Tampere
23 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

BrändiKirjoittanut: Julius Honkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Brändi ei ole pelkkä tuote tai yritys, se on monivivahteinen kokonaisuus, joka kumpuaa kokemuksista ja herättää tunteita. Se on sekä yrityksen tarkoituksenmukainen luomus että asiakkaiden mielikuvien summa. Brändäys liittyy vahvasti tunteisiin ja niiden herättämiseen.

Visuaalisuus, kuten logot, värit ja fontit, ovat ainoastaan jäävuoren huippu brändissä. Se sisältää kaiken yrityksen tekemisestä, henkilöstön käytöksestä ja palveluista aina siihen, miltä brändi kuulostaa. Tämä laaja kenttä sisältää myös työnantajamielikuvan, joka on usein osa brändiä. Brändi ei ole vain markkinointiviestejä, se on kokonaisvaltainen kokemus.

Kuten esimerkiksi Fazerin sininen, brändi voi olla vahva tunne, mielikuva ja jopa tarina. Tällaiset brändit ovat helposti tunnistettavia ja herättävät kuluttajissa luottamusta. Näitä brändejä ei synny itsestään; ne vaativat brändäystä. (Venermo, 2023)

 

Miksi Brändäys on Tärkeää?

Brändäys on prosessi, jonka avulla voidaan luoda haluttu mielikuva brändistä. Mikäli mielikuvaa ei rakenneta tietoisesti, se syntyy silti, mutta ei välttämättä toivotulla tavalla. Brändäys auttaa määrittelemään, millainen mielikuva halutaan syntyvän.

Lisäksi brändäyksellä voidaan tuoda lisäarvoa tuotteelle, palvelulle, yritykselle tai tuotemerkille. Se erottaa kilpailijat toisistaan ja helpottaa kuluttajia tekemään valintoja. Esimerkiksi samanlaisista tuotteista voi pyytää eri hintaa, kun brändäys liittää niihin erilaisia arvoja, kuten edullisuutta tai luksusta. (Venermo, 2023)

Brändityö vaatii vahvat työkalut ja kestävän istumalihaksiston, sillä se on vaativa ja pitkäjänteinen strategiaprosessi. Palkinto ei ole välitön, mutta kun perustukset ovat kunnossa ja brändi ohjattu oikeaan suuntaan, hyödyt alkavat näkyä. Perustukset tarkoittavat tässä yhteydessä työtä, joka tehdään ennen logosuunnittelua ja sloganeita. Tämä työ vaatii erityisesti liikkeenjohdon ja markkinointiviestinnän yhteistyötä organisaation eri osastojen kanssa, jotta linjakas ja lunastava brändi toteutuu kaikissa toiminnoissa. (Luukkanen, 2023)

Brändityö käynnistyy itsetutkiskelusta ja -tuntemuksesta. Ennen kuin brändilinjoja voi määritellä, on tunnettava yrityksen olemassaolon syy, missio, vision, arvot, tarina ja erityisesti kohderyhmä. Yksikään kikkaileva tai lyhytnäköinen kampanja ei pelasta brändiä – onnistunut markkinointiviestintä ei auta, jos yrityksen toiminta ei ole linjassa sen sanoman kanssa. (Luukkanen, 2023)

 

Brändäyksen historia

1500-luvun Pohjoismailla brändikonseptilla oli kaukainen merkitys nykyiseen verrattuna. Sanamerkki tarkoitti “polttaa” ja sitä käytettiin palavasta puusta valmistettuun merkkipalaan, jolla merkittiin karjaeläimiä. Tämä käytäntö jatkuu edelleen muun muassa Espanjassa ja Meksikossa, missä tavoitteena on luoda ainutlaatuinen jalanjälki karjan merkitsemiseksi eri symbolein ja graafisin resurssein. (Morcillo 2021)

 

1750-1870: Teollinen Vallankumous

Teollisuuden nousu 1750-luvulta eteenpäin toi mukanaan teknologista kehitystä ja uusia valmistusprosesseja. Tämä aika näki myös ensimmäisten brändien syntymisen, kun yritykset pyrkivät ottamaan haltuunsa kasvavat markkinat. Brändikonsepti alkoi saada nykyaikaisempia piirteitä, kuten symbolit, muodot, ja värit. Tavaramerkkien rekisteröinti nousi keskeiseen rooliin, ja vuonna 1881 perustettiin Yhdysvalloissa ensimmäinen tavaramerkkilaki. (Morcillo 2021)

 

1870-1920: Teknologian Aikakausi

1900-luvun alkupuoli toi mukanaan teknologista edistystä ja ensimmäisten suurten brändien syntymisen, kuten Coca Cola, Ford, Chanel ja LEGO. Teknologian kehitys ei rajoittunut vain tuotemerkkien syntymiseen vaan toi mukanaan myös uusia mainosvälineitä, kuten radion. Tämä ajanjakso näki myös ensimmäiset mainokset lehtien sivuilla. (Morcillo 2021)

 

1920-1950: Ensimmäiset Mainosvälineet

Radiomainonta sai alkunsa 1920-luvulla, ja 1940-luvulla televisiomainonta tuli suosituksi. Tässä vaiheessa brändit alkoivat käyttää näitä medioita tuotteidensa mainostamiseen suuremmalle yleisölle. Ensimmäinen televisiomainos esitettiin vuonna 1941, ja tämä ajanjakso toi mukanaan massamedian ja laajemman markkinoinnin mahdollisuudet. (Morcillo 2021)

 

1950-1960: Värimerkit

Fyysisten medioiden, kuten mainostaulujen ja pakkausten, käyttö yleistyi, ja väritelevisio teki ensiesiintymisensä. Tämä ajanjakso näki myös ensimmäisen tunne- ja tunnemainonnan nousun, missä brändit pyrkivät herättämään tunteita ja luomaan vahvempia yhteyksiä kuluttajiin. (Morcillo 2021)

 

1960-1990: Brändin Kasvu ja Evoluutio

Yritykset kasvoivat nopeasti, mikä vaati brändien uudistumista ja visuaalisen identiteetin päivittämistä ajan mukana. Esimerkkinä McDonald’sin brändi, joka on muuttunut ajan myötä säilyttäen kuitenkin tunnistettavuutensa. 1990-luvulla kaupunkien paikalliset yritykset alkoivat ottaa osaa ensimmäisiin brändineuvotteluihin, merkiksi siitä, että brändien hallinta ja markkinointi olivat tulleet keskeiseksi osaksi liiketoimintaa.

Brändin historia on kiehtova tarina, joka heijastelee yhteiskunnan kehitystä, teknologian vaikutusta ja liiketoiminnan dynamiikkaa. Jokainen ajanjakso on tuonut mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia, jotka ovat muokanneet brändikonseptin monipuoliseksi ja olennaiseksi osaksi markkinointia ja identiteettiä. (Morcillo 2021)

 

2000 luku

2000-luvun alussa tapahtui merkittävä muutos brändäyksessä, kun digitaalinen aikakausi teki vahvan tuloaan. Televisiomainonnan rinnalle nousi sosiaalinen media, antaen mainostajille entistä suuremman vaikutusvallan ja brändeille paremman aseman markkinoilla. Tämä merkitsi Facebook-mainoksia, verkkomedian julisteita, hashtagien käyttöä ja verkkosivujen suunnittelua.

 

Coca Cola -brändi oli konkreettinen esimerkki siitä, miten digitaalinen murros vaati brändeiltä uudelleensuunnittelua pakkauksista ja yrityksen arvoista mainonnan onnistumiseksi. Brändin menestys edellytti jatkuvaa vuorovaikutusta kohdeyleisön kanssa, samalla kun kilpailu kiristyi ja herätti enemmän kiinnostusta. Teknologian lisäksi asiakkaiden arvostelut toimivat keskeisenä vaikuttimena, auttaen muita tunnistamaan ja sitoutumaan yrityksiin. Digitaalinen aikakausi toi mukanaan sekä teknologian että käyttäjäpalautevetoisen brändäyksen, mikä mullisti markkinoinnin maiseman. (Morcillo 2021)

 

Brändäyksen tulevaisuus

 

Miten sitten näemme brändäyksen tulevaisuuden? Samuel Kauton brändi -pajassa keskustelimme brändäyksen tulvaisuudesta, jota on hankala ennustaa nopeasti muuttuvan maailman sekä trendien toimesta. Uskomme kuitenkin teknologian roolin korostuvan entistä enemmän. Tekoäly, virtuaalitodellisuus ja laajempi datan hyödyntäminen tulevat todennäköisesti ohjaamaan brändäyksen suuntaa. Henkilökohtainen ja interaktiivinen brändikokemus on avain, kun brändit pyrkivät luomaan syvemmän yhteyden kuluttajiinsa.

Lisäksi vastuullisuus ja kestävyys nousevat yhä tärkeämmiksi brändäyksen kulmakiviksi. Kuluttajat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin. Brändit, jotka eivät ainoastaan tarjoa laadukkaita tuotteita vaan myös viestivät selkeästi omista arvoistaan ja vastuullisista käytännöistään, voivat rakentaa vahvan ja pysyvän siteen kuluttajiin.

Brändäyksen tulevaisuus ei ole pelkästään teknologiaa ja vastuullisuutta. Myös ihmisen aitous ja aito yhteys tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä. Kuluttajat haluavat tuntea, että heidän arvonsa ja tarpeensa tunnistetaan ja kunnioitetaan. Brändit, jotka pystyvät välittämään aitouden ja luottamuksen, voivat erottua kilpailussa.

Jatkuvasti muuttuvassa brändäyksen maisemassa menestyvät ne, jotka kykenevät ennakoimaan muutoksia, sopeutumaan nopeasti ja pysymään uskollisina ydinarvoilleen. Brändäys ei ole staattinen, vaan jatkuva matka menneisyydestä kohti tulevaisuutta, missä luovuus, teknologia ja inhimillisyys kulkevat käsi kädessä.

 

 

 

Lopetus

Brändäys on kehittynyt merkittävästi historian saatossa, heijastellen yhteiskunnan muutoksia, teknologian vaikutusta ja liiketoiminnan dynamiikkaa. Nykyään brändi on monivivahteinen kokonaisuus, joka ulottuu visuaalisista elementeistä aina yrityksen toimintaan ja kulttuuriin asti. Sen merkitys on kasvanut, kun se ei ole enää vain markkinointiviestejä, vaan kokonaisvaltainen kokemus.

Brändäyksen tulevaisuus näyttää olevan voimakkaasti teknologian, vastuullisuuden ja ihmisläheisyyden käsissä. Tekoäly, virtuaalitodellisuus ja laaja datan hyödyntäminen ohjaavat brändäystä uusille urille. Henkilökohtainen ja interaktiivinen brändikokemus, yhdistettynä vastuullisuuteen, luo vahvoja siteitä kuluttajien kanssa. Yritysten on ymmärrettävä, että vastuullisuus ja kestävyys ovat nousevia kulmakiviä brändäyksessä, kun kuluttajat arvostavat yrityksiä, jotka ottavat kantaa yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin.

Brändäys ei ole staattinen, vaan jatkuva matka menneisyydestä kohti tulevaisuutta. Menestyvät brändit ovat niitä, jotka kykenevät ennakoimaan muutoksia, sopeutumaan nopeasti ja pysymään uskollisina ydinarvoilleen. Jatkuvasti muuttuvassa brändäyksen maisemassa luovuus, teknologia ja inhimillisyys kulkevat käsi kädessä, luoden merkityksellisiä ja pitkäkestoisia brändikokemuksia. Brändäys on siis matka, joka jatkuu ajan myötä, ja sen tulevaisuus on jännittävä sekoitus innovaatioita, vastuullisuutta ja aidon yhteyden luomista kuluttajiin.

 

Lähteet:

Venermo A. Mitä on brändäys ja miksi sinunkin pitäisi hyödyntää sitä? Folcan. 18.11.2023

https://folcan.fi/mita-on-brandays/

 

Luukkanen M. Mitä brändäys on? Miksi se on tärkeää? Blogi. Viitattu 18.11.2023

https://blog.kuulu.fi/brandays

 

Morcillo N. 2021. Tuotemerkin historia. Creativosonline. Viitattu 18.11.2023

https://www.creativosonline.org/fi/historia-de-la-marca.html

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close