Tampere
02 Dec, Friday
-3° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Tunne itsesi – tunnejohdaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

https://pieceoftotal.blogspot.com/2018/09/tunne-itsesi-tunnejohda.html

 

Jotta et ole ainoastaan yksin kävelyllä, vaan rinnallasi astelee muitakin yhteisen päämäärän jakajia on sinun sitoutettava heidät kenties pitkällekin matkalle. Kun puhutaan johtamisesta, voidaan puhua hyvin monenlaisesta johtamisesta: johdetaan lukuja, johdetaan asioita, johdetaan osastoa yms. Mutta mitä todellisuudessa johdetaan?

 

Luvut viivan alla koostuvat matalle poljetuista kustannuksista ja suuremmista tuotoista, lisääntyneestä myynnistä, tarkennetusta kohderyhmästä ja paremmasta hyödykkeestä. Asiat koostuvat joukosta toimintoja, eli tehtäviä, jotka pitää suorittaa kenties tietyssä järjestyksessä, tietyin resurssein ja tiettyyn aikamääreeseen mennessä. Osaston tulee usein huomioida omaan toimintaan liittyvät luvut ja erilaiset määrätynlaiseen lopputulokseen johtavat toiminnot, ja niiden välille pitää löytää niin asiakkaita kuin johtoa miellyttävä balanssi. Johdetaan lukuja, johdetaan asioita, johdetaan osastoja…

 

…mutta mitä johtajat oikeasti johtavat?

 

Johtajat johtavat ihmisiä. Ihmisiä, jotka sitoutuvat saamaan tuotantokustannukset niin matalalle kuin mahdollista laatu- ja muut kriteerit huomioiden. Ihmisiä, jotka sitoutuvat antamaan itsestään aina hieman pyydettyä enemmän paremman myynnin saavuttamiseksi. Ihmisiä, jotka sitoutuvat työskentelemään hieman pyydettyä pidempään, jotta kohderyhmä ja heille suunniteltu markkinointi on mahdollisimman toimivaa. Ihmisiä, jotka sitoutuvat kehittämään tuotetta ja palvelua aina vain paremmaksi ja paremmaksi. Ihmisiä, jotka sitoutuvat joustamaan omien työaikojensa suhteen jotta määräajat saavutetaan. Ihmisiä, jotka sitoutuvat tekemään päivästä toiseen ihmeitä, ja ylittämään odotukset. Johdetaan ihmisiä; johdetaan myyjiä, teknikkoja, asiantuntijoita…

 

…mutta mitä johtajat oikeasti johtavat?

 

Johtajat johtavat tunteita. Tunteita, jotka sitouttavat ihmiset yrittämään kaikkensa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tunteita, jotka sitouttavat ihmiset työskentelemään ei työnteon vaan päämäärän takia. Tunteita, jotka sitouttavat ihmiset ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen.

 

Tunteiden johtaminen, tunnejohtaminen, vaatii usein tietoisuutta siitä, mitä haluaa saada aikaan. Jotta voi tunnejohtaa, on aktiivisesti tutkittava omia ja ympärillä olevien tunteita. Hyvä itsetuntemus auttaa ymmärtämään muiden tapoja toimia erilaisissa tilanteissa ja ymmärryksen kautta motivoimaan oikeilla tavoilla halutun päämäärän saavuttamiseksi. Jollekin voi olla yhdentekevää se, mikä on lopputulos, kunhan tekeminen on mukavaa. Joku taas on valmis työskenteleen epämukavissakin oloissa kunhan lopputulos palkitsee. Yksi haluaa kenties aina hioa ja toinen ainoastaan hitsata. Työnmielekkyys peilautuu työsuoritusten laatuun ja pohjautuu perimmiltään tunteisiin: miltä tämä työ/tiimi/merkitys minusta tuntuu? Jos johtaja haluaa saada motivoitua ihmisiä ja saada tuloksia, muutenkin kuin luontaisen tuloksen muodossa, on syytä johtaa tunteita. Kun henkilöstö on aidosti sitoutunutta ja kokee työnsä niin mielekkääksi kuin merkitykselliseksikin on lukujen kasvu ja asioiden hoitaminen lähes itsestään selvyys.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close