Tampere
30 Jun, Thursday
26° C

Proakatemian esseepankki

Brändäyksen merkitysKirjoittanut: Niko Kalliolepo - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Intohimona Brändit
Marina Vahtola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Luin intohimona brändit -kirjan, jossa Marina Vahtola avaa brändien merkitystä ja brändäyksen hyötyjä. Kirja sisältää jonkun verran teoriatietoa, joka oli liitetty esimerkkitarinoihin todellisten yritysten brändeistä. Esimerkkitapaukset auttavat monesti itseäni paremmin havainnollistamaan asioita.

Monesti ajatellaan että vain logo ja visuaalinen ilme on brändi, mutta vahvan brändin rakentuminen vaatii paljon muutakin. Menestyvän brändin luominen alkaa jo yrityksen sisältä ja vaatii vahvaa liiketoimintaosaamista. Yrityksen arvot, toimintamallit ja tavoitteet on tärkeä osata määrittää, koska niiden ympärille brändi lähtee rakentumaan. Brändi on siis se mitä ihmiset ajattelevat sinusta, ei logo.

Kirjoittaja nostaa kirjassaan esiin nimenomaan suomalaisten ongelmat brändäyksen merkityksen ymmärtämisessä. Suomessa ei yleisesti osata hyödyntää tarpeeksi brändien voimaa, joka näkyy yritysten laajenemisessa, vaikkakin poikkeuksia löytyy. Vahvan brändin omaavia ulkomaalaisia ketjuja rantautuu jatkuvasti lisää suomeen, joka aiheuttaa tuntemattomampien suomalaisten yritysten ahdingon. Kansainvälisiä isoja ketjuyrityksiä tulee jatkuvasti lisää suomeen, jonka takia suomalaisten yritysten olisi myös tärkeä miettiä omaa asemaansa kansainvälisesti, vaikka yritys ei tavoittelisikaan laajentamista suomen rajojen ulkopuolelle. Esimerkkinä Power, joka tuli suomeen ja valtasi elektroniikka-alan vahvalla markkinoinilla ja brändäyksellä.

 

Brändi asiakkaan näkökulmasta

Kuten kaikki arvaa, tunnettu ja laadukas brändi on vahva kilpailuetu markkinoilla ja laadukkaan brändin omaava yritys pystyy vakiinnuttamaan asiakaskuntaansa, joka tuo yritykseen rahan. Tällaistenkin yritysten on kuitenkin pysyttävä kiinni nykyajassa, koska kilpailu kasvaa jatkuvasti lähes jokaisella alalla. Asiakaslähtöisyys yrityksen toiminnassa nostettiin kirjassa vahvasti esiin. Nykypäivänä yritysten on ennen kaikkea pystyttävä toimimaan asiakaslähtöisesti, koska asiakkaat odottavat yhä enemmän personoituja kokemuksia. Mikäli oma yritys ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, joku toinen tekee sen. Nykyisin siis asiakas yhä enemmän odottaa saavansa vastinetta rahoilleen, joka on johtanut siihen että tietyissä asioissa on pakko erottua kilpailijoihin nähden.Vaikka usein sanotaan että asiakas on aina oikeassa, niin se ei aina ole totta, vaan yritysten olisi hyvä osata havainnoida asiakkaiden tarpeita jo ennen kuin asiakas niitä itse tiedostaa.

Erilaisen ja mieleen jäävän kokemuksen luominen tuntuu toki vaikealta nykymaailmassa, jossa elämää helpottavia ja viihtyvyyttä lisääviä tuotteita ja palveluita tuntuu olevan joka lähtöön. Vaihtoehtojen saatavuuden lisääntyessä brändillä on mielestäni erityisen tärkeä rooli nykymaailmassa. Vaikka tietyn tuotteen saa monesta paikasta, tulee ostettua se yleensä sieltä, missä kokee parhaiten onnistuneen. Nämä samat paikat ovat olleet pitkään ensisijaisia paikkoja minulle, toki niiden toimivuuden vuoksi, mutta myös vahvasti sen takia millainen mielikuva minulla niistä on. Tässä huomaa kuinka toimiva brändäys on ennen kaikkea mielikuvan luomista.

Brändäys on luovuuden testausta

Myös erilaisuus ja yllättävyys korostuu jatkuvasti enemmän brändäyksessä, ei tarvitse keksiä kokonaan uutta tuotetta vaan voidaan tehdä kaikkien jo käyttämistä tuotteista sopivan erikoisia ja muista erottuvia. Tällaisissa tapauksissa on usein tavoiteltavaa luoda oman brändin ympärille ilmiö, jonka seurauksena asiakkaat ostavat tuotetta, vaikka todellista tarvetta sille ei välttämättä olisi. Nykyajan teknologia ja sosiaalisen median merkitys huomioiden on oleellista miettiä missä kanavassa ja millaisella tyylillä markkinointi on tehokkainta. Usein perinteinen tapa ei ole tehokkain, koska lähtökohtaisesti ketään ei kiinnosta! On siis hyvä luoda jokin ilmiö, joka herättää ihmisiä ja heidän tunteitaan.

Usein luotettavuutta yritystä kohtaan herättää myös henkilö joka edustaa brändiä. Sillä onkin suuri merkitys miten ihmiset kokee yrityksen. Työntekijät ja ne jotka pitävät yritystäsi esillä ovat elintärkeitä toimivan brändin rakentamisessa. Tällöin on hyvä miettiä myös henkilöbrändejä. Tunnetun brändin luominen ja sen ylläpitäminen vaatii aina myös oikeanlaista asennetta kaikkeen tekemiseen, jotta mielikuva välittyy ulospäin ja säilyy asiakkailla. Tämän vuoksi myös tavoitteet olisi hyvä pitää korkealla jotta asenne säilyy.Yrityksellä on iso työ luoda laadukas ja vaikuttava henkilöbrändi. Erityisesti sen päivittäinen ylläpito on todella vaikeaa etenkin isoissa organisaatioissa.

Monesti asiakkaille näkyvää osaa yrityksestä saattaa olla ylläpitämässä vain muutama ihminen. Vaikka mielestäni brändi on yhtä vahva kuin sen tekijätkin. Paras lopputulos syntyy hyvällä tiimityöskentelyllä aina hallitustyöskentelijöistä markkinoinnin ammattilaisiin. Vahtola painottaa kirjassaan hallituksen ja liiketoiminnan operatiivisen työn yhdistämistä ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Yrityksen strategia ohjaa yrityksen toimintaa.

 

Pohdinta

Pidän kirjoista joista saan inspiraatiota. Tämän jälkeen mieleeni juolahti heti oman yrityksen brändäys ja sen eri osa-alueiden kehittäminen. Se on pitkäjänteistä työtä joka tuottaa varmasti hedelmää jossakin vaiheessa. Sain kirjasta paljon eri käytännön oppeja ja vinkkejä miten brändäys kuuluisi tehdä. Kirja on ehdottoman hyvä löytyä niiden kirjahyllystä, jotka vaikuttavat yrityksen tekemisessä ja haluavat panostaa siihen. Jokainen asiakaskohtaaminen on osa brändiä ja mitä paremmin ne hoitaa, sitä suurempi tulos on tulevaisuudessa.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close