovaikutuksen hyödyt. Nämä auttamisen ja autetuksi tulemisen tilanteet aktivoivat hormonitoimintaa jokaisella, jotka vaikuttavat positiivisesti jaksamiseen, ilmapiiriin, sekä edesauttavat jokaisen työhyvinvointia. Kun jokainen kokee olevansa sisällä työporukassa sekä toisia autetaan, se vaikuttaa kaikkeen. Vertaisin tilannetta eräänlaiseksi perhosefektiksi, jossa erittäin pieni asia saa aikaan niin suuren ketjureaktion, että mikrotason asia säteilee hyvin nopeasti suuremmaksi kokonaisuudeksi ja vaikuttaa aivan kaikkeen. Kun työntekijä ei tule kuunnelluksi, hän helposti katkaisee kommunikointiketjun, eikä edes uskalla tuoda näkökulmiaan julki. Tämä luonnollisesti estää innovointia, sekä sitä paljonpuhuttua etenemistä. 

“ No mää teen näin koska niin täällä on aina tehty  “ – on hyvin yleinen lopputulema väljähtäneen työilmapiirin ansiosta konttorilla. Rohkeus innovoida ja kokeilla uutta puuttuu, koska kukaan ei kuuntele, eikä ole aikaa tai kiinnostusta siihen. Miksi innovoida ja koettaa uutta ilman muiden kannustusta, intoa ja myötätuntoa? Sama vanha taas, niin täällä on aina tehty -> Edistyminen ja uuden kärjen löytyminen estyy

 

 

Miten johtaa tunteita työelämässä / Tiimissä 

 

 

Nykyajan maailmassa, jossa ollaan entistä kiireisempiä ja kuuntelusta ja ajasta on enemmän ja enemmän tulossa pelkkä utopistinen menneisyyden kuva, on tärkeää omistaa aikaa alaisten asioiden kuuntelulle, perinteisen kerran vuodessa olevan kehityskeskustelun lisäksi. Kuuntele alaisiasi ja kanssatyöntekijöitäsi. 

  • Mikä menee hyvin?  
  • Mikä huonosti?  
  • Missä on petrattavaa?  
  • Riittääkö aika?  
  • Tarvitsetko apua?  
  • Miten voin ja voimme sinua tukea? 

Etsi kalenteristasi aikaa, jolloin kuvainnollisesti pidät ovesi auki, sekä olet valmiina kuulemaan, mitä sanottavaa alaisilla tai kollegoilla on arjen työskentelystä. Pelkkä läsnäolo ja murheiden kuuntelu ennaltaehkäisee niissä vellomista, kun saa näkökulmaa, mahdollisesti apua, sekä kuuntelijaa arjen ongelmilleen. Koko työyhteisö voittaa. Kannusta myös alaisiasi puhumaan toistensa kanssa avoimmin. Integroi alaisiasi. Järjestä lämminmielisiä kisoja arkiseen työhön, jonka myötä kommunikaatio lutviutuu, sekä toisia kompataan aktiivisesti.  

Huomaamaton vuorovaikutus kanssatyöntekijöiden kanssa on usein se, joka jää taka-alalle. Pelkällä äänensävyllä ja elekielellä on valtava merkitys suuremman kuvan kannalta peilaten aiemmin mainittua perhosefektiä. Kun toisen juttuja kuunnellaan kahvihuoneessa, sekä toisen raportin aikana nyökkäillään ja ollaan aidosti läsnä olevia sen sijaan, että kädet puuskassa vilkuillaan kelloa, saadaan paljon positiivista aikaan. Luottamus keskuudessa nousee, sekä on mukavampaa tuoda omia ideoita ja innovaatioita muiden ilmoille, kun tietää toisten olevan vastaanottavaisia ja kuuntelevan sinua tosissaan. 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close