Tampere
18 Jan, Tuesday
-6° C

Proakatemian esseepankki

BörnoutKirjoittanut: Aleksi Suni - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aamulla lähinnä ahdistaa ja pienet askareet tuntuvat poikkeuksetta epämukavilta. Viikkopalavereista myöhästytään ja viesteihin ei jakseta vastata. Puhutaan samoja asioita ja ei muisteta mihin jätettiin auto. Unen määrä vähenee ja illat tuntuvat kaikkein energisimmiltä. Kuulostaako tutulta?

Meidän tiimissämme kohistaan tällä hetkellä ylirasituksesta ja mitenkä se vaikuttaa toimintaamme ja ennen kaikkea yksilöihin. Olemme joutuneet passittamaan useamman yksilön pienelle ”stressivapaalle” ja pyyhkimään ihmisten kalentereita tyhjiksi. Toiminnan keventäminen on vaatinut myös osuuskunnan ja tiimin yhteisten asioiden jarruttamista. (Esim. Ei pidetä pajoja, yhteiset vapaapäivät keskelle viikkoa, lyhyemmät päivät) Meidän tiimissämme oli yksi melko räikeä loppuun palaminen, mutta emme ole silti antaneet sen muodostaa työskentelylle kummitusta, että se johtaisi väkisin kyseiseen lopputulemaan. Emme myöskään ole välttämättä ottaneet tapahtumasta opiksemme tarpeeksi, sillä meillä on kaikki pakkolomat ja vahvat väsymyksen tunteet tapahtuneet juuri vasta loppuun palon jälkeen. Jopa kyseinen yksilö, joka ei ole vielä toipunut 100 % tästä, niin ylikuormittaa itseään jälleen. Psyykkistä ja/tai fyysistä epämukavuustilaa, joka johtuu ulkoisesta rasituksesta, kutsutaan stressiksi.

Tiimin kehittyessä myös toiminnat ottavat sekavampia olomuotoja ja itse toiminta muuttuu kuormittavammaksi. Meiltä odotetaan täten enemmän työtunteja, korkeampaa suorituskykyä ja vapaa-ajalla työskentelyä. Tiimin yhteisesti jaettu stressi lähtee yksilöiden ylikuormittumisesta, mutta pian yksilöiden ahdinko lähtee leviämään myös tiimissä. Stressillä on tapana vaikuttaa tietyissä rooleissa työskenteleviin ihmisiin enemmän, myös luonteenpiirteet ovat merkittävässä roolissa siihen minkälaisena työskentely koetaan. Meillä tällainen rooli on käytännössä ”nakkikoneet”, eli ihmiset, jotka tekevät käytännössä mitä vain heiltä pyydetään. Heitä ei voida kuitenkaan syyttää tästä, sillä nämä tehtävät on pakko hoitaa. He vain sattuvat olemaan vastuuntuntoisimmat ja heidän luonteenpiirteensä vaikuttavat siihen, että he eivät pysty sanomaan ei.

Stressiä ja ylikuormittumista ruokkii usein tiimin ympäristötekijät. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Uuvuttavat työjärjestelyt
 • Työn suunnittelu epäonnistunut ja se kuormittaa liikaa
 • Työskentely olosuhteet ovat huonot (Ei ruokaa, juotavaa, taukoja tarpeeksi)
 • Roolit ovat keskenään ristiriidassa tai niitä ei ole
 • Kommunikointi on puutteellista tai sitä ei koeta tarpeeksi merkittävänä

 

Burnout on käsitteenä meille varmasti jokaiselle tuttu. Sillä tarkoitetaan pitkäaikaista rasitusta, joka loppu viimein lamauttaa täysin. Burnoutille tyypillistä on myös masentuneisuus ja kiinnostuksen puute mitään kohtaan. Se on kehomme defenssi sille, että kuormitus lopetetaan kehon omasta toimesta. Tästä palautuminen on hyvin työlästä ja aikaa vievää.

 

Tiimitasolla

Stressin ja burnoutin seuraukset tiimille voivat olla intensiivisiä. Tiimin kehittyessä myös sen kilpailukyky kasvaa ja tämän seurauksena tiimi osaa vaatia enemmän yksilöiltään. Stressin vallatessa tiimiläiset ovat herkempiä konflikteihin ja puutteelliset kommunikointitaidot kasvattavat rooliaan. Tämän myötä myös tiimin tehokkuus taloudellisesti on puutteellinen ja pidemmällä aikavälillä laskeva.

Stressi myös vähentää yksilöiden itsetuntoa ja motivaatiota. Riskinotto laskee ja tiimin haastaminen kuormittaa järjestelmää enemmän, kun kehittää sitä.

Meillä tiimissä ”saikkukierre” lähti siitä, että sille annettiin kasvot. Yksi tiimiläisemme sanoi, että ei yksinkertaisesti vain jaksa enempää. Se antoi muille mahdollisuuden sanottaa omaa epämukavuutta ja väsymystä ilman, että he kokisivat sitä leimaavana. Olikin hälyttävää huomata, kuinka moni oli ihan langanlaihasti kiinni toiminnassa.

 

Yksilötasolla

Stressillä ja työuupumuksella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yksilön ammatilliseen, sekä henkilökohtaiseen elämään. Tiimissä koetun työuupumuksen vuoksi yksilöt ovat kokeneet erilaisia terveydellisiä haittoja (Esim: unettomuutta, masennusta, päänsärkyä). Näiden lisäksi tiimiläiset ovat tehneet puutteellisella toiminnallaan virheitä ja laiminlyöntejä, jotka vaikuttavat negatiivisesti toimintaan. Kasvavan uupumuksen keskellä myös myöhästymiset ja tietynlainen valittaminen on kasvanut. Nämä ovat meidän kunkin ominaisuus käsitellä stressiä ja pyrkiä tehottomasti vähentämään epämukavuutta.

Pahimmillaan stressistä johtuva burnout johtaa pitkäaikaisiin komplikaatioihin ja vakaviin terveydellisiin haittoihin. Meidän tiimissämme yksilöillä esiintyviä oireita ovat:

 • Motivaation pienentyminen
 • Päihteiden lisääntynyt käyttö
 • Poissaolot
 • Myöhästelyt
 • Vetäytyminen ja passivoituminen keskustelussa
 • Kyvyttömyys hoitaa työtehtävää
 • Stressin siirtäminen myös perheisiin/kavereihin/kumppaneihin

 

Yhteenveto

Stressi ja työuupumus vaikuttaa hyvin negatiivisesti sekä yksilöihin, että tiimiin. Vaikuttavina tekijöinä toimivat tiimin kehitys, kilpailukyvyn kasvaminen, sekä ulkopuolelta tuleva jatkuva haastaminen ja vaatimukset toiminnan kehittymiselle. Nämä tapahtuvat liian runsaasti tai liian nopealla aikavälillä, jolloin omaa toimintaa ei pystytä aikatauluttamaan fiksusti ja go with the flow muuttuu liian kovaksi, eikä tilanteesta johtuvaa oireilua huomata ajoissa.

Toisaalta tehokkuuden ja vahvan suorituskyvyn saavuttamiseksi me tarvitsemme haastamista ja kuormittamista. Meidän tulisi silti reagoida ajoissa tällaisiin tilanteisiin, jolloin yksilöiden työpanos ei laskisi tulevaisuudessa ja he saisivat mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaansa ja sen syy/seuraus -suhteita. Tällöin antaisimme myös mahdollisuuden onnistumisen tunteelle sen sijaan, että tunnemme ”syyllisyyttä” siitä, että meidät passitettiin lomalle. Meillä ei ole mitään seurantajärjestelmää apunamme, mutta tuleville tiimeille vahvasti suosittelisin jonkin tällaisen käyttämistä. Meidän tulee myös muistaa yksilöiden erot, jotkut kestävät kuormitusta enemmän, kun toiset ja se on OK.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close